Kattotuotteiden korjaukset

Katolla olevat kattotuotteet ja kattotekniikka voivat myös vaurioitua esimerkiksi talven rasituksissa. Korjaamme ja huollamme kaikkia kattotuotteita.

Kattoturvatuotteet, kuten kattosillat, lapetikkaat ja lumiesteet vaurioituvat yleensä talvella, kun lumimassat painautuvat niitä vasten ja löystyttävät niiden kiinnikkeitä. Vaurioituneita kattoturvatuotteita voidaan usein korjata oikomalla ja uusimalla niiden kiinnikkeitä. Kattoturvatuotteiden käyttöikään voidaan pidentää huoltomaalauksilla ja huolehtimalla kattotuotteiden kiinnikkeiden kiristämisestä ja kunnosta. Jos kattoturvatuotteet ovat irronneet katolta, on todennäköistä, että vesikattokin on vaurioitunut lumiesteiden ja kattosiltojen kiinnikkeiden kohdalta.  Silloin vesikattokin vaatii korjausta. Yleensä vesikaton korjaukset voidaan tehdä paikallisina täsmäkorjauksina, jos vesikatto on muuten hyvässä kunnossa.  Uusien kattoturvatuotteiden kiinnitykset kannattaa tarkistaa ja kiristää ensimmäisen vuoden aikana jopa neljän kuukauden välein. Plus Kattopalvelu asentaa, huoltaa ja korjaa kaikkia kattoturvatuotteita.

Kattotuotteiden korjaukset

Kattoikkunan ja kattoluukun korjaus

Katon huoltoluukut ja kattoikkunat vaativat myös usein korjaustoimia, niiden vaurioiduttua. Kattoikkunoiden ja kattoluukkujen vesitiiviyttä on syytä seurata. Niitä ympäröivien kattorakenteiden vaurioiduttua on vaarana vesivuoto kattoluukun tai kattoikkunan kohdalla. Kattoikkunoiden puitteet ja karmit kannattaa huoltaa ja maalata muutaman vuoden välein. Jos kattoikkuna on rakennuksen kosteissa tiloissa, on kattoikkunan karmin huoltomaalaus hyvä tehdä vielä useammin. Huoltomaalauksen yhteydessä kannattaa myös kattoikkunan saranat voidella. Jos kattoikkunan ja katemateriaalin väliin kertyy paljon lehtiä tai roskia, voi olla vaarana, että vesi ei pääse virtaamaan kattoikkunan sivuitse, vaan aiheuttaa vesivuodon vaaran kattoikkunan kohdalla. Kattoikkunoiden rakenteessa on vedenvirtausta varten niin sanotut yläkourut ja sivukourut, joita pitkin vesi pääsee virtaamaan kattoikkunan ohitse. Jos kattoikkunan pintapellit tai kattoikkunan liittymäpellit ovat vaurioituneet, voi veden virtaus kattoikkunan kohdalla estyä tai vaikeutua. Kattoikkunan yläkourut, sivukourut, pintapellit ja liittymäpellit on syytä tarkastaa aina kattotarkastuksen yhteydessä ja korjata, huoltaa tai asentaa uudet kattoikkunan pellitykset vaurioituneiden tilalle. Plus Kattopalvelu korjaa ja huoltaa kaiken malliset kattoikkunat, kattoluukut ja katon huoltoluukut.

Muiden kattotuotteiden korjaus ja huolto – huippuimurit, aurinkopaneelit ja sadevesijärjestelmän sulanapitokaapelit

Kattotuotteiden kohdalla, jotka on viety katon läpi, on syytä kiinnittää huomiota varsinkin niiden vesitiiviyden toimivuuteen. Plus Kattopalvelu korjaa ja huoltaa kaikkia markkinoilla olevia kattotuotteita.

Aurinkokeräinten korjaus – aurinkosähköjärjestelmät ja aurinkolämpöjärjestelmät

Aurinkosähkö- tai aurinkolämpöjärjestelmät vaativat katolle aurinkopaneelit. Aurinkopaneelien elementit ovat erittäin kestäviä ja vaurioituvat vain harvoin. Aurinkopaneelien huollossa on tärkeintä pitää ne puhtaina lehdistä, roskista ja liasta. Aurinkokennon puhdistus tulee tehdä hellävaraisesti esimerkiksi pehmeällä harjalla, joka ei vaurioita aurinkopaneelin pintaa. Aurinkopaneeli voi vaurioitua vääränlaisen huollon tai esimerkiksi aurinkopaneelin päällä kävelemisen seurauksena. Jos aurinkopaneeliin tulee reikä, on se viipymättä paikattava. Jos aurinkopaneelin sisään pääsee vettä, voi se rikkoutua korjauskelvottomaksi. Aurinkopaneelin paikkaamiseen voidaan käyttää esimerkiksi ulkokäyttöön tarkoitetua rakennussilikonia.

Sadevesijärjestelmän sulanapitokaapelien uusiminen

Sulanapitokaapelien tehtävänä on estää veden jäätyminen sadevesijärjestelmässä. Sulanapitokaapelien asennus ja korjaus kannattaa jättää alan ammattilaisten tehtäväksi, jotta sähköturvallisuusmääräykset täyttyvät varmasti. Sadevesijärjestelmän sulanapitojärjestelmä koostuu sulanapitokaapeleiden lisäksi termostaatista ja ohjausyksiköstä. Ohjausyksikössä määritellään lämpötilarajat, joilla sadevesijärjestelmän lämmitys kytkeytyy päälle. Järjestelmään voidaan liittää ulkolämpötila-anturin lisäksi räystäsanturi, joka mittaa kosteutta vesikouruissa tai syöksyputkissa. Vesikourujen lämmityskaapelien lasikuidusta tehty lämmöneriste tulee pitää kuivana. Jos sadevesijärjestelmän lämmityskaapelit vaurioituvat, on ne vaihdettava uusiin. Tilla vesikourujen lämmityskaapelien uusiminen alan ammattilaiselta, Plus Kattopalvelusta.