Sammaleen poisto on välttämätön huoltotoimi hyvinvoivalla huopakatolla

Sammaleen poisto huopakatolta kuuluu niihin katon huoltotoimiin, jotka on välttämätöntä suorittaa ajoittain, jotta katon hyvinvointi voidaan taata. Huopakaton karhea ja huokoinen pinta on omiaan houkuttelemaan sammalta luokseen, mutta säännöllisellä puhdistuksella siitä voidaan päästä ajoissa eroon. Mitä vanhemmaksi katto kuitenkin käy, sitä hanakammin sammal tarttuu kiinni katepintaan juuriensa avulla. Jos ongelmaan ei puututa viimeistään tässä vaiheessa, voi katto mennä nopeastikin huonoon kuntoon: syvälle huopaan tunkeutuneet juuret kuljettavat mukanaan kosteutta, joka aikaansaa pakkasrapautumista, ja sammal kuluttaa bitumia ajan myötä jopa reikiinnyttäen katteen. Jotta vältyttäisiin ikäviltä ja kalliilta vesivuodoilta sekä homeongelmilta, on syytä suorittaa ajoissa sammaleen poisto huopakatolle.

Huopakaton sammaleenpoisto voidaan suorittaa mekaanisella poistolla, esimerkiksi harjaamalla, tai mikäli se ei riitä sammalta irrottamaan, voidaan katolle tehdä järeämpi sammaleenpoistokäsittely tarkoitukseen kehitellyllä aineella. Siinä missä harjaus poistaa näkyvän sammaleen, tuhoaa sammaleenpoistoaine kasvuston kokonaisvaltaisemmin juuria ja itiöitä myöten. Meiltä Plus Kattopalvelulta löytyy kattava kokemus ja luja ammattitaito kaikenlaisista kattokäsittelyistä ja huopakaton huoltotöistä, joten toimitamme katollesi tarpeen mukaan niin harjaukset ja puhdistukset kuin sammaleenpoistot ja katon suojakäsittelytkin. Katsomme aina kokonaisuutta, eli esimerkiksi katon puhdistushuollon yhteydessä tarkistamme samalla katon tiiveyden sekä sellaiset yksityiskohdat kuten saumat, läpiviennit, kattoturvatuotteet ja niin edelleen. Tällä haluamme taata, että katon hyvinvointi on kokonaisvaltaista, niin että kaikki toimii kuten pitääkin.

Huopakaton sammaleenpoiston tuloksena on siisti, vedenpitävä ja jatkossa helppohoitoisempi kate. Ajoissa tehty sammaleenpoisto huopakatolta auttaa myös välttymään ennenaikaisilta remonteilta, joihin katon sammaloituminen ja ränsistyminen väistämättä johtaisi. Kyseessä on siis taloudelliselta kantilta katsottuna erinomainen sijoitus katon hyvinvointiin, etenkin kun muistetaan, että Plus Kattopalvelulla toteutetut kattotyöt saat myös yksityisasiakkaana hyödyntää verotuksessa kotitalousvähennyksen yhteydessä. Tarvittaessa kaikkiin kattotöihin on lisäksi saatavilla joustavampaa rahoitusta. Älä anna minkään seikan varjostaa kattosi hyvinvointia, vaan pidä huolta, että sen hyvät ominaisuudet säilyvät tulevaisuudessakin parhaimmillaan. Tilaa meiltä maksuton kartoituskäynti, niin tulemme paikan päälle tutkimaan katon tilanteen – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme huopakaton sammaleenpoistosta!

Sammaleenpoisto katolta
Sammalevapaa katto näyttää hyvältä ja toimii oikein.

Miksi huopakatto kerää sammalta – ja miksi se on huono juttu?

Erityisen helposti sammalta ilmestyy kattomateriaaleihin, jotka luonnostaan ovat huokoisia. Näihin kuuluvat muun muassa mineriitti, tiili – ja tietysti huopa. Sammaleen itiöitä lentelee ilmassa jatkuvasti, ja niistä osa kulkeutuu väistämättä kattojen päälle. Huokoinen ja karhea kattohuopa tarjoaa sammaleelle hyvän alustan kiinnittyä. Alkujaan huopakatteessa on tietysti kosteutta ja kasvustoa hylkivä, suojaava sirotepinta, josta sammaleen on hankalampi saada kunnon otetta. Vuosien varrella pinnoite kuitenkin ottaa osumaa monenlaisesta kemiallisesta ja mekaanisesta rasituksesta, ja vanhemmiten katto menettää suojauksensa. Kuluneeseen kattopintaan sammal pinttyykin jo aivan eri tavalla, mistä aiheutuu monenlaista uhkaa niin katolle kuin rakenteille laajemminkin.

Kun sammal, levä ja jäkälä saavat juurensa tukevasti katteeseen, vaarassa ovat ensimmäisenä katon saumakohdat, jotka yleensä ovat katteen heikoin lenkki. Liitokset alkavat halkeilla ja aukeilla, jolloin kosteus pääsee katteen alle umpilaudoitukseen ja siitä edelleen yläpohjan rakenteisiin saakka. Jos asiaan ei puututa tuoreeltaan viimeistään tässä vaiheessa, voi tuloksena hetken kuluttua olla laajamittainen kosteusvaurio home- ja sisäilmaongelmineen. Samaan aikaan sammal jatkaa edelleen tuhoisaa työtään myös katepinnassa nakertaen pinnoitteen alta paljastunutta bitumia. Pahimmassa tapauksessa sammaleen ja jäkälän alta paljastuu täysin reikiintynyt katto, joka olisi ollut vaihtokunnossa jo hyvän aikaa sitten.

Sammaleen muodostumista huopakatolle vauhdittaa kaikenlaisen lehtiroskan ja muun biomassan kertyminen katepintaan. Maatuva aines katolla sitoo itseensä kosteutta, ja näin katepinnan kuivuminen hidastuu tai jopa estyy, mikä sopii sammaleelle enemmän kuin hyvin. Tontin ilmansuunnat voivat välillisesti vaikuttaa kasvuston kertymiseen, sillä esimerkiksi pohjoisen- ja idänpuoleiset lappeet ovat tyypillisesti varjoisampia ja pysyvät kauemmin kosteina kuin etelään suunnatut verrokkinsa. Talon läheisyydessä saattaa myös olla paljon puustoa, joka tarjoaa suojaisat ja varjoisat oltavat sammaleelle, ja josta kulkeutuu katolle runsaasti kasvualustana toimivaa lehtiainesta. Jopa katon kaltevuudella ja kattomuodolla voi olla oma merkityksensä sammaleen muodostumisessa huopakatolle.

Kaikki huopakatolla havaittu viherrys ei välttämättä ole sammalta. Keväisin katolle voi ilmaantua niin kutsuttua humusta, katolla viherryksenä näkyvää orgaanista ainesta. Humusta muodostuu tavallisesti katolla niihin kohtiin, joista lumi sulaa muuta ympäristöään hitaammin. Vaikka humusta ei tulekaan sekoittaa sammalkasvustoon, on sekin hyvä poistaa katolta viipymättä, sillä katepintaan jäädessään se toimii ennen pitkää otollisena kasvualustana sammaleelle siinä missä muukin maatuva aines. Plus Kattopalvelu tietää sammaleen riskit ja vaarat, ja osaa hankkiutua siitä eroon hellävaraisesti mutta tehokkaasti.

Perushuolto kantaa pitkälle, kun pyritään ehkäisemään sammaleen muodostumista huopakatolle

Taistelussa huopakaton sammaloitumista vastaan on olennaisessa osassa katon säännöllinen puhdistus. Tarkoitus on saada katepinnasta irti kaikki ylimääräinen aines: lika, noki, tuhka, humus, siitepöly, lehdet, neulaset sekä tietysti sammal ja jäkälä. Näin estetään maatuvan bioroskan kasaantuminen ja sitä kautta kosteuden jääminen katolle. Huopakaton puhdistus tulee toteuttaa riittävän tiheään, jotta sen avulla ehkäistään sammaleen muodostumista. Hyviä ajankohtia puhdistushuollolle huopakatolla ovat esimerkiksi kevät ja syksy, jolloin katon ympäristössä muutenkin tapahtuu muutoksia, ja näin katto on valmistettu parhaalla mahdollisella tavalla aina tulevaa vuodenaikaa silmällä pitäen.

Huopakaton perushuolloksi riittää yleensä mainiosti katon puhdistus lehdistä ja roskista ilmapuhaltamalla tai harjaamalla. Samalla siivoamme rännit ja käymme läpi niiden toiminnan, sekä tarkistamme katon tiiveyden ja kattopinnan yleisen kunnon. Kun huopakaton pinta on hyvässä kunnossa, riittää kevyt harjaus tavallisesti irrottamaan sammaleen katteesta. Tarvittaessa käytämme mekaanisessa poistossa apuna esimerkiksi puista lastaa tai pesusientä, mutta työssä noudatamme ennen kaikkea ehdotonta varovaisuutta, ettei huopakaton herkkää sirotepintaa vioiteta tarpeettomasti vääränlaisilla puhdistustavoilla tai – välineillä.

Myös erilaiset huopakaton suojakäsittelyt viivyttävät osaltaan katon sammaloitumista. Tarpeen mukaan suoritamme esimerkiksi kasvustonesto- ja homeenestokäsittelyt huopakatolle. Mikäli katon roskaantuminen ja sammaloituminen on huomattavan nopeaa ja voimakasta, voi olla perusteltua hankkiutua eroon katon välittömässä läheisyydessä olevasta puusta tai karsia ylikasvaneita oksia. Kun huopakatto ikääntyy, eivätkä pelkät puhdistushuollot jossain vaiheessa enää riitäkään, on ryhdyttävä järeämpiin toimiin ja toteutettava sammaleenpoistokäsittely huopakatolle.

Sammaleenpoisto nimenomaisella käsittelyaineella on tehokas ja vaivaton ratkaisu

Sammaleenpoisto huopakatosta harjaamalla hävittää tietysti lähinnä kasvuston näkyvän osan katepinnasta. Kun sammal on pinttynyt kattoon niin ettei kevyt harjaus riitä, tai kun halutaan päästä sammaleesta eroon juuria ja itiöitä myöten, täytyy avuksi ottaa huopakaton sammaleenpoistokäsittely. Plus Kattopalvelu toteuttaa laadulla ja ammattitaidolla myös tällaiset erikoiskäsittelyt. Ennen sammaleentuhokäsittelyä teemme normaalit pohjatyöt, eli puhdistamme katon ja varmistaudumme siitä, ettei sen tiiveys ole vaarantunut. Tämän jälkeen voidaan sammaleenpoistoaine levittää katolle.

Sammaleenpoistokäsittelyyn on oma, tarkoitukseen kehitelty ekologinen ja biohajoava aine. Käsittelyaineesta ei aiheudu vaaraa ihmisille, eläimille eikä ympäristön muulle kasvillisuudelle, mutta sammaleelle se on tehokas tuho. Sammaleenpoistoaine levitetään katolle korkeapaineruiskulla, tai mikäli halutaan mahdollisimman tarkka lopputulos, telalla. Aine jätetään tekeytymään katolle niin, että se pääsee tunkeutumaan katteeseen kunnolla ja hävittämään myös kasvuston juuret ja itiöt. Erillistä huuhtelua ei ole tarpeen suorittaa, vaan aine poistuu katolta seuraavien sateiden mukana itsekseen. Sammaleentuhokäsittelyn jälkeen huopakatto on siisti ja tyylikäs, kuluttavasta kasvustosta vapaa. Sammaleenpoistokäsittelyn vaikutus on pitkäkestoinen, ja se ehkäisee merkittävässä määrin kasvuston muodostumista katolle myös jatkossa.

Sammaleenpoiston jälkeen voi olla tarpeellista varmistaa katon suoja huopakaton uudelleenpinnoituksella

Kun huopakatolle on suoritettu sammaleenpoistokäsittely, on tärkeää varmistaa katon kunto, vedenpitävyys ja tekninen toimivuus myös jatkoa ajatellen. Esimerkiksi kärsineet saumakohdat ja muut mahdolliset pienvauriot on käytävä läpi vaikkapa kylmäbitumiliimauksella tai muilla tarkoitukseen soveltuvilla tiivistysmassoilla ja paikka-aineilla. Sammaleenpoistokäsittely on kattopinnalle aina rasite, joten vähintään suojakäsittelyn tekeminen katolle on yleensä paikallaan sammaleenpoiston jälkeen. Koska kyseessä on hyvin huokoinen materiaali, jota sammaleentuhokäsittely väistämättä kuluttaa jonkin verran, voidaan joissakin tapauksissa harkita samalla katon uudelleenpinnoittamista, mikäli huopakate on kovin heikossa kunnossa.

Huopakaton huoltomaalauksesta eli uudelleenpinnoituksesta on katolle monenlaista hyötyä. Katteen ominaisuuksia saadaan paranneltua ja vietyä katetta lähemmäs sen alkuperäistä kuntoa. Esimerkiksi huovan vedeneristyskyky palautuu, jolloin kosteus ei pääse tunkeutumaan katteen sisään rapauttamaan kattoa. Huovan mekaaninen kesto parantuu, ja se on paremmin suojassa myös ilmansaasteilta ja auringon uv-säteilyn tuhoisilta vaikutuksilta. Kate hylkii likaa, ja sammaleenkin on hankalampi tarttua pinnoitteella vasta käsiteltyyn kattopintaan. Tietysti myös katon ulkonäkö kohentuu entisestään: kiilto palautuu ja väri syvenee, jolloin koko talon julkisivu siistiytyy.

Huopakaton pinnoitus voidaan toteuttaa kohteesta riippuen muutamallakin eri tavalla. Me Plus Kattopalvelulla suoritamme onnistuneesti kaikki huopakaton suojakäsittelyyn ja pinnoitukseen liittyvät työt ja toimet. Huopakatto voidaan käsitellä maalimaisella pinnoitteella, joka on joustava ja sävytettävä, ja levitettävissä esimerkiksi maalausharjalla. Saatavilla on vaihtoehtoisesti myös katolle ruiskutettava, polyuretaanista tehty tai akrylaattipohjainen pinnoitemassa, joka jättää jälkeensä tasaisen, saumattoman kerroksen tiivistäen samalla tehokkaasti katon läpiviennit ja saumat. Kohteen ominaisuuksista ja omista mieltymyksistä riippuu, millainen pinnoitus kattoa palvelee parhaiten. Autamme mielellämme kattosi tarpeiden kartoittamisessa ja sopivimman ratkaisun löytämisessä.

Huopakaton pinnoitus on tietysti melko suuri työ, joten sen järkevyys täytyy katsoa aina kattokohtaisesti. Joissakin tapauksissa pinnoituksella saadaan reippaasti lisävuosia katolle kohtuullisella hinnalla ja vaivalla, ja huoltotoimet riittävät palauttamaan katon toimintakyvyn hyvälle tasolle. Toisinaan taas pinnoitus sekä sen vaatimat pohjatyöt, kuten katon puhdistus, paikkaus ja sammaleenpoisto, voivat nousta kustannuksiltaan ja työmäärältään niin isoiksi, että järkevämmäksi tulee katon uusiminen. Tässä kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi, minkäikäinen ja -kuntoinen katto on kyseessä ja paljonko sillä olisi laskennallista käyttöikää jäljellä, sekä kuinka paljon tuota käyttöikää voitaisiin pinnoituksella pidentää. Sitten suhteutetaan huopakaton korjauksen ja pinnoituksen hinta uuden huopakaton asennuksen hintaan, ja verrataan, millaista vastinetta hinnalle missäkin ratkaisussa saataisiin. Koska pinnoituksen järkevyys on täysin tapauskohtaista, kannattaa asiaa lähteä selvittämään pyytämällä meiltä tarjous, niin teemme kartoituksen puolestasi.

Huopakatto, palahuopakatto vai bitumikatto? Häädämme sammaleen katolta kuin katolta

Huopakatto on materiaalina monipuolinen, ja soveltuu yhtä lailla omakotitaloille ja rivitaloyhtiöille kuin kesämökeille ja autotalleillekin. Joustava huopakate pystytään asentamaan monimuotoisuudellaan haastaville katoille, joissa on paljon taitteita, sekä myös tasakatoille minimikaltevuuden ollessa jopa 1:80. Huopakaton monista variaatioista löytyy varmasti jokaiselle sopiva vaihtoehto: katteen voi asentaa vähäeleisestä, modernin näköisestä rullahuovasta eli bitumikermistä, tai kattoa voi elävöittää ryhdikkäällä kolmiorimakatteella. Toisten mielestä taas ainoa oikea katto on perinteinen palahuopakatto, joka toteutetaan bitumipaanuista asentamalla ja jossa niin huopapalojen värin, koon kuin muodonkin suhteen on runsaasti valinnanvaraa.

Nykyään huopakatosta puhuttaessa viitataan yleensä bitumikattoon. Huopakaton historia on kuitenkin ollut vaiheikas, ja materiaalina on käytetty niin raakahuopaa kuin lasikuituhuopaakin. Aivan alkujaan huopakatto saattoi tarkoittaa tervalla päällystettyjä paperiarkkeja, jotka sitten naulattiin kiinni aluslaudoitukseen. 1970-luvulla kehitettiin ja otettiin käyttöön kumibitumi, joka toimii nykyaikaisen huopakatteen ydinmateriaalina. Bitumikatto onkin lunastanut paikkansa katemateriaalien joukossa monien hyvien ominaisuuksiensa myötävaikutuksella: vahvaan kuituverkkoon kiinnittynyt kumibitumi mahdollistaa kevyen, sitkeän ja lujan rakenteen, joka kestää pakkasta erinomaisesti ja jossa ei juurikaan halkeilua esiinny.

Olipa kattosi sitten rullahuopakatto, palahuopakatto tai bitumikatto, toteutamme sammaleenpoiston kattokohtaisesti suunniteltuna ja turvallisesti toteutettuna. Kattoammattilaisillamme on laaja kokemus eri rakennustyyppien ja kattomallien huolto- ja korjaustöistä sekä myös kattoremonteista ja täydellisistä kattosaneerauksista. Kaikissa katto-ongelmissa voit kääntyä puoleemme ja luottaa asiantuntevaan ja asiakaslähtöiseen kattopalveluumme, joka hoitaa epäkohdat kuntoon ja takaa sinulle pitkäikäisen ja toimintavarman huopakaton.

Säännöllisillä huolloilla varmistat, ettei sammal ryömi heti takaisin katolle

Kun sammaleenpoisto on onnistuneesti suoritettu huopakatolle, on katon hyvinvoinnin ylläpitämiseksi viisasta panostaa säännölliseen kattohuoltoon. Kuten jo aiemmin todettua, huopakatto hyötyy erityisen paljon katepinnan ajoittaisesta puhdistuksesta. Kun huopakaton harjaus ja puhdistus tehdään minimissään kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin, ehkäisee se tehokkaasti myös sammaleen muodostumista katepintaan. Säännöllisistä huoltotoimista on sekin hyöty, että katon kuntoa saadaan pidettyä jatkuvasti silmällä ja mahdolliset muutokset tai haastekohdat katolla huomataan jo varhaisessa vaiheessa. Kun ongelmiin puututaan ajoissa, ovat myös tarvittavat korjaustoimet pienempiä ja edullisempia toteutettavia.

Meiltä Plus Kattopalvelulta saat kaikenkattavat huopakaton kevät- ja syyshuollot laadukkaasti ja asiantuntevasti suoritettuina. Puhdistamme katon hellävaraisesti lehdistä ja roskista sekä siivoamme rännit. Tarkistamme katon tiiveyden käyden läpi katepinnan yleisen kunnon sekä huopakaton vuotoalttiit yksityiskohdat: jiirit, saumat, reuna-alueet ja läpiviennit. Tutkimme kattoturvatuotteiden, kuten lumiesteiden, kattosiltojen, turvakiskojen ja tikkaiden kunnon sekä kiinnitykset. Varmistamme sadevesijärjestelmän toimivuuden ja mikäli rakenteet sallivat pääsyn yläpohjaan, käymme kurkkaamassa umpilaudoituksen tai vaneroinnin tilanteen. Talvisin suoritamme katolle lumenpudotukset ja jäänsulatukset, ja tarpeen mukaan teemme sammaleenpoistot, suojakäsittelyt, huoltomaalaukset sekä uudelleenpinnoitukset.

Sammalvapaa, siisti ja tyylikäs huopakatto on hyvä henkivakuutus talon rakenteille. Kun huopakatolla säilyy sen tekninen toimivuus, pystyy se varjelemaan taloa kosteudelta, kasvustolta, vesivuodoilta ja homeongelmilta. Tunnollinen kattohuolto mahdollistaa katolle pidemmän käyttöiän ja varmistaa laadukkaamman suojan rakennukselle. Hyvin hoidettu katto myös näyttää kauniilta ja on näin osaltaan mukana nostamassa kiinteistön arvoa. Toimi siksi ajoissa kattosi hyvinvoinnin takaamiseksi ja teetä sille tarvittavat puhdistukset, sammaleenpoistot sekä muut huoltotoimet. Taatusti parhaan palvelun saat valitsemalla meidät – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme huopakaton huollosta!