Kattoremontit, huollot ja korjaukset kaikille pelti-, tiili ja huopakatoille
Kattoekspertit palveluksessasi kaikissa pelti-, tiili -ja huopakattotöissä

Lapetikkaiden eli kattotikkaiden asennus – turvallisemmat kattotyöt vähällä vaivalla

Kattotikkaat eli lapetikkaat kiinnitetään nimensä mukaisesti katon lappeelle. Yleensä lapetikkaat liitetään suoraan seinätikkaisiin, jotta kulkureitti maasta katolle olisi katkeamaton ja käyttäjälle turvallinen. Kattotikkaat auttavat liikkumaan turvallisesti lappeelta harjaa kohti ja takaisin, ja tarvittaessa niitä voidaan käyttää myös turvaköysien kiinnityspisteenä sekä jopa hätäpoistumistienä. Lapetikkaita voi tulla katolle useampikin, mikäli täytyy mahdollistaa tasolta toiselle siirtyminen. Kattotikkaiden, kuten kaikkien kattoturvatuotteiden, tehtävä on edistää turvallista katolle nousua ja siellä liikkumista. Katolle voi kiivetä esimerkiksi kattotyöntekijä suorittamaan lumenpoistoa tai kattohuoltoa, nuohooja parantamaan paloturvallisuutta tai asentaja kiinnittämään antennia tai aurinkopaneeleita. Työturvallisuudesta ei ole syytä tinkiä, sillä vastuu katon sekä sen ympäristön turvallisuudesta on aina talon omistajalla.

Lapetikkaiden asennuksessa on otettava huomioon katemateriaali, sillä eri kattotyypit vaativat erilaiset kiinnikkeet ja eri kohtiin katolla. Lapetikkaat kiinnitetään aina ylä- ja alaosistaan, mutta myös kiinnitys keskivaiheilta voi olla tarpeen. Tuotevalikoimassa on runsaasti valinnanvaraa: esimerkiksi loivia kattoja silmällä pitäen on suunniteltu erilaisia askelmatasosarjoja tai kattoportaita, ja muun muassa tiilikatoille taas on asennettavissa yksittäisiä lapetikasaskelmia. Kun Plus Kattopalvelun kattoammattilaiset suorittavat lapetikkaiden asennuksen katollesi, voit olla huoleti: kartoitamme katollesi sopivimman tikasratkaisun, etsimme tukevat kiinnityskohdat katon kantavista rakenteista, valitsemme riittävän vahvat kiinnikkeet sekä asennamme tikkaat oikealla kallistuksella ja katepintaa tai katon rakenteita vaurioittamatta. Meillä on ajankohtainen tietotaito myös rakennusmääräysten suhteen ja lapetikkaiden asennus toimestamme tapahtuu taatusti myös niitä noudattaen.

Saat meiltä kokonaisvaltaisen kattopalvelun. Esimerkiksi lapetikkaita asentaessamme katsomme samalla läpi katon yleiskuvan ja varmistamme, että kaikki elementit katolla toimivat kuten pitääkin. Mahdollisista epäkohdista saat meiltä tiedon sekä edullisen tarjouksen asioiden kuntoon laittamisesta. Huollamme, korjaamme sekä remontoimme kaikki pelti-, tiili- ja huopakatot asiaankuuluvalla ammattitaidolla. Tavoitteemme on aina, että sinulla on käyntimme jälkeen täydellisen toimiva katto, joka pystyy suojaamaan talon rakenteet pitkälläkin tähtäimellä. Jos isompiin remonttitoimiin on aihetta ryhtyä, voi sivustomme kautta myös hakea joustavampaa rahoitusta projektiin. Lisäksi meillä teetetyt kattotyöt ovat yksityisasiakkaan verotuksessa kotitalousvähennyskelpoisia.

Kattoturvatuotteilla saat katolla liikkumisesta miellyttävämpää, suojelet kattoasi sekä ennen kaikkea ehkäiset ikävät tapaturmat ja henkilövahingot. Hoidata siis kattoturva ajoissa kuntoon vaivattomasti ja laatutyönä – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme lapetikkaiden asentamisesta!

Lapetikkaiden eli kattotikkaiden asennus

Lapetikkaat peltikatolle pitoa parantamaan ja liukastumista estämään

Lapetikkaat peltikatolle on äärimmäisen hyvä ajatus, sillä peltikatto on usein alustana todella liukas. Paitsi että pelti on katemateriaalina jo itsessään hankala jalansija, tulee siitä vielä entistä riskialttiimpi märkänä, esimerkiksi sateella tai kattopesun myötä. Lisäksi mitä korkeampi katto, sitä suuremmiksi kasvavat myös riskit. Lapetikkaat tuovat paljon kaivattua turvaa peltikatolla liikkujalle, ja huollettavat kohteet katolla ovat niiden ansiosta huomattavasti helpommin saavutettavissa. Lapetikkaita asennettaessa on aina huomioitava katemateriaali – jokaisella kattotyypillä on omat erityiset vaatimuksensa muun muassa tikkaiden kallistuksen, materiaalin sekä kiinnitystekniikan suhteen. Huopakatolla ihanteellinen kiinnitysmetodi ei välttämättä sovi lainkaan peltikatolle ja päinvastoin.

Me Plus Kattopalvelulla tunnemme hyvin eri materiaalit sekä niiden vaatimukset, haasteet ja vahvuudet. Meillä on myös kattava tietotaito ja selvä käsitys eri peltikattotyyppien eroista: profiilipeltikattoon, konesaumakattoon ja lukkosaumakattoon tulee kaikkiin lapetikkaat erilaisilla kiinnityksillä sekä myös tikkaiden kiinnityskohdat eroavat toisistaan. Esimerkiksi kone- ja lukkosaumakatoilla tarvitaan vastarautoja ja keskikiinnikkeitä, sillä lapetikas kiinnitetään lukko- tai konesaumakaton tapauksessa katteen saumaan puristettavilla keskikiinnikkeillä. Kun kiinnitys tulee keskelle, mahdollistaa se liikkumavaran sivuttaissuunnassa. Profiilipeltikatoilla taas käytetään tikkaiden kiinnitykseen muovisia tai metallisia korokejalkoja, jotka tulevat tikasrungon runkoputken ympärille. Korokejalat kannattelevat lapetikasta sopivalla korkeudella, jolloin kävely tikapuilla helpottuu, ja lisäksi ne toimivat, kuten mainittua, tikkaiden kattokiinnikkeinä profiilipeltikatoilla. Jos olet yhtään epävarma siitä, mikä olisi paras lapetikasratkaisu juuri sinun peltikatollesi, käänny meidän puoleemme – kartoitamme tilanteen ja laadimme katollesi sovelletun suunnitelman hyödyllisistä kattovarusteluista.

Lapetikkaat huopakatolle turvallisesti, vedenpitävästi ja rakennusmääräyksiä noudattaen

Huopakatoilla ei aina näy liikkumista helpottavia kattoturvatuotteita. Ehkä ajatellaan, että huopa on sen verran karhea materiaali, että sen pito katolla liikuttaessa on riittävä. Huopakatot ovat usein myös melko loivia, jolloin kattoturvaan ei välttämättä kiinnitetä yhtä lailla huomiota kuin jyrkempien kattojen kohdalla. Lapetikkaat huopakatolle ovat kuitenkin joissakin tapauksissa tärkeä lisä. Kun huovan suojaava sirotepinta kuluu, alta paljastuu bitumi, eikä pinta enää ole niin karhea kuin uutena. Katto voi ajan mittaan myös sammaloitua, mikä merkittävästi liukastaa katepintaa ja vaikeuttaa sillä liikkumista. Lisäksi on ajateltava itse katon turvallisuutta: lapetikkaat ja kattosillat eivät pelkästään helpota katolla liikkumista, vaan myös suojaavat katepintaa kattotyöntekijän sillä liikkuessa. Huopa on materiaalina melko pehmeä ja siten herkkä mekaanisille vaurioille, joten harha-askeleet katolla tai vaikka työkalun varomaton raapaisu katepintaan voivat äkkiä vioittaa kattoa.

Lapetikkaiden kiinnitys huopakatolle eroaa pelti- ja tiilikatoilla käytetyistä metodeista. Huopakatolla kiinnitys on suurempikokoinen; kyseessä on kiinnityspalkki tai -levy, jossa on useita kiinnityspaikkoja. Usein puhutaan huopakaton alusraudasta. Huopakatolla on erityisen tärkeää, että eri elementtien kiinnitys katteeseen on tehty myös vedenpitävästi, ja tämän huopien väliin asennettava huopakaton alusrauta juuri mahdollistaa. Alusrautaan voidaan sitten kiinnittää niin lumiesteet, lapetikkaat, kattosillat kuin ankkurikiinnikkeetkin. Huopakaton kiinnike voidaan asentaa alushuovan päälle mekaanisesti ruuvikiinnityksellä tai pintahuovan päälle hitsaamalla, jolloin päälle asennetaan uusi pala pintahuopaa. Se, tuleeko kiinnityslevy huopien väliin vai päälle, riippuu suuresti katteen iästä ja kunnosta sekä siitä, onko kyseessä uudis- vai saneerauskohde. Plus Kattopalvelu etsii juuri sinun huopakatollesi järkevimmän ratkaisun, ja lapetikkaat saadaan taatusti pitävästi paikoilleen.

Lapetikkaiden asennus tiilikatolle on sekä tiilikatteen että työmiehen turvaksi

Myös tiilikatolla laadukas ja toimiva kattoturva on tärkeä asia. Tiilikatot ovat yleensä melko jyrkkiä, joten niillä liikkumista kannattaa helpottaa kattovarustelujen, muun muassa lapetikkaiden ja kattopollareiden, avulla. Tiilikate voi olla liukas, ja ikävän usein se on myös päässyt sammaloitumaan. Pehmeä ja kostea sammalpeite nostaa katolla liikkumisen vaikeustasoa ja siten myös tapaturmariskiä entisestään. Ilman toimivaa kulkureittiä katolla voivat myös tiilet liikkua tai rikkoontua kattotöiden yhteydessä. Lapetikkaiden asennus tiilikatolle varmistaa, että katolle on mukava kiivetä piippua nuohoamaan, lumia pudottamaan, kattoluukkua huoltamaan tai vaikka haljennutta kattotiiltä vaihtamaan.

Lapetikkaiden asennus ja kiinnitys tiilikatolle on tarkkaa puuhaa, ja epävarman asentajan käsissä saattaa tiiliä jopa murtua tikkaiden asennuksen yhteydessä. Me Plus Kattopalvelulla sen sijaan tiedämme tarkalleen mitä teemme, kun tiilikatolle nousemme. Ensin kiinnitämme kattotuoleihin apupuut eli apuruoteet. Tiilikaton lapetikkaissakin voimme hyödyntää jälleen asianmukaisia korokejalkoja, jotka asennetaan tikasrunkoon ja joiden varassa tikas saa katolla levätä. Tikasrungon molempiin päihin, ylimpiin ja alimpiin korokejalkoihin, kiinnitämme erityiset lapetikkaan apupuukiinnikkeet. Nämä apupuukiinnikkeet sitten asennamme paikalleen apupuihin huolellisesti valituilla kiinnikkeillä. Lopputuloksena on tiilikatolla toimivat lapetikkaat, jotka suojelevat niin tiiliä kuin kattotyöntekijääkin. Olipa kyseessä sitten peltikatto, tiilikatto tai huopakatto, on toimiva kattoturva aina vaivan arvoinen. Katto kiittää parantuneesta pidosta, ja katepinnan huollosta sekä kunnostuksesta tulee paitsi turvallisempaa, myös mielekkäämpää.

Lapetikkaat sekä kaikki kattosi turvatuotteet laatutyönä paikalleen asennettuina

Asennamme paitsi lapetikkaat, myös kaikki muutkin kattoturvatuotteet kattosi hyväksi. Osa kattoturvatuotteista on jo lainkin puitteissa pakollisia, ja rakennusmääräykset edellyttävät niitä. Jokainen niistä myös lisää omalta osaltaan katon ja sen ympäristön toimivuutta. Seinätikkaat asennetaan pääty- tai sivuräystäille katolle nousua helpottamaan, ja niitä jatkamaan voidaan katolle laittaa lapetikkaat. Jos rakennus on hyvin korkea tai siinä on useampi kerros, asennetaan palo- eli poistumistikkaat talon hätäuloskäynneille. Katon kulku- eli huoltosillat helpottavat huollettavien kohteiden, kuten savupiipun tai kattoluukun, saavuttamisessa. Turvakaiteet ja -kiskot parantavat kattoturvaa auttaen tikkailla liikkumisessa ja estäen katolta tippumisen. Kattopollareihin eli ankkurikiinnikkeisiin saadaan turvaköydet pitävästi paikoilleen. Lumiesteet taas suojelevat talon ympäristöä hallitsemattomasti putoavalta lumelta, ja niitä on syytä käyttää myös muun muassa katolla olevien tikkaiden yhteydessä.

Me Plus Kattopalvelulla kartoitamme kattosi tarpeet ja tilanteen sekä laadimme suunnitelman sitä olennaisesti hyödyttävistä kattovarusteluista. Otamme huomioon katemateriaalin, talon korkeuden, katon jyrkkyyden sekä eri elementit katolla etsiessämme katollesi parasta kattoturvaratkaisua, tuotteiden oikeaa mitoitusta sekä sijoittelua katolle. Palvelemme sinua ja kattoasi avaimet käteen- periaatteella, eli saat meiltä niin suunnittelun, materiaalit, kiinnikkeet, asennukset kuin kattavat takuutkin. Kauttamme asennettavat kattoturvatuotteet täyttävät aina korkeat laatustandardit ja kestävät hyvin korroosiota. Me myös huollamme kattoturvatuotteet katon vuosihuollon yhteydessä, ja meiltä saat asennettuina myös muut tarvitsemasi kattovarustelut, esimerkiksi vesikourut ja syöksyputket, piipunpellitykset, pieneläinesteet tai aurinkopaneelit.

Katon lapetikkaat kuten muutkin kattoturvatuotteet saat luotettavana laatutyönä ja vaivattomasti Plus Kattopalvelulta. Kestävät ja kerrasta oikein asennetut kattovarustelut takaavat kiinteistölle pidemmän ja turvallisemman käyttöiän sekä myös pienemmän huoltotarpeen. Suojelet niin kattoasi, sen ympäristöä kuin sillä liikkujien terveyttä ja jopa henkeäkin – älä siis tingi kattoturvasta! Hoidata asia ajoissa kuntoon – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme kattoturvatuotteiden asennuksesta!

Kattoremontit

Katon korjaukset

Kattohuolto

Kattotyöt