Kattoremontit, huollot ja korjaukset kaikille pelti-, tiili ja huopakatoille
Kattoekspertit palveluksessasi kaikissa pelti-, tiili -ja huopakattotöissä

Huopakaton korjaus ja paikkaus tiiviiksi edellyttää kokemusta ja ammattitaitoa

Huopakaton korjaus ja paikkaus kuuluvat niihin toimenpiteisiin, jotka tulevat katolla kuin katolla ajankohtaisiksi jossakin vaiheessa. Ammattitaidolla asennettu huopakatto on alkujaan täydellisen vesitiivis suojaavan sirotepintansa ansiosta, mutta ajan saatossa siihen iskevät auringon uv-säteily ja ilmansaasteet, talven lumi ja jää, sade- ja sulamisvedet, sammal ja siitepöly sekä toistuvat lämpötilanvaihtelut ja monenlainen lehtiroska. Sirotepinta kuluu rasitusten myötä ja alla oleva bitumi paljastuu, jolloin katteesta tulee aiempaa alttiimpi mekaanisille vaurioille. Samoin huopakaton saumat aukeilevat ja huopa halkeilee, tai katepintaan ilmestyy toimenpiteitä vaativia kupruja, reikiä, painumia tai repeämiä. Jos ongelmiin ei reagoida viimeistään tässä vaiheessa, on seurauksena pian vesivuotoja, kastuneita rakenteita, sisäilmaongelmia ja pahimmillaan jopa talonlaajuinen homevaurio. Kalliit ja kokonaisvaltaiset remontit ovat kuitenkin vältettävissä ajoissa tehdyllä huopakaton korjauksella ja paikkauksella.

Plus Kattopalvelulta saat kaikki tarvittavat huopakaton korjauspalvelut pikkupaikkauksista kattosaneerauksiin saakka. Huopakaton korjausten tarkoituksena on palauttaa katteelle sen tekninen toimivuus, esimerkiksi vesitiiveys. Meillä on pitkän linjan kokemus huopakattotöistä, joten hoidamme kattavalla osaamisella kuntoon jyrkät ja loivat katot, palahuopa- ja rullahuopakatot, pulpetti-, auma-, tasa- ja harjakatot. Käytämme aina katteelle sopivia käsittelyaineita, paikkausmassoja ja työvälineitä. Pidämme huolen siitä, että jokainen projektin vaihe hoidetaan turvallisesti, emmekä tarpeettomasti vaurioita pehmeää kattohuopaa liikkuessamme ja työskennellessämme katolla. Meiltä sujuvat taidokkaasti myös erityisosaamista vaativat huopakaton korjaukset, esimerkiksi paikkapalojen oikeaoppinen mitoitus ja käyttö sekä huovan aukileikkaus pullistumien takia.

Palvelumme on aina kokonaisvaltaista, joten nousimmepa katollesi läpivientejä tiivistämään tai kattoa puhdistamaan, katsastamme samalla läpi koko katon tilanteen. Mahdollisista havainnoistamme kerromme sinulle, ja meillä on taito laittaa mitkä tahansa epäkohdat kuntoon tarpeen tullen. Mikäli kunnostustarve ulottuu yläpohjaan, suoriudumme myös aluskatteeseen ja alusrakenteisiin liittyvistä töistä, esimerkiksi eristyksen tai tuuletuksen lisäämisestä, lahovauriokorjauksista sekä muutostöistä kattorakenteisiin. Jos osoittautuu, että huopakatto vaatii vielä laaja-alaisempaa korjausta kuin alun perin arveltiin, ei hätää: kartoitamme katon tilanteen ja räätälöimme palvelumme sen mukaan, joten tarvittaessa meiltä onnistuu myös huopakaton kokonaisvaltainen uusiminen, mikäli päädytään siihen, että se olisi katollesi paras ratkaisu.

Huopakaton korjaus ja paikkaus auttaa lykkäämään suurempia ja arvokkaampia korjaustoimia tuonnemmaksi, joten se on myös taloudellisesti järkevä panostus talon tulevaisuuteen. Meillä teetetyistä kattotöistä saa yksityisasiakkaana hyödyntää kotitalousvähennyksen verotuksessa, ja isommille projekteille tarjolla on joustavampi rahoitusmahdollisuus. Kun katto korjataan asiantuntevan tahon toimesta, niin työnjälki on siistiä, paikkakohdat sulautuvat katteeseen mahdollisimman hyvin, ja mahdolliset piilevätkin ongelmakohdat huomataan varmasti. Lisäksi ammattilainen – ja vain ammattilainen – pystyy takaamaan katteelle korjauksen jälkeen teknisen toimivuuden. Kun siis etsit laadukasta ja kustannustehokasta huopakattokorjausta, jonka lopputuloksena on toimintavarma katto täydellä takuulla, olet oikeassa paikassa. Tee tarjouspyyntö jo tänään, jottei katollasi viivy vuotoriskejä yhtään pidempään. Varmista katollesi vesitiivis ja valoisa tulevaisuus – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme huopakaton korjauksesta ja paikkauksesta!

Huopakaton korjaus ja paikkaus
Kärsinytkin huopakatto voi olla mahdollista vielä elvyttää kuntoon korjaamalla ja paikkaamalla.

Kun huopakatto vuotaa, on riittävä apu usein tehokas täsmäpaikkaus

Huopakaton vuotopaikkaukset ovat melko yleinen korjaustoimi huopakatolla. Nykyään kun puhutaan huopakatosta, tarkoitetaan tavallisesti joko yhtenäisestä bitumikermistä tai erillisistä bitumipaanuista valmistettua bitumikattoa. Huopakaton historian vaiheet ovat monet, sillä alun alkujaan huopakatteeksi kutsuttiin aluslaudoitukseen naulattuja tervattuja paperiarkkeja. 1900-luvulle tultaessa vaihtui materiaali raakahuovaksi ja siitä muutaman kymmenen vuoden päästä edelleen lasikuituhuovaksi. 1970-luvulla siirryttiin kumibitumiin, joka mahdollisti nykyaikaisen huopakaton erinomaiset ominaispiirteet: bitumi todettiin hiljaiseksi, pakkasenkestäväksi, tyylikkääksi, lujaksi ja elastiseksi materiaaliksi, ja siksi se on käytössä vielä tänäkin päivänä.

Ensiluokkaisista ominaisuuksistaan huolimatta huopakatto tarvitsee ajoittaista huoltoa ja paikkausta. Huopakaton paikkaustarvetta aiheuttavat monenlaiset mekaaniset sekä kemialliset rasitukset, joita kate joutuu ympäristönsä taholta kohtaamaan. Esimerkiksi auringon paahtava kuumuus ja uv-säteily aikaansaavat huovassa kuivumista ja tätä kautta kate alkaa halkeilla, repeillä tai aukeilla saumakohdistaan. Ajan saatossa huovan suojaava sirotepinta kuluu pois ja bitumi paljastuu alta, jolloin katosta tulee aiempaa alttiimpi mekaanisille vaurioille. Katon ja sen läpivientien tiivisteet rasittuvat lämpötilanvaihteluissa. Huopakaton paikkaustarvetta jouduttaa myös, mikäli kattohuolto on puutteellista tai jos se suoritetaan osaamattomasti ja väärillä välineillä. Toisinaan paikkaustarve syntyy hyvin äkillisesti esimerkiksi myrskyvaurioiden seurauksena. Olipa syy sitten mikä tahansa, vuotava huopakatto vaarantaa aina koko rakennuksen terveyden. Siksi huopakaton paikkaus tulee suorittaa viipymättä, niin pian kuin mahdollista.

Plus Kattopalvelu tulee nopealla aikataululla avuksesi huopakaton paikkaukseen ja korjaukseen liittyvissä töissä. Paikallistamme vuotokohdat ja tilkitsemme ne ammattitaitoisesti kuntoon. Jos suoranaista reikää ei katteessa ilmene, löytyy huopakaton vesivuoto tavallisesti sauman, jiirin tai läpiviennin kohdalta tai vaikkapa piipunjuuripellistä. Vuotovaurioiden laajuudesta riippuu, miten huopakaton kunnostus suoritetaan. Pienemmät kulumat hoituvat tavallisesti paikkausmassalla, ja tarpeen tullen asennamme asianmukaiset paikkapalat vanhan, vahingoittuneen huovan sijaan. Jos katto on kovin reikiintynyt, voi myös olla, että koko katteen uusiminen tulee kysymykseen, mutta tämä katsotaan aina tapauskohtaisesti paikan päällä. Kun ammattilainen suorittaa huopakaton paikkauksen, käytössä on varmasti katolle soveltuvat paikkausaineet, ja paikkapalat mitoitetaan riittävän suuriksi. Lopputulos on kaunis ja kestävä, jälleen vedenpitävä huopakatto.

Meiltä vaativatkin huopakaton korjaukset – auenneiden saumojen paikkaus tai höyrypussien sekä pullistumien korjaus

Ikääntyneellä huopakatolla valitettavan tyypillisiä ongelmia ovat aukeilleet liitokset eli saumakohdat sekä mahdolliset kuprut tai pullistumat katteessa. Saumojen aukeilu liittyy usein kattohuovan elastisten ominaisuuksien heikentymiseen: esimerkiksi auringon lämpösäteily kuivuttaa huopaa ja tätä kautta huovan joustavuus voidaan menettää. Saumakohtiin saattaa iskeä myös sammal, joka pyrkii työntämään juurensa syvemmälle katteen alle ja näin tehdessään vioittaa samalla saumauksien tiiveyttä. Lisäksi saumat ja erityisesti sisätaitteet ovat vaarassa talvella, mikäli katolle kerääntyy suuria määriä raskasta nuoskalunta. Tonnien painoinen lumimassa aiheuttaa painetta liitoskohtiin ja voi pahimmillaan työntää alleen sulaneen veden saumoista sisään. Myös katolla seisova sulamisvesi, joka ei pääse asianmukaista reittiä alas jäätyneen kattokaivon tai tukkeutuneiden vesikourujen vuoksi, voi aiheuttaa saumojen pettämisen.

Oma lukunsa ovat huopakaton niin kutsutut höyrypussit, jotka näkyvät päällepäin katteeseen ilmestyneinä pullistumina tai kupruina. Höyrypussi syntyy, kun kermikerrosten – tavallisimmin päällyskermin ja aluskermin – väliin pääsee syystä tai toisesta kosteutta. Kun neste lämpenee tarpeeksi, muuttuu se vesihöyryksi. Samalla sen tilavuus kasvaa, ja näin huopakerrosten väliin muodostuu entistä suurempi paine. Sekä aukeilleet saumat että katteeseen syntyneet höyrypussit ovat turvallisuusriskejä katolle ja vaativat välittömiä toimenpiteitä, ennen kuin ongelmat kasvavat. Jos höyrypussia ei korjata ajoissa, voi se aikanaan rikkoa katteen pinnan. Auenneet saumat puolestaan tekevät vedelle reitin yläpohjaan, ja lisäksi tuuli voi päästä saumoista kermin alle repimään huopaa irti katosta.

Plus Kattopalvelulta saat avun niin kärsineille saumakohdille kuin katon kupruillekin. Liitokset tulee saumata uudelleen, niin että ne ovat varmasti vedenpitävät. Höyrypussit täytyy leikata auki, tasoittaa ja käsitellä tiiviiksi massalla. Erityisesti huovan aukileikkaus on syytä jättää suosiolla ammattilaisen suoritettavaksi, sillä se on teknisesti vaativaa, ja huolellisuutta vaatii etenkin katon saaminen vesitiiviiksi huopaan tehtyjen viiltojen jäljiltä. Korjaamme huopakaton höyrypussit, aukeilleet saumat sekä muut vuotokohdat kokemuksen suomalla varmuudella ja laadukkailla tuotteilla. Lopputulos sulautuu hyvin julkisivuun ja takaamme sille täyden teknisen toimivuuden.

Huopakaton korjauksen hinta katsotaan kustannustehokkaasti kohteen mukaan

Mitä huopakaton paikkaus ja korjaus sitten maksaa? Tämä on täysin tapauskohtaista, sillä korjattavan katon koko ja kunto sekä korjausten työläys ja haastavuus vaihtelevat suuresti eri projektien välillä. Huopakaton korjaus voi olla kaikkea esimerkiksi yksittäisen vuotokohdan paikkauksesta laajojen myrskyvaurioiden korjauksiin. Tämän vuoksi huopakaton korjauksen hintaa ei voi luotettavasti arvioida, ennen kuin olemme tutustuneet kohteeseen ja kartoittaneet sen tilanteen. Kun haluat saada tarkemman hinta-arvion huopakaton korjauksesta, kysy meiltä tarjous työstä sivuiltamme löytyvän tarjouslomakkeemme kautta, ja kerro katon tilanteesta tarkemmin. Tarvittaessa tulemme paikan päälle kuuntelemaan toiveesi sekä suorittamaan katolle kattavan kuntotarkastuksen. Käynti on sinulle ilmainen, ja tekemiemme havaintojen pohjalta kartoitamme huopakattosi korjaustarpeen ja annamme sinulle edullisen tarjouksen laatutyöstä.

Huopakaton korjauksen hintaan vaikuttaa tietysti ennen kaikkea vaurioiden laajuus. Vuotaako katto vain yhdestä tai muutamasta kohdasta, vai onko kate vahingoittunut isommalta alueelta? Onko kyse vain vesikatteessa olevista ongelmista, vai ulottuuko korjaustarve myös yläpohjaan? Koska aluskatteen ja vesikatteen käyttöiät kulkevat usein käsi kädessä, tutkimme aina mahdollisuuksien mukaan myös vesikaton alapuolisten rakenteiden kunnon. Jos alusrakenteet ovat ehjät ja hyväkuntoiset, voidaan selvitä huokeammalla huopakatteen uusimisella, mutta mikäli yläpohjasta löytyy esimerkiksi lahovaurioita, kastuneita villoja tai vuotojälkiä, täytyy korjaustoimet ulottaa myös sinne.

Entä millainen projektin kohteena oleva katto on ominaisuuksiltaan? Monimuotoiset katot, joissa on paljon taitteita, läpivientejä tai vaikkapa purkutöitä vaativia kattotuotteita, vievät enemmän aikaa ja muita resursseja kuin yksinkertaisemmat parin lappeen mallit. Jyrkän katon korjauksessa voidaan tarvita rakennustelineitä tai henkilönostimia avuksi. Samalla katon korjauksen yhteydessä voidaan haluta toteuttaa muitakin kattotöitä, esimerkiksi katon huoltoja, muutoksia katon rakenteeseen, parannuksia tuuletukseen tai eristykseen ja niin edelleen. Plus Kattopalvelulla huopakaton korjauksen hinta on joka tapauksessa aina kokonaishinta, johon sisältyy avaimet käteen- palveluna kaikki korjauksen työt ja tarvikkeet: suunnittelu-, purku-, tasoitus- ja uusimistyöt vesikatteen ja aluskatteen osalta, laadukkaat materiaalit ja tasokkaat työkalut, tarvittavat työkoneet ja telineet, ammattitaitoiset asentajat, katon viimeistelyt, työmaan siivous, rakennusjätteen poiskuljetus ja hävitys sekä kattava lopputarkastus.

Tapauskohtaista on sekin, kumpi tulee loppujen lopuksi edullisemmaksi: vanhan huopakaton paikkaus ja korjaus vai huopakaton uusiminen ehjään, tuliterään katteeseen. Se, kannattaako katetta lähteä paikkomaan, riippuu esimerkiksi reikien ja muiden vaurioiden koosta, määrästä ja sijainnista, sekä katepinnan ja yläpohjan rakenteiden yleiskunnosta. On hyvä myös ottaa huomioon, paljonko nykyisellä katteella on laskennallista käyttöikää jäljellä, ja paljonko tuota käyttöikää mahdollisesti saataisiin pidennettyä korjaustoimenpiteillä. Joidenkin kattojen kohdalla korjauksilla pystytään palauttamaan riittävästi katon toimintakykyä ja jatkamaan merkittävästi sen elinkaarta, toisinaan taas tulee järkevämmäksi ja kustannustehokkaammaksi uusia koko katto suosiolla. Asiantuntijamme selvittävät kattosi tilanteen ja antavat arvion tarvittavan remontin koosta, jolloin päästään puntaroimaan, mikä ratkaisu juuri sinun kattosi tapauksessa osoittautuu taloudellisesti järkevimmäksi.

Huopakaton huollolla pienennetään remonttitarvetta ja saadaan korjauksia lykättyä tuonnemmaksi

Hyvinvoivan ja pitkäikäisen katon salaisuus on poikkeuksetta säännöllinen ja laadukas kattohuolto. Kaikki katot materiaalista ja kattotyypistä riippumatta tulevat tarvitsemaan paikkausta ja korjausta jossain vaiheessa elinkaartaan, mutta siihen, missä kohtaa remontti tulee ajankohtaiseksi, voi hyvällä katon ylläpidolla paljolti vaikuttaa. Katon paikkaustarvetta vähentää säännöllinen katon kevät- ja syyshuolto, jolloin katolla tapahtuviin muutoksiin ja alkaviin ongelmakohtiin pystytään reagoimaan nopeasti – tällöin myös korjauskustannukset pysyvät alhaisina ja tarvittavat toimenpiteet pieninä. Katon kuntoa on havainnoitava säännöllisesti etenkin, mikäli katolta löytyy jo paikattuja kohtia, sillä lämpötilanvaihtelut ja muut ulkoiset rasitukset iskevät erityisesti niihin. Minkä tahansa huoltotoimenpiteen merkeissä katollasi sitten käymmekin, katsastamme aina koko katon tilanteen läpi yläpohjasta katonharjaan.

Huoltojen yhteydessä tarkistamme huopakaton yleisimmät vuotokohdat, saumojen ja reuna-alueiden tiivistykset ja läpiviennit, sekä katepinnan ylipäätään. Tutkimme kattoturvatuotteiden kiinnitykset ja toiminnan ja mikäli rakenteet sen sallivat, kurkkaamme myös yläpohjan tilanteen. Meiltä Plus Kattopalvelulta saat huopakatollesi kaikki tarvittavat katon ylläpitoon liittyvät palvelut, muun muassa huopakaton puhdistukset, harjaukset ja pesut, rännien ja sadevesijärjestelmän huollot ja puhdistukset, hellävaraisen lumenpoiston huopakatolta, tarpeen mukaan sammaleentuhokäsittelyt ja kasvustonestokäsittelyt katolle sekä huopakaton huoltomaalaukset ja uudelleenpinnoitukset. Valikoimastamme löydät myös huopakaton varustelu- sekä asennuspalvelut esimerkiksi lumiesteiden, lapetikkaiden, palotikkaiden, kattotikkaiden, aurinkopaneelien, pieneläinesteiden, vesikourujen sekä läpivientien suhteen. Missä tahansa kattoasiassa voit kääntyä puoleemme, olipa kattosi sitten huopakatto, tiilikatto tai vaikkapa peltikatto.

Kun huopakaton korjaus ja kunnostus toteutetaan ajoissa sekä asiantuntevan tekijän toimesta, on siitä katolle iloa pitkäksi aikaa. Kukkaro kiittää, kun kalliisiin ja kokonaisvaltaisiin remonttitoimiin ei tarvitse ryhtyä ennen aikojaan. Talolla on vuodesta toiseen tyylikäs ja toimiva katto, joka pitää veden visusti ulkona, lämmön sisällä ja rakenteet terveinä. Jos siis huopakatollasi on sammalta, kupruja, halkeilleita saumoja tai muita selkeitä korjaustarpeen merkkejä, ryhdy toimiin ajoissa ja korjauta huopakattosi. Mikäli taas olet epävarma katon nykytilanteesta, ei hätää – pyydä meiltä tarjous huopakattotöistä, niin saat ilmaisen kuntokartoituksen katollesi. Olennaista on, että tarvittavat korjaukset saadaan tehtyä mahdollisimman pian, niin että huopakaton elinkaari voi jatkua pitkänä ja priimalaatuisena. Hanki siis huopakatollesi varmuutta ja vesitiiveyttä – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme huopakaton korjauksesta!

Kattoremontit

Katon korjaukset

Kattohuolto

Kattotyöt