Kattoremontit, huollot ja korjaukset kaikille pelti-, tiili ja huopakatoille
Kattoekspertit palveluksessasi kaikissa pelti-, tiili -ja huopakattotöissä

Tiilikaton pinnoitus antaa katolle jopa tuplasti pidemmän elämän

Miksi tiilikaton pinnoitus on niin tärkeä? Alun perin, kun tiilikatto asennetaan, on siinä mukana suojaava pinnoite, joka auttaa tiiltä pitämään puolensa säätä, sammalta ja likaa vastaan. Ajan mittaan suojapinta kuitenkin kuluu pois ja tiileen pääsevät iskemään kosteus ja kasvimassa, jotka haurastuttavat katetta vähä vähältä. Tiilen sisällä oleva vesi tekee katosta raskaamman rakenteille, ja sammaleen juuret kaivavat tiilen sisään kanavia, joissa kosteus liikkuu yhä syvemmälle. Talvella katteen sisään jäänyt vesi vuoroin jäätyy ja lämpölaajenee murentaen ja jopa halkaisten tiiliä. Tätä ilmiötä kutsutaan pakkasrapautumiseksi. Tiilien heiketessä yhä huonompaan kuntoon ei olla enää kaukana katon vesivuodoista sekä pahemmista kosteusvaurioista rakenteissa.

Tiilikaton pinnoitus estää tällaisen tuhoavan kiertokulun. Pinnoitus uudistaa katon suojaavat ominaisuudet ja vaikuttaa tietysti kaunistavalla tavalla myös katteen ulkonäköön. Tiilikaton pintakäsittely kyllästää tiilen huokoiseksi päässeen rakenteen, ja näin katto hylkii jälleen paremmin sammalta, likaa ja kosteutta. Samalla tiili saa suojan myös esimerkiksi uv-säteilyä ja ilmansaasteita vastaan. Katto on kevyempi kannateltava rakenteille ja sen huolto helpottuu jatkoa ajatellen. Betonitiilikatto on suositeltavaa pinnoittaa noin 30 vuoden päästä katon asennuksesta, ja käsittelyn ansiosta tiilikaton elinkaari voi yltää jopa 70 vuoteen.

Me Plus Kattopalvelulla toimitamme tasokkaat tiilikaton pinnoitukset ja suojakäsittelyt osaavin ottein ja laadukkailla tuotteilla tehtyinä. Samalla kun pinnoitamme kattosi, suoritamme sille myös perusteellisen kuntokartoituksen ja hoidamme kuntoon mahdolliset epäkohdat niin toivoessasi. Kokonaisvaltainen palvelumme hyödyttää sinua asiakkaana, kun saat kaikki tarvittavat kattopalvelut samasta osoitteesta. Meillä teettämäsi kattotyöt ovat lisäksi kotitalousvähennyskelpoisia verotuksessa, ja isompia projekteja silmällä pitäen voit myös halutessasi hakea kauttamme joustavampaa rahoitusta.

Tiilikaton pinnoitus on koko rakennuksen hyvinvointia ajatellen loistava sijoitus, jolla saadaan pidennettyä katon käyttöikää huomattavassa määrin – jopa vuosikymmeniä. Sitä vastoin kattohuollon laiminlyönti ja katon ennenaikainen kuluminen tulee huomattavasti kalliimmaksi, kun suuriin saneeraustoimiin täytyy ryhtyä etuajassa. Tiilikaton pinnoitus viimeistelee tyylikkäästi talon julkisivun ja auttaa katetta suojaamaan rakenteet säätä vastaan. Jos olet epävarma kattosi tämänhetkisestä kunnosta, älä jää jahkailemaan. Pinnoitustoimiin on syytä ryhtyä ajoissa, sillä liian hapertuneeksi päässeelle tiilelle käsittelyä ei enää pystytä tekemään, vaan on toteutettava isompi tiilikattoremontti. Säästä siis aikaa ja rahaa teettämällä ajoissa tiilikaton pinnoitus – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme työstä!

Tiilikaton pinnoitus

Tiilikaton pinnoitustyön hinta katsotaan aina kattokohtaisesti työn määrän ja tarvikemenekin mukaan

Tiilikaton pinnoituksen hinta koostuu työn määrästä ja vaativuudesta sekä kohteen koosta, kunnosta ja muista ominaisuuksista. Koska jokainen katto on oma yksilönsä, täytyy myös pinnoitusprojekti räätälöidä kulloisenkin katon tarpeiden mukaan. Tästä johtuen ei myöskään voida sanoa yhtä yleispätevää hintaa tiilikaton pintakäsittelylle, vaan tarkemman hinnan saat kysymällä meiltä tarjouksen tiilikattosi maalauksesta. Tällöin tiilikattoammattilaisemme tulevat paikan päälle katsastamaan kattosi kunnon ja selvittämään valmistelevien remonttitöiden ja sekä muiden esikäsittelyjen tarvetta. Teemme huomioita katosta ja kuuntelemme toiveesi urakan suhteen, ja näiden tietojen pohjalta laskemme sinulle edullisen tarjouksen asiantuntijan suorittamasta laatutyöstä ja pitkäikäisestä pinnoitustuloksesta.

Katon maalattava pinta-ala määrittelee tietysti tehokkaasti niin työhön menevää aikaa kuin käsittelyaineiden menekkiäkin. Entä pinnoitetaanko samassa yhteydessä esimerkiksi myös autotallin katto? Onko kohdekatossa paljon yksityiskohtia, joita ei ole tarkoitus maalata ja jotka on projektin ajaksi suojattava: kattoikkunoita, kattovalokupuja tai muita vastaavia? Täytyykö pinnoituksen ajaksi irrottaa katolta esimerkiksi lapetikkaita, kattosiltoja tai lumiesteitä? Pinnoitetaanko ruiskutekniikalla vai pensselimaalauksena? Missä kohdekatto sijaitsee ja onko se miten loiva tai jyrkkä – maalataanko katolta käsin vai onko pinnoitustyössä käytettävä apuna esimerkiksi henkilönosturia tai telineitä? Kaikki tällaiset seikat vaikuttavat osaltaan tiilikaton pinnoituksen hintaan.

Oma lukunsa ovat myös pohjatyöt, joille on aina tarvetta enemmän tai vähemmän. Ennen tiilien pinnoitusta katto tarkastetaan ja kunnostetaan kokonaisuudessaan, joten katon nykyinen kunto on avaintekijä urakan kustannuksia laskettaessa. Tavallisia pohjatöitä pinnoitukselle ovat roskien poisto, tiilikaton harjaaminen, vesipesu sekä sammaleentuhokäsittely. Läpiviennit ja saumat tiivistetään ja esimerkiksi rikkinäiset tiilet vaihdetaan. Toisinaan pelkkä alustan puhdistus ja kunnostus ei riitä, vaan aluskatteessa tai -rakenteissakin voi olla korjattavaa. Tällöin myös urakan kokonaishinta on luonnollisesti korkeampi.

Tiilikaton pinnoitustyön hinta sisältää Plus Kattopalvelulla aina koko paketin, jolla parannetaan kattavasti katon kuntoa. Hintaan kuuluu suunnittelu, pohjatyöt, materiaalit, kaikki tarvittavat katon kunnostukseen liittyvät toimet, ammattitaitoisesti ja turvallisesti toteutettu maalaustyö sekä valmiin urakan viimeistely esimerkiksi loppusiivouksen ja perusteellisen lopputarkastuksen merkeissä. Meillä teettämiisi tiilikattotöihin saat luonnollisesti myös vankan laatutakuun. Tiilikaton pinnoituksesta koituvat edut jättävät ajan myötä kustannukset varjoonsa, kun maalausjälki on kestävä ja tasainen ja kaunistaa julkisivun vuodesta toiseen. Kun sijoitat ammattilaiseen, takaat laadukkaan lopputuloksen – pyydä siis tarjouksemme tiilikattosi pinnoituksesta!

Pinnoitusta edeltää katon kuntotarkistus sekä valmistelevat remonttityöt, perustavanlaatuinen kattopesu ja sammaleenpoisto

Ennen tiilikaton varsinaiseen pinnoitukseen ryhtymistä on yleensä tarpeen suorittaa tietyt esivalmistelut katolle. Katon kunnosta on varmistauduttava, on toteutettava tarvittavat korjaukset, puhdistettava katto ja tarpeen vaatiessa poistettava katolle pinttynyt sammal tai muu kasvusto. Pohjatyöt on tehtävä, jotta maali kiinnittyy mahdollisimman tasaisesti ja pitävästi. Lisäksi koko katto kannattaa hoitaa täyteen iskuun senkin puolesta, että vain hyväkuntoisen katon pinnoituksesta on todellista hyötyä pitkällä aikavälillä.

Ensiksi käymme läpi katon tilanteen ja varmistamme, että se ylipäätään on kunnostuskelpoinen – ettei esimerkiksi isompia remontteja aluskatteeseen tarvitse toteuttaa lähitulevaisuudessa. Harjaamme katolta pois irtoroskat, lehdet, neulaset ja oksat tai ilmapuhallamme kuivan aineksen pois, minkä jälkeen pääsemme tarkastelemaan katepintaa ja sen kuntoa lähemmin. Tutkimme katon vesitiiveyden tulevaa kattopesua silmällä pitäen, jotta vesi ei vuoda mistään kohtaa tuhoisasti sisään. Käymme läpi kattotiilet, varsinkin sisätaitteiden, harjatiilien ja räystäiden reunimmaisten tiilien osalta. Katsastamme saumat sekä läpiviennit, eli poistoputket ja luukut sekä joillain katoilla myös kattoikkunat. Tarkastamme läpivientien tiivisteiden, muoviosien ja kiinnikkeiden kunnon ja mahdollisen vaihtotarpeen. Tässä vaiheessa suoritamme tarvittavat korjaukset kattoon, esimerkiksi aluskatteen reikien paikkaukset, läpivientien tiivistykset, rikkinäisten tiilien vaihdot ja niin edelleen.

Kun katon tiiveydestä on varmistuttu, pestään tiilikatto harja- ja vesipesulla sekä tarvittaessa painepesuria apuna käyttäen. Vedenpaineen säätelyssä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, jotta huokoinen tiilipinta ei kärsi tarpeettomia vaurioita pesun yhteydessä. Katon annetaan pesun jälkeen kuivua huolellisesti. Mikäli pesu ja harjaus eivät ole riittäneet poistamaan sammalta ja jäkälää tiilikatolta, tehdään katolle erityinen sammaleentuhokäsittely. Katolle levitetään biohajoava, muulle ympäristölle vaaraton aine, joka tunkeutuu tiiliin ja tuhoaa näin sammaleen juuria myöten. Aineen voi jättää katolle tekeytymään, ja se poistuu sieltä omia aikojaan seuraavien sateiden mukana. Näiden esivalmistelujen jälkeen voidaan suorittaa tiilikaton pinnoitus.

Tiilikaton maalaus eli perinteinen pinnoitus vai jokin muu pintakäsittelymenetelmä?

Tiilikaton pintaa huollettaessa ei aina ole tarvetta teettää perinteistä pinnoitusta, vaan katon voi käsitellä myös muunlaisella pintakäsittelyllä. Nykyään valmistajilta on hyvin saatavilla erilaisia suoja-aineita ja elastisia pinnoitteita tiilikatolle. Jotkin käsittelyt on hyvä suorittaa tiheämmin kuin toiset, ja myös pinnoitusaineiden teho vaihtelee muutamista vuosista useampiin vuosikymmeniin.

Usein tiilikaton pinnoituksella viitataan juuri perinteiseen, värillisellä käsittelyaineella tehtävään pinnoitukseen, jota voidaan kutsua myös tiilikaton maalaukseksi. Tiilikaton pinnoitusaine tai niin sanottu maali levitetään ruiskulla, telalla tai pensselillä katolle, ja tästä käsittelystä hyötyy nimenomaan betonitiilikatto. Vuosien vieriessä tiili muuttuu yhä huokoisemmaksi ja kosteus sekä sammaleen juuret läpäisevät katepinnan ja pääsevät haperruttamaan tiiltä lisää. Värillinen, suojaava pinnoite kyllästää tiilen huokoset ja palauttaa sen ominaisuudet mahdollisimman lähelle alkuperäistä: kate hylkii jälleen likaa, kosteutta ja kasvustoa, kestää lämpötilanvaihteluja ja kulumista sekä on suojassa uv-säteilyltä ja ilmansaasteilta. Koska pinnoitteessa on väri mukana, katto myös kaunistuu ulkoisesti takaisin loistonsa päiviin. Pinnoite tarttuu elastisuutensa ansiosta haastavissakin olosuhteissa ja on pitkäikäinen. Yleensä tiilikatto kaipaa tällaista kokonaisvaltaista pintakäsittelyä noin 30 käyttövuoden jälkeen.

Kevyempää tiilikaton pinnoitusta saadaan tiilikaton suojakäsittelystä, joka tulee ajankohtaiseksi tavallisesti noin kymmenen vuoden kuluttua tiilikaton asennuksesta. Tiilikaton suojakäsittelyssä katepintaan levitetään väritön suoja-aine, joka toimii hieman pinnoituksen tapaan lisäten tiilen vettähylkivyyttä sekä pakkasenkestoa. Käsittely soveltuu niin savitiili- kuin betonitiilikatoillekin: savitiili ei haalistu betonitiilen tapaan eikä sitä tavallisesti huoltomaalata, mutta suojakäsittely on sillekin hyödyksi. Tiilikaton suojakäsittely ei ole yhtä kokonaisvaltainen kuin pinnoitus, eikä se tietenkään vaikuta katon ulkonäköön maalin lailla, koska käytettävä suoja-aine on väritön. Suojakäsittelyn tehtävä onkin huolehtia katteen kunnosta pinnoitusten välissä, ja tavallisesti käsittely on hyvä tehdä noin 5-10 vuoden välein – katon likaantumiseen ja huoltotarpeeseen vaikuttavat esimerkiksi katon kaltevuus ja muoto, lähellä oleva puusto sekä tontin ilmansuunnat.

Tiilikaton pintakäsittelyssä tarvitaan kokenutta otetta ja ammattitaitoa. Etenkin, jos kyseessä on uudehko katto, jolla materiaalitakuu on voimassa, täytyy pesuaineet, suoja-aineet ja pinnoitteet valita varmistuen siitä, että ne ovat myös valmistajan hyväksymiä. Epäsopivat tuotteet voivat aiheuttaa katolle ylimääräistä kemiallista rasitusta ja johtaa jopa takuun raukeamiseen. Kun Plus Kattopalvelu toteuttaa kattosi suojakäsittelyt ja pinnoitukset, tehdään jokainen toimenpide ammattitaitoisin ottein katetta vaurioittamatta ja tarkalleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kun tiilikattoa on paranneltu pinnoituksella, on puhdistukset ja muut perushuollot hyvä pitää edelleen katon tukena

Kun tiilikaton pinnoitus on palauttanut sille sen suojan, on katon elinkaarta järkevää tukea säännöllisellä ja tunnollisella kattohuollolla. Koska altistuminen lialle, kasvustolle, kosteudelle, auringonpaahteelle, ilmansaasteille, lumelle ja jäälle on jatkuvaa, niin huoltamattomuus rappeuttaa uudenkin katon nopeasti ennen aikojaan. Tiilikaton tärkeimpiä huoltotoimia ovat säännöllinen pesu ja puhdistus, ajoittainen suojakäsittely sekä talvisin lumenpoisto tarpeen mukaan. Perusteellisempi tiilikaton kuntotarkastus kannattaa teettää keväisin ja syksyisin – näin huomataan heti esimerkiksi mahdolliset pakkasvauriot ja katto on hyvässä kunnossa aina vastaanottamaan seuraavan vuodenajan rasitukset.

Plus Kattopalvelulta saat kaikki tiilikaton huoltotoimet kattavasti ja asiantuntevasti suoritettuina. Teemme katon pesut, harjaukset ja puhdistukset, ja samalla siivoamme rännit sekä tarkistamme niiden kaadot ja kiinnitykset. Tutkimme katon tarkasti mahdollisten turvallisuusriskien, esimerkiksi vääntyneiden lumiesteiden tai liikkuneiden tiilien varalta. Käymme läpi pellitykset, jiirit, saumat, läpiviennit ja kattotuotteet, ja tarkastamme tiilien ehjyyden ja kunnon. Teemme tarvittavat korjaukset, kiristykset ja tiivistykset. Talvisin hoidamme lumenpudotukset ja jäänsulatukset katolta sekä ränneistä. Mikäli yläpohjaan on esteetön pääsy, käymme aina huoltokäyntimme yhteydessä myös siellä kurkkaamassa aluskatteen ja alusrakenteiden tilanteen.

Kun etsit tiilikattopalvelua, joka toimii kokonaisvaltaisesti, joustavasti ja ennen kaikkea laadukkaasti, olet oikeassa paikassa. Plus Kattopalvelu selviytyy haastavistakin hommista kirkkain arvosanoin, ja tiilikatostasi tehdään pitkäikäinen ja täydellisen toimiva – näyttävää julkisivua unohtamatta. Onko sinun tiilikatollasi tarvetta pinnoitukselle tai muille huoltotoimille? Onko katon asennuksesta kulunut useita vuosikymmeniä tai kasvaako katto näkyvää sammalta? Milloin katolle on tehty viimeisin perusteellinen kuntotarkastus? Kun haluat, että kattosi tulee kuntoon pinnoituksesta alkaen alusrakenteisiin asti, tilaa meidät paikalle. Ota yhteyttä ja pyydä meiltä tarjous tiilikaton huoltotöistä!

Kattoremontit

Katon korjaukset

Kattohuolto

Kattotyöt