Kattoremontit, huollot ja korjaukset kaikille pelti-, tiili ja huopakatoille
Kattoekspertit palveluksessasi kaikissa pelti-, tiili -ja huopakattotöissä

Läpivienti vuotaa valitettavan herkästi – läpiviennin asennus, tiivistys ja vaihto ammattiottein

Kun läpivienti vuotaa, on läpiviennin asennus, tiivistys tai vaihto paikallaan. Katon läpiviennillä viitataan esimerkiksi savupiippua tai ilmanvaihtoputkia varten katolle tehtävään reikään tai leikkaukseen. Nimensä mukaisesti läpivienti auttaa viemään tarpeelliset kattoelementit vesikatteen sekä aluskatteen läpi, ja katon tiiveyden vuoksi onkin oleellisen tärkeää, että läpiviennit asennuksen yhteydessä suojataan, tiivistetään ja pellitetään asianmukaisesti. Erilaisiin tiivistettäviin läpivienteihin kuuluvat muun muassa ilmanvaihtoputket, viemärintuuletusputket, savupiiput, huippuimurin, liesituulettimen sekä alipainetuulettimien putket, kattoluukut, kattovalokuvut sekä kattoikkunat. Läpivientien säännöllinen huolto ja tarkistus on tärkeää, sillä väärin toteutetut, puutteellisesti tiivistetyt tai heikkokuntoiset läpiviennit voivat aiheuttaa katolle ja kiinteistölle paljon ongelmia.

Rakenteensa vuoksi läpiviennit ovat merkittäviä vuotoriskejä katolla. Jos katteesta ei löydy suoranaista reikää, halkeamaa tai repeämää, paikantuu vuoto tyypillisesti juuri läpivientiin. Kun läpivienti vuotaa, on tärkeää reagoida välittömästi tilanteen korjaamiseksi, jotta isommilta ongelmilta vältyttäisiin. Jos vuoto rajoittuu vesikatteen läpivientiin, voi aluskate vielä pelastaa tilanteen, mutta jos ongelmia on aluskatteenkin läpiviennin suhteen, on vedellä käytännössä suora reitti läpiviennistä kattorakenteisiin ja eristevilloihin. Ennen pitkää vuoto kehittyy kosteusvaurioiksi sekä sisäilmaongelmiksi, kun rakenteet kastuvat ja homehtuvat, ja katon lahovauriokorjaukset voivat vaatia isomman kokoluokan kattoremonttia. Lisäksi epätiiviit läpiviennit aiheuttavat myös, että sisältä karkaa lämmintä ilmaa tarpeettomasti ulos, jolloin katon ilmanvaihtokaan ei toimi toivotulla tavalla.

Jotta katon läpivientien suhteen voi olla huoletta, kannattaa niiden asennus, tiivistys ja vaihto jättää suosiolla asiantuntevan ammattilaisen tehtäväksi. Meillä Plus Kattopalvelulla on pitkä käytännön suoma kokemus sekä kattava ammattitaito kaikenlaisista läpivientitöistä. Eri kattoelementteihin ja putkiin on omat läpivientinsä sekä asennusmenetelmät, joilla niiden tiiveys saadaan toteutettua. Meiltä luonnistuu läpivientien asennus-, tiivistys- ja vaihtotyöt kaikille rakennustyypeille ja katemateriaaleille peltikatoista huopa- ja tiilikattoihin. Oli kyseessä sitten savupiipun suojapellitys tai putkiläpivientien kaulusten asennus, osaamme valita oikeanlaiset läpiviennit, käsittelyaineet ja tiivisteet työhön sekä suorittaa asennuksen onnistuneesti. Läpivientitöiden yhteydessä tarkastamme samalla katon yleisen kunnon ja varmistamme sen toimivuuden. Sivustomme kautta kattotöiden kuluihin on haettavissa rahoitusta, ja meillä teetetyt työt saa yksityisasiakas hyödyntää verotuksessa kotitalousvähennyksen yhteydessä.

Katon läpivientien oikeaoppinen ja vesitiivis asennus ratkaisee koko katon toimivuuden. Kun ammattilainen asentaa ja huoltaa kattosi läpiviennit, voit olla kevein mielin, sillä rakenteiden puolesta ei tarvitse pelätä. Kosteusvauriot ja ennenaikaiset remontit pysyvät poissa, ilmanvaihto toimii asianmukaisesti ja katon eliniästä saadaan kaikki irti. Vesitiiviin ja turvallisen katon saat vaivattomasti meiltä – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme läpivientien asennuksesta, tiivistyksestä ja vaihdosta!

Läpivienti vuotaa valitettavan herkästi - läpiviennin asennus, tiivistys ja vaihto

Läpivientien asennukset ja huollot laajalla skaalalla tiilikatoille, peltikatoille ja huopakatoille

Läpivientien asennus, tiivistys ja vaihto on suoritettava aina katemateriaalin ehdoilla, eikä yhtä valmista kaikille katoille soveltuvaa ratkaisua ole olemassa. Läpivientien asennus ja huolto vaatii vankkaa ammattiosaamista ja tietotaitoa katteen jyrkkyydestä, kattomuodosta ja -materiaalista – muuten läpivienti helposti vuotaa. Plus Kattopalvelun kattoasiantuntijoilla on laaja kokemus niin peltikattojen, tiilikattojen kuin huopakattojenkin läpivientitöistä, ja etsimme aina juuri kyseessä olevalle katolle parhaiten soveltuvat läpiviennit sekä niiden asennus- ja korjausmetodit. Esimerkiksi uudella huopakatolla asennamme läpiviennit huopakerrosten väliin, kun taas jälkiasennuksessa käytetään erityyppisiä huopaläpivientejä. Samoin katon jyrkkyys tai loivuus täytyy ottaa asennuksessa huomioon ja varmistaa, ettei vesi jää seisomaan saumakohtiin. Sijoitamme läpiviennit riittävän kauaksi pystyrakenteista sekä jiireistä ja suunnittelemme katon vedenpoiston huolellisesti. Valitsemme kaikki läpivientimateriaalit ja -tarvikkeet katetyypin mukaan tiivistysmassoja myöten.

Läpiviennin asennus tulee toteuttaa vain varmaotteisen ammattilaisen toimesta, sillä kyse on viime kädessä aina katteeseen tehtävästä reiästä. Läpiviennin asennukseen kuuluu monta eri vaihetta, jotka kaikki on hoidettava kunnialla, jotta lopputuloksesta saadaan takuulla tiivis ja vedenpitävä. Läpivienti ei rajoitu vesikatteessa näkyvään osaan, vaan läpiviennin asennus- ja huoltotyöt on suoritettava huolella molemmilta puolin ja lisäksi aluskatteeseen tarvitaan oma ratkaisunsa. Ikävän usein läpivientien kohdalta löytyy puutteellisesti tehtyjä aluskatetöitä, jotka aikaansaavat läpiviennin vuotovaurion. Ei todellakaan riitä, että aluskatteeseen leikataan läpiviennin kohdalle aukko, vaan aluskatteen läpivienti on asennettava ja tiivistettävä oikein. Jokaiseen läpivientiin tulee tehdä materiaalin mukaiset ylösnostot, eli nostaa aluskate vasten läpivietyä kappaletta siten, ettei vedelle jää reittiä rakenteisiin läpiviennin reunoilta. Plus Kattopalvelu hoitaa läpivientien asennukset, tiivistykset ja vaihdot kokonaisvaltaisesti ja kerralla maaliin. Kattosi läpiviennit ovat taatusti tiiviit niin vesikatteen kuin aluskatteenkin osalta ja aina läpivietävän pinnan molemmin puolin.

Joskus läpivienti on valmis kokonaisuus, toisinaan taas tiivistykset on tehtävä erikseen

Läpivientitöissä on tärkeää, että käytössä on aina ensiluokkaiset, kohteen mukaan valitut läpivientikaulukset, kiinnikkeet, tiivistysmassat sekä muut läpivientitarvikkeet. Usein läpivientejä on saatavilla valmiina kokonaisuuksina, mikä tekee hommasta helpompaa. Yleensä läpivientipakkaukseen kuuluu itse läpiviennin lisäksi aluskaterengas, aluskatteen tiiviste, tiivistysmassa, ruuvit kiinnitystä varten sekä muita mahdollisia tuotteita. Toisinaan tiivistykseen ei ole valmista pakettia, vaan läpiviennin sopiva tiivistys syntyy kokeneen kattoammattilaisen käsissä tiivistysteippejä ja -massoja sekä ammattitaitoa apuna käyttäen. Erityisesti ilmastointiputkien läpiviennit voivat olla kohtia, joissa askartelutöihin joudutaan laadukkaan ja tiiviin lopputuloksen takaamiseksi. Myös piipun läpivienti on usein haastava paikka piipun mallista ja muodosta riippuen.

Läpiviennin asennus-, tiivistys- ja vaihtotyöt voivat olla hankalimmillaan muuratun savupiipun kohdalla, joka epätasaisuutensa ja kohtaamiensa suurten lämpötilanvaihteluiden vuoksi on vaikea tiivistettävä. Samalla piipun ja katon välinen sauma on yksi katon tavallisimmista vuotokohdista. Vesikatteen ja savupiipun juureen saadaan tiivis liitos piipunjuuripellityksellä, jolloin sade- ja sulamisvesien kulku saumakohdasta rakenteisiin estyy. Piipunjuuri täytyy ensin tiivistää huolella ja aluskate nostaa asianmukaisesti piippua vasten. Piipun läpiviennin tiivistys piipunjuuripellityksellä teetetään aina kokeneella kattopeltisepällä mittatilaustyönä. Suojapellityksen mitoitus sekä tiivis ja oikeaoppinen toteutus kysyvät valtavasti ammattitaitoa.

Plus Kattopalvelun kautta saat asiantuntevat kattotyöntekijät ja kokeneet peltisepät toteuttamaan kattosi läpivientien tiivistyksen. Läpivientikokonaisuudet ovat toimestamme hyvin suunniteltuja ja ne saadaan kauniisti sointumaan katteen kanssa väritystä myöten. Vaikka valmiita läpivientipakkauksia ei olisikaan käytössä, teemme tiivistyksissä aina katseenkestävää jälkeä. Ennen kaikkea asentamamme läpiviennit kestävät säätä ja aikaa ja huolehtivat katon toimivuudesta pitkällä aikavälillä. Asennamme ja huollamme kattosi kaikki läpiviennit piipuista ilmanvaihtoputkiin, kattoluukkuihin ja kattoikkunoihin.

Aina kun käymme katollasi korjaus- tai huoltotoimissa, tarkistamme samalla läpivientien kunnon ja toimivuuden

Katon läpivientien säännöllinen tarkkailu ja huolto ovat tärkeä osa katon kunnossapitoa. Ajan vieriessä ja vuodenaikojen vaihtuessa läpiviennit joutuvat koville. Toistuvat lämpötilanmuutokset rasittavat tiivisteitä ja massoja, tai tiivisteet voivat kovettua vanhuuttaan eivätkä enää pidä. Myös talven lumikuorma on rasitus läpivienneille, samoin katteen alle rakenteisiin pyrkivät sade- ja sulamisvedet. Sellaiset perushuollot kuin katon puhdistus sekä sen tiiveyden tarkistus suositellaan tehtäviksi vähintään pari kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Ennaltaehkäisevä huolto on tehokasta ja edullista, ja kun katon kunnosta ollaan koko ajan selvillä, saadaan sen mahdollisiin haastekohtiin puututtua jo varhain.

Me Plus Kattopalvelulla haluamme hoitaa kattotyöt antaumuksella ja asiakaslähtöisesti. Tämän vuoksi kokonaisvaltaiseen kattopalveluumme kuuluu, että aina kun nousemme katollesi minkä tahansa huolto- tai korjaustyön merkeissä, tarkistamme samalla katon yleiskunnon. Tämä tarkoittaa myös kattavaa kuntotarkastusta katon läpivienneille. Tutkimme läpivientien tiivistysten ja kiinnitysten kunnon, katsomme, onko liitoskohdissa havaittavissa valumajälkiä sekä tarkastamme, miltä eristeet ja kattorakenteet läpivientikohtien ympärillä näyttävät. Jos läpiviennin tiiviste on pettänyt tai jos läpivienti muuten vaatii korjausta, teemme tarvittavat toimenpiteet edullisesti, ja niin katon ja läpivientien elinikä jatkuu entisestään.

Läpivientien lisäksi katsastamme tietysti muutkin katon osa-alueet. Havainnoimme, onko katepinta ehjä ja näkyykö siinä sellaisia korjaustarpeita kuten ruostetta, sammalta, reikiä, halkeamia, painumia tai kupruja. Tutkimme saumat, jiirit ja pellitykset sekä testaamme kattoturvatuotteiden kiinnitykset ja toiminnan. Et jää epätietoisuuteen siitä, ovatko rännit kunnolla kiinni tai harjatiiviste paikoillaan. Mikäli rakenteissa on pääsy yläpohjaan, käymme myös siellä tarkistamassa aluskatteen ja -rakenteet sekä eristeet. Teemme tarvittavat huoltotoimet peruspuhdistuksista kattopesuihin ja sammaleenpoistoihin sekä lumenpudotuksista huoltomaalauksiin.

Taidolla asennettu ja tunnollisesti huollettu katto pitää kosteusvauriot loitolla ja ilmanvaihdon kunnossa. Läpiviennit hoitavat tehtävänsä hyvin ja edesauttavat osaltaan rakennuksen toimivuutta. Kun annat kattosi osaaviin käsiin, mahdollistat sille pitkän, huolettoman elinkaaren. Parasta palvelua läpivientitöihin saat Plus Kattopalvelulta – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme läpivientien asennuksesta, tiivistyksestä ja vaihdosta!

Kattoremontit

Katon korjaukset

Kattohuolto

Kattotyöt