Kattoremontit, huollot ja korjaukset kaikille pelti-, tiili ja huopakatoille
Kattoekspertit palveluksessasi kaikissa pelti-, tiili -ja huopakattotöissä

Yläpohjan eristys ja lisälämmöneristyksen asennus edesauttavat katon toimivuutta

Yläpohjan eristyksen taso vaikuttaa merkittävästi talon energiatehokkuuteen ja rakenteiden terveinä pysymiseen. Yläpohja eli välikatto on yleensä melko suuri, yhtenäinen pinta, ja ylöspäin nouseva lämpö pyrkii haihtumaan pitkälti juuri yläpohjan kautta. Jos siis yläpohja on harva, voi sieltä karata huomattava määrä lämpöä hukkaan. Tämä aiheuttaa paitsi lämmityskustannusten nousua, myös mahdollisia ongelmia kosteuden kanssa. Lämpö kondensoituu rakenteiden metalliosiin ja pisaroiduttuaan tippuu vetenä eristeisiin, mikä ennen pitkää johtaa kosteusvaurioihin. Yläpohjassa myös sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero pyrkii tasoittumaan, joten välikaton on oltava hyvin eristetty ja ilmatiivis.

Meiltä saat yläpohjan eristykset sekä lisälämmöneristykset luotettavana laatutyönä. Ammattilaisemme ovat tottuneet toimimaan niin levyvillan, villamaton kuin puhallusvillankin kanssa, ja eristämme sekä tiivistämme ristikkorakenteiset ja kaltevat yläpohjat siinä missä palkkirakenteisetkin, talotyypistä ja kattomateriaalista riippumatta. Katon eristyksen ja lisäeristyksen yhteydessä varmistamme aina samalla katon riittävän tuuletuksen, jotta kosteus pääsee katolta asianmukaisesti poistumaan. Lisäeristys on pienitöisempi ja sen ansiosta kustannustehokas ratkaisu varsinkin monen vanhemman katon kohdalla, kun koko katon rakennetta ei tarvitse lähteä purkamaan ja tekemään uusiksi.

Plus Kattopalvelu suorittaa kattosi eristeiden vaihdon ja uusimisen sekä lisälämmöneristyksen ammattitaidolla ja asiakasystävällisesti. Pienillä korjauksilla saavutetaan iso säästö, ja talon energiatehokkuuden lisääminen on myös ympäristötietoinen, ekologinen valinta. Missä kunnossa kattosi yläpohja ja eristys ovat tällä hetkellä? Olisiko rakenteissa uusimisen tarvetta, tai löytyykö katosta painuneita tai muuten huonokuntoisia eristeitä? Näkyykö katepinnassa talvisin sulaneita kohtia tai räystäillä jääpuikkorivistöjä, jotka kertoisivat lämpövuodoista? Jos kattoalan ammattilainen ei ole aikoihin tarkastanut kattosi yläpohjan tilannetta, nyt on korkea aika ryhtyä toimiin. Täytä tarjouspyyntölomakkeemme, niin kartoitetaan kattosi kipukohdat ja laaditaan suunnitelma, jolla siitä tehdään entistä ehompi. Tartu tuumasta toimeen ja varmista katollesi tiivis, turvallinen tulevaisuus – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme yläpohjan ja välikaton eristyksestä!

Yläpohjan eristys ja lisäeristys

Yläpohjan energiaremontti on ekologinen teko, josta kukkarokin kiittää

Monen erityisesti vanhemman katon kohdalla on se tilanne, että alkuperäisistä eristysratkaisuista on jo aika ajanut ohi, ja nykyaikaisen asumismukavuuden saavuttamiseksi on aiheellista tehdä muutoksia rakenteisiin sekä eristykseen. Katon energiaremontti tähtää siihen, että talon lämmitykseen käytettävän energian määrää saadaan pienennettyä, mikä käytännössä saavutetaan yleensä juuri eristystä parantamalla. Usein tiivistystyö aloitetaan seinistä, mutta myös katon ja yläpohjan lisäeristys voi kohentaa tilannetta merkittävästi etenkin juuri vanhempien rakennusten kohdalla. Katon lisäeristys kannattaa, sillä ilmatiivis ja laadukkaasti eristetty katto auttaa taloa pysymään tarkoituksenmukaisesti kesällä viileämpänä ja talvella lämpimämpänä. Kasvaneen energiatehokkuuden ansiosta rakennuksen lämmityskulut pienenevät, ja lisäksi katto poistaa toivotulla tavalla tilaan syntynyttä kosteutta.

Jos taas eristys ei ole riittävä tai jos eristeiden väliin jää rakoja, syntyy katolle helposti kylmäsiltoja. Kylmäsillalla tarkoitetaan sellaista talon rakenteen osaa, joka päästää lämpöä vuotamaan ulos ja kylmää ilmaa vastaavasti sisälle huomattavasti ympäröivää rakennetta enemmän. Kylmäsiltoja voivat muodostaa varsinkin sellaiset lämpöä johtavat rakennusmateriaalit kuin esimerkiksi puu tai tiili, joten lämmöneristeellä on tällaisissa rakenteissa korvaamaton tehtävä kylmäsillan katkaisijana. Yleensä kylmäsiltojen alkusyynä on juuri puutteellinen tai heikkolaatuinen lämmöneriste, ja ne ovat melko tavallisia esimerkiksi kattoikkunoiden tai muiden ulokkeiden kohdalla. Katon kylmäsillat voivat osoittautua talolle kohtalokkaiksi, sillä paitsi että ne aiheuttavat vetoa ja nostavat näin lämmityskustannuksia, keräävät ne myös kosteutta, mikä ikävimmillään voi johtaa lahovaurioihin ja homeongelmiin rakenteissa. Ylhäältä päin tulevaa vetoa voi olla vaikeampi havaita kuin vetoa vaikkapa lattianraosta, joten kylmäsilta katossa voi joskus jäädä huomaamatta. Plus Kattopalvelu kuitenkin selvittää kattosi lämmöneristyksen täysin kattavasti ja hoitaa sen kuntoon tarvittavin korjaustoimin.

Katon energiaremontti ja yläpohjan lisäeristäminen maksavat itsensä taatusti takaisin ennemmin tai myöhemmin. Se, kuinka nopeasti taloudellinen hyöty saavutetaan, riippuu aina kohteesta: kuinka paljon eristettä välikatolla alun perin oli, ja paljonko sitä lisättiin. Paksun eristyskerroksen lisääminen tulee suhteessa edullisemmaksi kuin ohuen. Kun eristystä lisätään tai tehdään lämmöneristeitä koskevia muutoksia, on tärkeää varmistua siitä, että myös kattorakenteiden tuuletus pysyy riittävänä. Plus Kattopalvelun kattoasiantuntijoilla on pitkä käytännön kokemus katon energiaremonteista, joten osaamme ottaa kaikki tarvittavat seikat huomioon – esimerkiksi, mikäli ilmanvaihto ei nykytilassaan ole riittävä, teemme myös sille tarvittavat kohennukset.

Yläpohjan eristys onnistuu eristelevyillä tai puhallusvillalla, käytännön toteutus valitaan kohteen mukaan

Plus Kattopalvelulla jokainen katon energiaremontti ja yläpohjan lisälämmöneristys suunnitellaan kattokohtaisesti. Ei ole yhtä oikeaa vastausta siihen, miten yläpohjan eristys kannattaa toteuttaa, millä materiaaleilla ja metodeilla. Katon ja yläpohjan rakenne vaikuttaa asiaan suuresti: onko kyseessä ristikkorakenteinen yläpohja vai palkkirakenteinen yläpohja, entä onko yläpohjan rakenne kalteva? Paljonko välikatosta löytyy esimerkiksi putkia tai muita esteitä? Entäpä materiaali – käytetäänkö selluvillaa vai mineraalivillaa? Asennetaanko eristeet puhallusvillana vai levyvillana? Kun annat kattosi lisäeristyksen meidän käsiimme, voit hyvillä mielin luottaa siihen, että ratkaisut tehdään nimenomaan sinun kattosi ehdoilla ja parhaaksi.

Selluvilla vai mineraalivilla? Tämä riippuu täysin kohteesta, sillä molemmissa on omat etunsa ja haasteensa, ja kumpi tahansa voi katosta riippuen olla ihanteellinen valinta eristysmateriaaliksi. Molempien villatyyppien eristysteho on jokseenkin samanlainen. Selluvilla imee ja siirtää kosteutta talon ulkopuolelle, ja sen kanssa toimittaessa riittää höyrynsulkupaperin käyttö. Mineraalivilla, joka myös lasivillana tai kivivillana tunnetaan, puolestaan vaatii höyrynsulkumuovin – mineraalivillaa käytettäessä täytyy varmistaa, että katon höyrynsulku on tiivis. Myös valinta levyvillan, villamaton ja puhallusvillan välillä kannattaa räätälöidä remonttikohteen mukaan. Puhallusvillan etuna on, että se tunkeutuu kaikkiin rakoihin, kun taas levyvillan hyödyt pääsevät oikeuksiinsa eristettäessä vinoja, esimerkiksi katon suuntaisia pintoja. Valinta ei myöskään ole aina selkeästi joko-tai, vaan tiettyihin yläpohjamalleihin suosittelemme levyvillan ja puhallusvillan yhdistelmää, jotta rakenteesta tulee taatusti tiivis.

Kunnostamme yläpohjan kokonaisvaltaisesti – vaihdamme huonokuntoiset eristeet ja korjaamme mahdolliset vauriot rakenteissa

Katon eristys- ja lisäeristystöissä on oltava huolellinen ja tiedettävä tarkalleen, mitä tekee. Siinä missä laadukkaasti toteutetusta eristyksestä on katolle ja koko rakennukselle merkittävää hyötyä, voi huonosti tehty eristys puolestaan saattaa katon varsin pahaan jamaan. Puutteellinen tai väärin toteutettu eristys voi aiheuttaa kosteusvahinkoja, joita on kallista ja vaivalloista korjata. Ikävimmillään rakenteissa alkaa kasvaa asukkaiden terveydelle haitallisia mikrobeja, jolloin remonttityöt saattavat laajentua varsin mittaviksi kunnostustoimiksi.

Plus Kattopalvelu asentaa kattosi eristeet varmoin ottein ja ensiluokkaisella lopputuloksella. Ennen katon eristystä tai lisäeristystä tutkimme huolellisesti läpi katon kunnon. Katon eristys voidaan toteuttaa myös lisäämällä eriste vanhan eristeen päälle, mutta rakenne täytyy ensin kartoittaa ja tarkistaa vanhan eristeen kunto. Jos katosta löytyy huonokuntoisia tai painuneita eristeitä, on ne poistettava ja korvattava uusilla. Jos alkuperäiset eristysratkaisut ovat aiheuttaneet vaurioita kattoon tai rakenteisiin, teemme tarvittavat korjaukset. Kun vaihdamme ja asennamme eristeitä, varmistamme myös, että katon tuuletus toimii oikein, ja tarvittaessa lisäämme sitä. Puurakenteita lahottava ja hometta aiheuttava kosteus on yksi suurimmista uhkatekijöistä yläpohjan hyvinvoinnille. Toimiva tuuletus poistaa kosteutta tehokkaasti, kun ilma virtaa välikatolle räystäältä ja poistuu ylempää katon harjalta. Katon eristyksen ja lisälämmöneristyksen lisäksi toteutamme tarpeen mukaan myös katon saumojen tiivistykset, katon läpivientien tiivistykset sekä kattoluukkujen ja -ikkunoiden tiivistykset.

Kaiken kaikkiaan yläpohjan eristys ja katon energiaremontti ovat viisaita sijoituksia katon ja koko rakennuksen tulevaisuuteen. Energiatehokkuus kasvaa, lämmityskulut saadaan pienemmiksi ja katto toimii myös kosteusteknisesti oikein. Plus Kattopalvelun toimesta eristeet on asennettu oikein ja suojaan tuulelta, ja katto on hyvin varustettu kestämään vaihtuvia lämpötiloja ja sääolosuhteita. Toimi siksi viipymättä kattosi parhaaksi ja tilaa meidät eristämään kattosi yläpohja. Tästä se onnistuu näppärästi – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme katon eristyksestä!

Kattoremontit

Katon korjaukset

Kattohuolto

Kattotyöt