Kattokorjaukset

Kaikki katot vaativat käyttöikänsä aikana silloin tällöin huoltoa ja korjausta. Kun kattovaurio on syntynyt, ei kattokorjauksessa kannata viivytellä. Hoitamattomat kattovauriokorjaukset voivat aiheuttaa lisävahinkoja katolla. Pieneltä näyttävät vauriot katolla voivat pikkuhiljaa vuotaa vettä aluskatteelle ja yläpohjan rakenteisiin. Jos katolle on syntynyt vettä vuotava vaurio, on vauriokohta sääsuojattava mahdollisimman pian ja aloitettava kattokorjaustyö heti kun mahdollista.

Tyypillisiä kattokorjauksia ovat esimerkiksi:

Kattokorjaukset

Kattovauriot

Kun katto vaurioituu kulumisen tai äkillisen tapahtuman, kuten myrskyn tai lumikuorman liikkeellelähdön aiheuttamana, on katon korjaustoimenpiteet syytä aloittaa mahdollisimman nopeasti. Jos kattovaurio ulottuu aluskatteeseen asti, on vaarana veden kulkeutuminen sisälle asuntoon yläpohjan kautta. Mitä pidempään vesivuoto jatkuu, sitä laajempia tuhoja rakenteille aiheutuu ja sitä kalliimmaksi kattovaurioiden korjauskustannukset yleensä muodostuvat. Kattokorjaus onkin syytä aloittaa heti vahingon havaitsemisen jälkeen. Varsinkin, kun kyseessä on kattovuoto, kannattaa kattokorjaajamme kutsua nopeasti paikalle. Katon vaurioituneen kohdan nopealla sääsuojauksella voidaan lisävauriot estää ennen varsinaisia kattokorjaustoimenpiteitä.

Myrskyn aiheuttamat kattovauriot

Myrskyt voivat irrottaa kattotiiliä tai kattopeltejä. Kova tuuli voi myös kuljettaa mukanaan oksia tai muuta tavaraa, joka voi vaurioittaa kattoa. Pahimmassa tapauksessa myrskyn kaatamat puut voivat osua rakennukseen ja aiheuttaa vakavia vaurioita katolle ja muille asunnon rakenteille.

Talven aiheuttamat kattovauriot

Talvisin katolla liikkuvat jää- ja lumimassat kuluttavat katon pintaa. Pinnoitteen tai maalipinnan kuluminen altistaa katon korroosiolle ja katteen haurastumiselle. Lumimassojen paine rasittaa myös ennen kaikkea kattoturvatuotteiden, kuten lumiesteiden, kattosiltojen ja lapetikkaiden rakenteita ja kiinnityksiä. Paineen kasautuessa riittävästi, löystyy lopulta osa kattotuotteiden kiinnittämiseen käytetyistä ruuveista ja kiinnikkeistä. Lopulta kattotuote antaa periksi ja lumimassat vievät kattotuotteen mennessään ja katto vaurioituu niiden kiinnikkeiden kohdilta. Pahimmillaan katolle repeytyy vettä vuotava reikä.

Katon luonnollinen kuluminen

Kattovaurioita voi syntyä myös ajan myötä katon luonnollisen kulumisen seurauksena. Yleisimmin vesivuotoja syntyy katon läpivientikohdissa. Katon läpivientien tiivisteet voivat haurastua ajan kuluessa. Katon asennuksessa tai kattoremontissa tehdyt virheet voivat myös aiheuttaa kattorakenteiden pettämisen läpivientien kohdalla ja aiheuttaa vesivuodon katolle. Läpivienteihin syntyvät vesivuodot voivat olla salakavalia. Vettä saattaa tihkua pitkän aikaa yläpohjan rakenteisiin, ennen kuin asia huomataan. Asia voi ilmetä vasta homevaurioina tai lahoamisena yläpohjarakenteissa. Peltikattojen maalipinta tai pinnoite voi vaurioitua esimerkiksi mekaanisen rasituksen ja UV-säteilyn vaikutuksesta. Paljas peltikatto on altis korroosion aiheuttamille vaurioille.

Kattotarkastus paljastaa kattovaurion

Säännölliset kattoammattilaisen tekemät kattotarkastukset ovatkin paras tae siitä, että kattovauriot huomataan ajoissa ja korjaustoimenpiteet tehdään ennen kuin isompia vaurioita ehtii syntymään. Katon säännöllistä huoltoa ei myöskään kannata laiminlyödä.

Katon täsmäkorjaukset

Onneksi kattovauriot voidaan yleensä korjata paikallisilla kattokorjauksilla. Täsmäkorjaukset katolla ovat kustannustehokkaita ja kun ne tehdään ajoissa, voidaan katon elinkaarta pidentää huomattavasti ennen suurempaa kattoremonttia. Muuten ehjän ja uudehkon vesikaton vauriokorjaus onnistuu usein kevyehköillä kattokorjaustoimenpiteillä. Rikkoutunut bitumikaton osa voidaan esimerkiksi korjata paikkaushuovalla, irronneet kattotiilet voidaan helposti korvata uusilla ja myös peltikatosta voidaan korvata vain vaurioitunut alue.

Mitä katon korjaus maksaa?

Katon korjauksista koituvat kustannukset ovat vahvasti kattokohtaisia. Jos korjauksissa selvitään kattotiilen vaihdolla tai muutamalla peltikaton lisäkiinnikkeellä, on se hyvinkin edullista. Jos kattoon kuntoon laittaminen vaatii aluskatetöitä, läpivientien uusimista tai suurempaa remppaa, on hinta sitävastoin korkeampi. Meillä kattotöiden hinta sisältää kuitenkin aina huippuosaavat kattoammattilaiset, jotka palvelevat laadulla ja ammattiylpeydellä. Tuomme mukanamme kaiken tarvittavan työkaluista henkilönostimiin. Työn jälkeen siivoamme paikat ja viemme roskat mukanamme.