Kattohuollot

Katon toimivuuden kannalta tärkeitä kattohuoltoja ovat mm.:

 • Katon huoltomaalaus
 • Katon pinnoitus
 • Kattoturvatuotteiden huolto
 • Katon harjaus
 • Katon pesu
 • Kasvuston poisto ja sammaleentuhokäsittely
 • Vesikourujen puhdistus
 • Lumen pudotus katolta

Kaikki katot vaativat huoltoa. Kattohuolloilla taataan katolle mahdollisimman pitkä käyttöikä. Jos kattohuoltoja laiminlyödään, on vaarana pahimmassa tapauksessa vettä vuotavat vauriot katolla. Katon kautta tapahtuvat vesivuodot voivat olla salakavalia. Vettä voi tihkua vaurioituneesta vesikatosta alapuolisiin rakenteisiin pikku hiljaa jopa vuosien ajan, ennen kuin vahingot tulevat esiin. Jos yläpohjaan ja muihin kattorakenteisiin aiheutuu homevaurioita tai katon puurakenteet lahoavat, on edessä yleensä iso kattoremontti.

Ikäviltä yllätyksiltä katolla vältytään, kun kattotarkastukset ja kattohuollot tehdään säännöllisesti ajallaan. Myös katon elinkaarikustannukset pysyvät hallinnassa ja ovat ennakoitavissa, kun katosta huolehditaan oikein. Kaiken tyyppiset katot tarvitsevat huoltoa. Joitakin eroavuuksia kattohuoltotöiden suorittamisessa kuitenkin on eri kattotyypeille. Plus Kattopalvelu huotaa kaiken tyyppiset katot.

Kattohuolto

Peltikaton kattohuolto

Turhaa peltikatolla liikkumista tulee välttää. Peltikatolla liikuttaessa kannattaa käyttää pehmeäpohjaisia jalkineita, jotta peltikaton lommoutumista tai maalipinnan vaurioitumista ei tapahtuisi. Kattohuollot pyritään suorittamaan aina kattosiltoja ja lapetikkaita hyväksi käyttäen. Tarvittaessa käytettävissämme on myös henkilönostimia, joilla ulotutaan katon hankaliinkin kohtiin ilman, että peltisen vesikaton päällä kävellään. Peltikaton tarkastettavia ja tarvittaessa huollettavia kohteita ovat mm.:

 • Pintavauriot ja naarmut peltikatteen ja peltilistojen pinnassa
 • Vesikatteen kateruuvit ja kateruuvien tiivisteet
 • Harjalistojen tiivisteet
 • Katon jiirit ja muut erikoispellitykset sekä niiden tiiviys
 • Läpiviennit ja läpivientien tiiviys sekä niiden kiinnitys
 • Kattoturvatuotteet ja kattoturvatuotteiden kiinnitykset
 • Sadevesijärjestelmä ja sadevesijärjestelmän osien kiinnitykset
 • Katon tuuletuksen tarkistus ja huolto

Lisäksi peltikatot olisi hyvä pestä kerran vuodessa ja putsata myös sadevesijärjestelmä. Peltikaton pesuun käytetään vettä ja pehmeää harjaa tai painepesuria matalalla alle 50 bar paineella. Tarvittaessa käytetään maalatulle peltikatolle soveltuvaa pesuainetta. Vesikatteen pintavauriot voidaan joko paikkamaalata paikallisesti tai tehdä koko katon huoltomaalaus. Peltikattojen huoltomaalausväli vaihtelee 10-30 vuoden välillä, riippuen käytetystä maalista ja olosuhteista sekä katon huoltohistoriasta. Löystyneet kateruuvit ja muut kiinnikkeet kiristetään kattohuollon yhteydessä. Katon läpivientien, kiinnikkeiden, erikoispeltien tiivistykset vaihdetaan tarvittaessa. Plus Kattopalvelu on peltikattohuoltojen asiantuntija.

Tiilikaton kattohuolto

Turhaa liikkumista tiilikatolla kannattaa välttää. Kattohuoltajamme käyttävät pehmeäpohjaisia jalkineita, jotka eivät vaurioita katteen pintaa. Hankalissa kattohuoltokohteissa voidaan käyttää myös henkilönostinta, joilla päästään tiilikaton huoltokohteisiin kävelemättä kattotiilien päällä. Tiilikatot tulisi tarkastaa mielellään sekä keväisin, että syksyisin. Silloin rikkoutuneet ja siirtyneet kattotiilet voidaan vaihtaa ajoissa, ennen kun vesi pääsee aiheuttamaan ongelmia yläpohjan rakenteissa. Tiilikaton tarkastus ja huoltokohteita ovat mm.:

 • Katon lappeiden kattotiilet ja niiden kiinnitykset
 • Tiilikaton sisäjiirit
 • Sadevesijärjestelmän kunto ja kiinnitykset
 • Tiilikaton aluskate ja alusrakenteet
 • Tiilikaton läpivientien muoviosat ja läpivientitiivisteet
 • Kattoluukut ja kattoikkunat
 • Kattoikkunoiden, kattoluukkujen ja savupiipun juuripellitykset ja ylösnostot
 • Kattosillat ja niiden alapuoliset kattotiilet
 • Lumiesteen ja niiden alapuoliset kattotiilet
 • Bitumikaton suojapellitysten tarkastus ja huolto

Tiilikatot tulisi puhdistaa syksyisin lehdistä, neulasista ja roskista. Plus Kattopalvelun kattohuoltajat tekevät puhdistuksen koneellisella harjalla, joka poistaa samalla tiilikatolle mahdollisesti muodostuneen sammaleen ja muun kasvuston. Katto voidaan käsitellä kattohuollon yhteydessä suoja-aineella tai kasvustonestoaineella. Tarvittaessa tiilikatto voidaan huoltomaalata kattohuollon yhteydessä. Tiilikatot ovat kestäviä, kun niitä huoltaa säännöllisesti. Tiilikatot tulisi pinnoittaa maalaamalla noin 25-30 vuoden iässä, jolloin niiden väri palautuu alkuperäiseen kirkkauteensa ja maalipinta suojaa kattoa likaantumiselta ja sammalkasvustolta. Plus Kattopalvelu tekee kaikkia tiilikattojen huoltotöitä.

Huopakaton kattohuolto

Bitumikattokin tulisi tarkastaa kaksi kertaa vuodessa tehdä samalla tarvittava kattohuolto. Bitumikaton tarkastus- ja huoltotoimia ovat esimerkiksi:

 • Roskien poisto huopakatolta harjaamalla
 • Kattokaivojen puhdistus
 • Vesikourujen ja lehtisihdin puhdistus
 • Läpivientitiivisteiden kunnon tarkistus ja läpivientitiivisteiden huolto tai vaihto
 • Läpivientitiivisteiden klemmarien kiinnityksien tarkistus ja korjaus tarvittaessa
 • Kasvuston poisto huopakatolta harjaamalla

Huopakattojen lumenpudotuksessa käytetään muovisia lumilapioita ja lumikolia. Teräksestä valmistetut lumityökalut voivat vaurioittaa herkkää kattohuopaa. Katolle jätetään aina lumenpudotuksen yhteydessä noin 10 cm lumikerros, joka suojaa kattoa lumitöitä tehtäessä. Plus Kattopalvelusta saat myös kaiken tyyppisten huopakattojen huollot.