Katon pesu ja puhdistus – huokeaa huolenpitoa katepinnalle

Katon pesu ja puhdistus kuuluvat tärkeimpiin huoltotoimiin, joita katollesi voit teettää. Säännöllinen katon pesu ja puhdistus auttaa katetta selviytymään monenlaisten haasteiden keskellä: kattoa likaavat muun muassa lehdet, neulaset, oksat ja muu irtoroska, siitepöly, sadeveden mukana tulevat ilmansaasteet, sekä puulämmitteisissä taloissa noki ja tuhka. Mikäli puhdistusta laiminlyödään, katolle ja ränneihin kertyy biomassaa, joka sitoo kosteutta itseensä ja estää veden virtaamisen katolta pois. Jos kosteus muhii katolla pitkään, reagoi siihen jokainen kattomateriaali omalla tavallaan: peltikatto alkaa ruostua, huopakatto tai tiilikatto taas kasvattaa sammalta. Ajan mittaan katteen kunto heikkenee ja vesi voi päästä myös vesikaton alapuolisiin kattorakenteisiin saakka tekemään tuhojaan. Mikäli tilanne päästetään tähän, puhutaan jo yleensä home- ja sisäilmaongelmista. Katon puhdistus voi siis vaikuttaa pieneltä huoltotoimelta, mutta sillä on valtava merkitys koko rakennuksen hyvinvoinnille.

Me Plus Kattopalvelulla tarjoamme mitkä tahansa kattosi tarvitsemat huoltotyöt, mukaan lukien katon pesut ja puhdistukset kaikille kattomuodoille ja -materiaaleille. Ammattilaisina tiedämme, kuinka kriittisen tärkeää katon hyvinvoinnin kannalta on, että pesu ja puhdistus suoritetaan oikeilla aineilla ja välineillä sekä katemateriaalille soveltuvilla metodeilla. Käsittelyaineiden virheellinen annostus, liian kova harja, väärä vedenpaine tai huolimaton työskentely katolla voivat lyhentää merkittävästi katteen elinikää tai pahimmillaan johtaa jopa vesivahinkoihin.

Kun me pesemme kattosi, huolehdimme ympäristön suojauksesta, jotta vedestä eivät kärsi ikkunat, terassit, istutukset ja niin edelleen. Ennen pesun aloitusta varmistamme, ettei katolla ole vuotokohtia esimerkiksi läpivienneissä, saumoissa tai jiireissä, sillä vesi ei tietenkään saa päätyä katosta sisään rakenteisiin. Aloitamme pesun katon harjalta edeten lappeen suuntaisesti alaspäin ja viimeisenä käymme läpi räystäät: puhdistus on myös edullinen tapa huoltaa sadevesijärjestelmää ja varmistaa, ettei haitallisia tukoksia tai virhevirtauksia ole ränneissä päässyt syntymään. Huolehdimme työturvallisuudesta, ja kattopesua suunniteltaessa onkin hyvä muistaa, että märkä katto on äärimmäisen liukas, etenkin jos kyse on peltipinnasta tai sammalpeitteestä katolla. Mitä jyrkempi katto on kyseessä, sitä suurempia ovat myös riskit turvallisuuden suhteen, joten työ kannattaakin usein jättää ammattilaisille: näin on yleensä mahdollisuus käyttää esimerkiksi telineitä tai henkilönostinta apuna ja varmistaa siten projektin suorittaminen riskittömästi.

Katon pesun jälkeen nähdään paremmin, minkälaisessa kunnossa katepinta itsessään on. Plus Kattopalvelulla tarjoammekin poikkeuksetta kattavan palvelun: vaikka olisit tilannut meiltä esimerkiksi pelkästään katon puhdistuksen, havainnoimme kuitenkin aina katolla ollessamme kokonaisuutta ja katon yleiskuvaa, ja mahdollisista huomioistamme kerromme sinulle. Tarkastamme siis pesun yhteydessä kattosi kunnon ilmaiseksi. Jos tarvetta huoltotöille tai kunnostukselle ilmenee, saat meiltä edullisen tarjouksen asian hoitamisesta kuntoon, ja meillä on ammattitaito tehdä niin pienet kuin suuretkin katon korjaustyöt. Näin varmistetaan, että sinulla on lähtiessämme täysin toimiva katto kaikin puolin. Meillä teetetyt kattotyöt ovat myös kotitalousvähennyskelpoisia verotuksessa, ja lisäksi sivuillamme on tarjolla joustavampi rahoitusmahdollisuus isompia projekteja ajatellen. Tilaa siis sinulle vaivaton ja tuloksiltaan vakuuttava katon pesu ja puhdistus kutsumalla meidät katollesi. Ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme katon pesusta ja puhdistuksesta!

Katon pesu ja puhdistus

Tiilikaton puhdistuksella saadaan sammal matkoihinsa

Tiilikaton pesua ja puhdistusta tarvitaan, koska etenkin vanhemmiten tiili on altis keräämään pintaansa kutsumatonta kasvustoa, kuten sammalta ja jäkälää. Jos katolle kertyy kosteutta sitovia neulasia, lehtiä ja ja muuta irtoroskaa, luo se valitettavan otolliset kasvuolosuhteet sammaleelle. Oikein hoidettuna tiilikate on erittäin pitkäikäinen, mutta liian monta kertaa kunnostustoimiin ryhdytään vasta, kun kasvusto on tiileen jo pinttynyt ja tiilet pakkasrapautuneet ja kärsineet. Kalliit ja ennenaikaiset kattokorjaukset ja -remontit olisivat usein helposti vältettävissä asianmukaisella tiilikaton pesulla ja puhdistuksella sekä katon perushuollolla.

Tiilikaton harjaus auttaa jo paljon, ja etenkin säännöllisesti – mielellään keväisin ja syksyisin – tehtynä se ehkäisee tehokkaasti kasvuston muodostumista tiilikatolle. Harjaus kannattaa suorittaa tiilikatolle silloinkin, kun kattavampaa katon pesua ei tarvita. Kun tiili ikääntyy, sen pinta muuttuu huokoisemmaksi ja sammal ja jäkälä saavat juurensa helpommin syvälle katteeseen, mikä taas johtaa ajan myötä kosteushaittoihin kattorakenteita myöten. Kasvuston hillitsemiseksi tiilikatto tulisikin harjata ajoittain pehmeällä harjalla, tai jos likaa ja sammalta on kertynyt pidemmän aikaa tai huomattavissa määrin, voi olla tarpeen ottaa astetta kovempi harja käyttöön. Tiilikattoa voi puhdistaa myös lehtipuhaltimella, mutta on huomioitava, että kovin painavaa, märkää tai pinttynyttä ainesta sillä ei saa katteesta poistettua.

Tiilikaton pesun suoritamme täsmäpesuaineilla ja katetta itseään vaurioittamatta. Kattopesussa käytettävien aineiden kohdalla on aina tärkeää varmistaa, minkälämpöisille pinnoille ainetta voi käyttää: kuuma auringonpaahde voi haihduttaa aineen katepinnasta liian nopeasti, mutta kovin kylmällekään pinnalle imeytyminen ei välttämättä ole optimaalinen. Tiilikaton pesussa käytämme apuna vesiletkua tai painepesuria. Vesipaine kuluttaa katetta aina jonkin verran, ja vaikka ammattilainen säätääkin paineen tarkasti niin ettei suojapinnoitetta vaurioiteta tarpeettomasti, on katonpesun yhteydessä hyvä arvioida, tarvitaanko lisäksi suojakäsittelyä. Kun tiili ikääntyy, sen huokoinen pinta imee vettä itseensä. Kosteutta sitova tiili on painavampi taakka katon rakenteille, ja kun tiilessä oleva vesi lämpötilanvaihteluiden myötä sulaa ja jäätyy yhä uudelleen, seuraa siitä pakkasrapautumista, tiilten heikentymistä ja jopa halkeilua. Tiilikaton suojakäsittely palauttaa sen ominaisuudet mahdollisimman lähelle alkuperäistä, ja tiili jaksaa taas hylkiä likaa, vettä ja kasvustoa.

Jos tiilikatolla on runsaasti sammalta, eikä mekaaninen poisto eli harjaus riitä sitä irrottamaan, voimme suorittaa katolle erityisen sammaleentuhokäsittelyn. Sammaleenpoistoaineet ovat biohajoavia, ihmisille ja eläimille vaarattomia aineita, jotka levitetään tai ruiskutetaan katolle. Aine vie sammaleen katolta juuria ja itiöitä myöten ja lisäksi ehkäisee kasvuston muodostumista tulevaisuudessa. Sammaleentuhoaineita ei tarvitse erikseen huuhdella, vaan ne poistuvat katolta seuraavan sadeveden mukana.

Tiilikaton puhdistusaineet

Tiilikatoille tarkoitetut pesuaineet soveltuva koko katon pesuun tai paikallisesti, erityisen likaisten kohtien, kuten esimerkiksi savupiipun ympäristön tai erityisen kasvittuneen kattoalueen pesemiseen. Kattopesuaineet irrottavat tehokkaasti myös lehtipuiden tahmean lehtimahlan. Tiilikaton pesuainetta levitetään katolle paikallisesti vähän kerallaan märälle kattopinnalle. Tiilikaton pesua tehostetaan esimerkiksi harjalla. Kattopesuaineella pestyn katon voi vielä käsitellä tiilikaton suoja-aineella, joka pitää kasvillisuuden kurissa tiilikatolla. Katon suoja-aine tuhoaa myös kattotiilien rakenteisiin muodostuneen rihmaston ja juuriston, jolloin niistä ei enää muodostu uutta kasvustoa kattotiilien päälle.

Tiilikaton suojakäsittely

Tiilikaton suojakäsittely suojaa kattotiilet kasvustoja vastaan vuosiksi eteenpäin, vaurioittamatta kattotiilien suojapinnoitusta. Tiilikaton suojakäsittelyaine levitetään tasaisesti koko katon alueelle matalapaineruiskulla. Katon suoja-aineen on annettava vaikuttaa vähintään 4-5 tunnin ajan. Katon suojakäsittelyaineen levitys on siis tehtävä poutasäällä, jolloin sateen vaaraa ei ole 4-5 tuntiin. Tiilikaton hoitoainetta ei tarvitse huuhdella pois katolta, jos tiilikattoa ei ole tarkoitus pinnoittaa seuraavien kolmen vuorokauden aikana.  Silloin riittää, että seuraava sade huuhtelee kattosuoja-aineen pois katolta. Kasvustot häviävät kokonaan katolta käsittelyä seuraavien viikkojen aikana ja huuhtoutuvat sadevesien mukana alas katolta.

Peltikaton puhdistus ammattitaitoisesti pehmytharjapesuna

Peltikaton pesu ja puhdistus on olennainen osa peltikaton huoltorutiinia. Vaikka peltikatto onkin monessa suhteessa kiitettävän helppohoitoinen – esimerkiksi sammalta sille harvoin muodostuu, toisin kuin tiili- tai huopakatoille – on sillä omat murheensakin. Näistä vähäisin ei suinkaan ole ruoste. Ruoste on ehdottomasti peltikaton päävihollinen, ja katolle kertyneet lika, neulaset, lehdet ja muu biomassa keräävät kaikki kosteutta ja näin edesauttavat korroosiota kattopellissä. Jos katon puhdistusta on laiminlyöty pitkäaikaisesti, ei myöskään ole mahdotonta, etteikö peltikattoonkin voisi sammalta tai jäkälää pesiytyä.

Usein peltikaton pinnassa keväällä näkyvässä viherryksessä on kyse humuksesta, orgaanisesta aineesta, jota muodostuu usein esimerkiksi lumiesteiden alle tai muihin paikkoihin, joista lumi sulaa hitaammin. Humus saadaan katolta yleensä vaivattomasti pois pesun myötä. Mikäli pelti on erityisen likainen tai pinttynyt, voimme suorittaa katolle esipesun matalapainehuuhteluna ennen varsinaista pesutyötä. Etenkin saumakohdat on syytä pestä huolella, sillä niihin lika kertyy helposti. Kattopesussa voimme hyödyntää tarvittaessa peltikaton huoltopesuainetta, jolla katteessa oleva lika, levä ja muu kasvusto saadaan poistettua. Likakohtia voidaan myös hangata pehmytharjapesuna pinttyneemmän aineksen irrottamiseksi, mutta kova katuharja ei sovellu peltikatolle. Silloinkin kun on kyse pelkästä peltikaton harjaamisesta lehtien ja irtoroskien poistamiseksi, täytyy varmistaa, että käytettävä harja on tarpeeksi pehmeä. Myös sammaleenpoistokäsittelyksi riittää peltikatolle yleensä pehmytharjapesu.

Peltikaton pesussa on huomioitava erityisesti vedenpaineen säätö: huolimattomalla pesutekniikalla tai vääränlaisilla välineillä peltikatto voi helposti kolhiintua tai sen pinta naarmuuntua. Vedenpaineella pesua tulee myös varoa suoraan läpivientien tai saumojen kohdalla. Kun pesuainetta annostellaan, on noudatettava tarkkavaisuutta, jotta pinnoite ei tarpeettomasti kulu. Samasta syystä mahdollinen liuottimen käyttö erityisen likaisissa kohdissa tulee minimoida. Jos kattopesun yhteydessä paljastuu ruostekohtia, on ne käsiteltävä mekaanisesti teräsharjalla ja sen jälkeen suojamaalattava. Lisäksi peltikaton pesun ajankohta kannattaa harkita huolella: useassa tapauksessa pesu kannattaa suorittaa keväällä ennen kuin tulevat helteet, jolloin aurinko polttaisi lian peltiin kiinni – toisaalta kate voi olla pesun tarpeessa myös keväästä alkaneen ja kesän läpi jatkuneen likaavan siitepölykauden jäljiltä.

Peltikatolle sopivat puhdistusaineet

Jos katolla on pinttynyttä likaa tai nokea esimerkiksi savupiipun tai liesituulettimen poistoputken ympärillä, voidaan ne pestä peltikatolle sopivalla kattopesuaineella. Peltikaton pesuaine, kuten panssaripesu, soveltuu myös peltikaton tehopesuun ennen katon huoltomaalausta. Peltikaton pesuainetta voidaan laimentaa vedellä tarpeen ja käyttötarkoituksen mukaan. Peltikaton puhdistusainetta voidaan käyttää laimennettuna peltikaton normaaliin pesemiseen. Väkevämpänä liuoksena peltikaton pesuaine sopii katon maalauksen pohjatöihin. Silloin katto puhdistuu perusteellisesti, luoden uudelle maalille parhaan mahdollisen tarttumapinnan.

Huopakaton huollossa on otettava herkkä sirotepinta huomioon

Huopakatto eli bitumikatto tarvitsee hellävaraista mutta tehokasta puhdistusta pysyäkseen vesitiiviinä ja toimintakuntoisena. Sammaleen muodostuminen tekee hallaa huopakatteelle, sillä itsepäisesti katepintaan kiinnittynyt kasvusto, kuten jäkälä tai sammal, voi aiheuttaa saumojen halkeilua ja liitosten aukeilua, minkä jälkeen katon vedenpitävyys on enää muisto vain. Jotta tällaiset vauriot vältettäisiin, täytyy huopakatto pitää puhtaana roskista, lehdistä, neulasista ja muusta biomassasta. Haasteena huopakatteessa on sen erityisen herkkä sirotepinta, jota täytyy varoa kuluttamasta: huopa ei kestä esimerkiksi voimakasta jynssäystä, harjausta tai vedenpainetta. Suosittelemmekin huopakaton ensisijaiseksi puhdistusmenetelmäksi ilmapuhallusta, jotta katepinta välttyy mekaaniselta rasitukselta. Tietysti joissakin tapauksissa kevyt, katetta varoen suoritettu harjaus voi myös olla tarpeen pinttyneemmän aineksen irtisaamiseksi.

Varsinaista huopakaton pesua emme suosittele, ellei huopakattoa ole samalla tarkoitus suojakäsitellä, eli pinnoittaa. Pesu mekaanisesti harjalla hangaten tai painepesuria apuna käyttäen näet kuluttaa katepintaa joka tapauksessa. Mikäli pesu nähdään hyödylliseksi, on tietysti tärkeää varmistaa katon liitosten ja läpivientien vesitiiviys etukäteen, jotta vedestä ei koidu vahinkoa rakenteille. Huopakatto saattaa kaivata myös edellä tiilikaton yhteydessä jo mainittua sammaleenpoistokäsittelyä, ja käsittelyn jälkeen täytyy muistaa korjata kärsineet saumakohdat esimerkiksi kylmäbitumiliimauksella kuntoon. Katon pinnoitus jälkeenpäin on suositeltavaa, jotta vesitiiviys, likaahylkivyys ja muut katon kannalta olennaiset ominaisuudet huopakatteessa säilyvät.

Pinnoitus on tietysti aina oma operaationsa, ja niinpä sen kannattavuus on hyvä harkita tarkkaan ennen huoltotöihin ryhtymistä. Mikäli huopakaton katepinta on silminnähtävän huonossa jamassa, voi katteen vaihtaminen suosiolla uuteen tulla lopulta kustannustehokkaimmaksi ja järkevimmäksi ratkaisuksi. Mikäli aprikoit, miten asian laita on sinun huopakattosi kohdalla, ei hätää – me Plus Kattopalvelulla autamme löytämään juuri sinun katollesi parhaan ratkaisun. Arvioimme katon kunnon ja otamme huomioon sillä mahdollisesti jäljellä olevan käyttöiän, kun punnitaan, onko edessä vanhan katteen kunnostus vai sen vaihtaminen uuteen, taatusti toimintavarmaan huopakatteeseen.

Katon puhtaanapito on siis tärkeä ja hyödyllinen huoltotoimi katteen materiaalista riippumatta. Katon pesu ja puhdistus vähentävät kattokorjausten tarvetta ja näin jopa suuremmat kattoremontit saadaan siirrettyä kauemmaksi. Katepinta säilyy vesitiiviinä ja toimintavarmana, katon väri kirkastuu ja koko julkisivun yleisilme siistiytyy. Miksi siis et sijoittaisi katon hyvinvointiin puhdistuttamalla katepinnan säännöllisesti laadukkaalla ja ammattitaitoisella kattohuollolla? Kun tilaat Plus Kattopalvelun hoitamaan homman, voit olla varma, että katetta käsitellään sille sopivilla menetelmillä, työvälineillä ja käsittelyaineilla, ja lopputuloksena on taatusti kaikin puolin kunnossa oleva katto. Varmista nyt kattosi pitkä elinkaari ja tyylikäs ulkomuoto varaamalla katon pesu ja puhdistus sekä muut tarvittavat kattohuoltotyöt. Toimi jo tänään – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme katon puhdistuksesta!

Huopakatolle sopivat puhdistusaineet

Jos huopakatto on erityisen likainen tai siihen on muodostunut jo runsaasti sammalta, jäkälää tai muuta kasvustoa, voidaan lian ja kasvuston poistoon käyttää huopakatoille tarkoitettua pesuainetta ja sammaleenpoistajaa. Kasvusto pestään pois levittämällä sammaleentorjunta-aine tasaisesti katolle matalapaineruiskulla. Sammaleenpoistaja jätetään vaikuttamaan kattohuovalle. Sammaleentuhokäsittely pitää kasvuston poissa vuosiksi eteenpäin, kunhan kattopesuista huolehditaan säännöllisesti. Sammaleentorjuta-aineet ovat ihmisille ja eläimille vaarattomia ja täysin biohajoavia.