Peltikaton paikkauksella nopea apu katon vesitiiviyden palauttamiseksi

Peltikaton paikkaus on katolle tärkeä ensiapu, jolla estetään veden pääsy kattorakenteisiin, ja sitä kautta vältetään ikävien homevaurioiden ja sisäilmaongelmien kehittyminen. On melko yleistä, että peltikatto reikiintyy kiinnitysten tai läpivientien kohdalta, ja paikkausta voidaan tarvita myös kattojiireissä ja peltien saumakohdissa. Peltikattoa rasittavat lumi, jää ja lämpötilanvaihtelut, lika, noki ja roska, sekä sateet, saasteet ja ruoste. Peltikaton paikkaus voi tulla myös akuutisti tarpeeseen esimerkiksi myrsky- ja lumivaurioiden myötä, jos katolta putoava lumi on riuhtaissut mennessään lumiesteet mukaansa tai jos myrsky on kaatanut puun katon päälle. Olipa syy peltikaton paikkaustarpeelle mikä tahansa, tärkeää on hoitaa asia kuntoon niin pian kuin mahdollista, jotta vakavammilta ja pidempiaikaisilta vaurioilta vältytään.

Meiltä Plus Kattopalvelulta saat kaikki peltikaton paikkaukset ja korjaukset huolellisesti tehtyinä aina pohjatöistä alkaen työmaan siivoukseen saakka. Pitkä kokemuksemme peltikatoista on tuonut meille valmiudet kattotöihin rakennustyypistä riippumatta. Paikkaamme profiilipeltikatot, lukkosaumakatot ja konesaumakatot, sinkityt, maalatut ja muovipinnoitetut peltikatot. Teemme sekä akuutit, lyhytkestoiset hätäpaikkaukset että pidempiaikaiset katteen tilkitsemiset, joilla kattoremonttia pyritään siirtämään tuonnemmaksi. Käytämme aina laadukkaita paikkaustuotteita ja tarkoitukseen soveltuvia työkaluja. Huolellisuutemme pohjatöissä, kuten lian ja ruosteen poistamisessa katepinnasta, takaa sen, että massaukset tarttuvat hyvin katteeseen ja tiivistyksistä saadaan tiiviit.

Kaikkien kattotöiden yhteydessä tarjoamme kokonaisvaltaisen katon kuntotarkastuksen kaupan päälle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos tilaat meiltä vaikka yksittäisen kattopellin paikkauksen tai vaihdon, niin katolle noustessamme havainnoimme kuitenkin aina myös katon yleiskuvaa ja kokonaisuutta. Tarkistamme saumaukset, jiirit, katepinnan, läpiviennit ja kattoturvatuotteet, sekä mikäli rakenteet sen sallivat, käymme katsastamassa yläpohjan tilanteen. Jos huomaamme jotain hälyttävää, kerromme asiasta sinulle ja saat reilun tarjouksen asian kuntoon saattamisesta. Kattoalan asiantuntijamme huomaavat mahdolliset reiät ja alkavat vesivuodot, ja ammattilaisen korjausjälki on myös siistimpää ja paikkakohdat sulautuvat paremmin julkisivuun. Lisäksi osaamme luotettavasti arvioida, milloin paikkaus on katolle järkevä ja toimiva ratkaisu, ja milloin taas tulee taloudellisesti kannattavammaksi uusia kattopellit kokonaan.

Kaikista tekemistämme kattotöistä on haettavissa kotitalousvähennys verotuksen yhteydessä, ja tarjoamme isompiin kattoprojekteihin sivustomme kautta myös joustavamman rahoitusmahdollisuuden. Peltikaton paikkaukseen tehdyt rahalliset panostukset palkitsevat tulevaisuudessa, kun vedenpitävä kate estää rakennuksen kastumisen ja homehtumisen, ja näin ollen myös korjaus- ja remonttikustannukset saadaan pidettyä pieninä. Kun siis peltikattosi on paikkauksen tarpeessa, hoida asia kuntoon viivyttelemättä, ja varmista näin katollesi pitkä ja laadukas käyttöikä. Ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme peltikaton paikkauksesta!

Katon paikkaus

Peltikaton paikkaus on oiva ensiapu – joskus kuitenkin vain väliaikainen ratkaisu

Peltikaton paikkaus on tärkeää toteuttaa viipymättä, sillä aina, kun katteessa on reikä, on katteen vesitiiviys poissa ja siten rakenteiden kunto vaarantunut. Peltikaton paikkaustarve voi syntyä kattohuollon laiminlyönnin seurauksena: katolle kerääntynyt roska on kerännyt kosteutta ja edesauttanut peltipinnan ruostumista. Tai lumimassat ovat katolta pudotessaan repineet mukanaan lumiesteet tai kattosillat, ja peltiin on kiinnikkeiden kohdalle syntynyt repeämiä. Tai ehkä peltikaton saamat kolhut johtuvat osaamattomasta tai väärillä välineillä tehdystä lumenpoistosta. Myös myrsky voi aiheuttaa akuuttia paikkaustarvetta peltikatolle esimerkiksi kaatamalla puun katon päälle.

Peltikaton paikkaus voi olla haastava tehtävä, ja sillä saavutettu hyöty riippuu suuresti katon tilanteesta. Arvioimme katteen paikkausmahdollisuudet aina kattokohtaisesti. Olennaista on, mihin kohtaan kattoa reikä on syntynyt ja kuinka suureksi se on ehtinyt kehittyä. Usein reikä on kiinnikkeen tuntumassa, jolloin mahdollisuudet paikkaukseen ovat hyvät. Teemme asiantuntevasti tarvittavat pohjatyöt, kuten huolellisen lian- ja ruosteenpoiston, ja vaihdamme naulan tai ruuvin tilalle kateruuvin suuremmalla tiivisteellä. Voimme samalla uusia muitakin katon kiinnikkeitä tai tehdä tarvittaessa lisäkiinnityksiä. Jos peltikatto vuotaa läpiviennin kohdalta, korjaava toimenpide on joko olemassa olevien läpivientien tiivistäminen tai niiden vaihto uusiin, parempikuntoisiin. Peltikaton jiirikohdat ja saumaukset puolestaan käymme läpi paikaten vuotokohdat ja tiivistäen ne asianmukaisesti saumausaineella.

Jos kuitenkin reikä peltikatossa sijaitsee keskempänä katetta, ilman että läpivientiä tai kiinnikettä olisi sen läheisyydessä, on tilanne mutkikkaampi. Tällöin reikä voidaan kyllä akuuttina ensiapuna peittää, jotta talo pääsee suojaan sateelta, mutta paikkauksen luonne on hyvin väliaikainen ja pelti tulisi vaihtaa uuteen niin pian kuin mahdollista. Jos katto on kokonaisuutena hyvässä kunnossa, mutta siinä on paikallinen mekaaninen vaurio – yksittäiseen kattopeltiin on syntynyt reikä esimerkiksi lumiesteen irrotessa tai puun kaatuessa katon päälle – voidaan vaihtaa pelkästään tuo tietty vioittunut kattopelti uuteen. Jos taas katto on kauttaaltaan ruostunut tai reikiintynyt, maali hilseilee tai pelti on muuten elinkaarensa päässä, kannattaa suosiolla vaihtaa koko peltikate uuteen.

On hyvä tiedostaa, että parhaimmatkin paikkaukset peltikatolla ovat vain väliaikainen ratkaisu, ja jollain aikavälillä kattopellit on joka tapauksessa uusittava. Ehjä, uusi kattopelti, jolla on valmistajan myöntämä materiaalitakuu, toimii aina tehtävässään varmemmin kuin vanhempi ja paikatumpi verrokkinsa. Mikäli mietit, onko paikkaus sinun peltikatollesi oikea ratkaisu, ota yhteyttä meihin. Kuvauksesi, ja tarvittaessa tarkastuskäynnin perusteella pystymme suosittelemaan tilanteeseen sopivimmat toimenpiteet.

Peltikaton huollolla minimoidaan korjaustarve ja vältetään turhat paikkaukset

Paras keino minimoida peltikaton paikkaustarve on huoltaa kattoa säännöllisesti ja tunnollisesti. Peltikatolle suositeltava huoltoväli on noin puoli vuotta – yleensä perushuollot ajoitetaan syksyyn ja kevääseen, jolloin katon kunnosta saadaan varmistuttua sekä syysmyrskyjen jälkeen ennen ensimmäisiä pakkasia että myös lumien sulamisen aikaan ennen suurinta sade- ja siitepölykautta. Plus Kattopalvelu toimittaa laadukkaasti ja laaja-alaisesti peltikaton huoltotoimet perushuolloista täsmätoimenpiteisiin. Erityisellä huolellisuudella tutkimme aina katolla käydessämme tyypillisimmät peltikaton vuotokohdat: jiirit, saumat, läpiviennit, kiinnikkeet ja mahdolliset ruostekohdat. Myös siinä tapauksessa, että katetta on jo paikattu, tulisi katon kuntoa tarkkailla usein, sillä lämpötilanvaihtelut aiheuttavat rasitusta etenkin juuri paikkakohdille.

Teemme peltikaton harjaukset sekä katon ja sadevesijärjestelmän puhdistukset liasta, roskista ja lehdistä. Tarvittaessa suoritamme myös kattavammat peltikattopesut. Tarkistamme ja tiivistämme saumaukset ja jiirit, ja varmistamme sadevesijärjestelmän kaadot ja kiinnitykset sekä tutkimme kattoturvatuotteet, kuten lumiesteet, kattosillat, palotikkaat, seinätikkaat ja niin edelleen. Käymme läpi katepinnan ja havainnoimme peltien kiinnityksiä. Erityisen tärkeä huoltokohde peltikatolla ovat läpiviennit, sillä usein vesivuoto paikantuu juuri niihin – monesti ruostumisen seurauksena. Asennamme taitavasti ja tiivistämme huolellisesti esimerkiksi viemärintuuletusputket, ilmanvaihtoputket, kattoluukut, savupiiput ja muut katon läpiviennit. On tärkeää esimerkiksi varmistaa, ettei läpivientien reunoihin muodostu kohtia, joihin vesi jäisi seisomaan tai joista se jopa pääsisi livahtamaan vesikatteen alle.

Harvinaisemmatkin peltikaton huollot, kuten suojakäsittelyt, sammaleenpoistot sekä huoltomaalaukset ja uudelleenpinnoitukset luonnistuvat helposti Plus Kattopalvelun kautta. Talvisin suoritamme katolle lumenpudotukset ja jäänsulatukset turvallisesti ja tehokkaasti. Huoltokäynneillämme huomioimme aina myös vesikaton alapuoliset rakenteet: mikäli yläpohjaan on esteetön pääsy, käymme kurkkaamassa sen tilanteen valumajälkien tai lahovaurioiden varalta.

Kun peltikaton paikkaus ja huolto eivät enää riitä, apuun tulee peltikattoremontti

Jokaiselle peltikatolle koittaa tietenkin myös se aika, kun pelkillä huolto- ja korjaustoimilla ei pystytä enää tilannetta merkittävästi helpottamaan. Tunnollisesta kattohuollosta huolimatta aika tekee katolla tehtävänsä, ja kate kuluu, ruostuu tai reikiintyy siinä määrin, ettei olemassa olevan katon korjaus tai paikkaus enää ole taloudellisesti kannattavaa. Tällöinkin apu löytyy meiltä Plus Kattopalvelulta: palautamme katollesi sen toimintakyvyn ja käyttökelpoisuuden tekemällä osittaisen tai kokonaisvaltaisen peltikattoremontin.

Tarvittavan kattoremontin kokonaisvaltaisuus riippuu suuresti vesikaton alapuolisista rakenteista. Mikäli nimenomaan kattopellit ovat katon kuluneet osat, ja itse rakenteet ovat hyvässä kunnossa, riittää, että katolle toteutetaan osittainen kattoremontti kattopellit vaihtamalla. Jos taas esimerkiksi ruodelaudoituksissa, kattotuoleissa tai aluskatteessa on korjattavaa niissäkin, on viisasta laittaa koko katto uuteen uskoon ja suorittaa sille kokonaisvaltainen kattosaneeraus. Kattoremontin yhteydessä pystymme myös tekemään parannuksia katon rakenteeseen tai ominaisuuksiin. Voimme esimerkiksi oikaista painuneen kattorungon, tehostaa yläpohjan eristystä tai tuuletusta, tai asentaa katolle puuttuvat kattoturvatuotteet ja muut kattovarustelut.

Peltikaton paikkaus, korjaus ja remontointi vaatii onnistuakseen ammattitaitoisen otteen, jotta katteen vedenpitävyys saadaan elvytettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvitsitpa peltikaton paikkausta, kattopeltien vaihtoa tai laajempimittaista kattosaneerausta, Plus Kattopalvelulta saat luotettavan ja laadukkaan palvelun. Teemme kaikki peltikattotyöt täydellisenä avaimet käteen- pakettina ja annamme työllemme aina takuun. Asiantuntevasti kunnostettu peltikatto toimii jälleen katon, rakenteiden ja sisäilman suojelijana vuodesta toiseen, ja autamme sinua myös sen säännöllisissä huoltotoimissa. Kun siis etsit parasta palvelua peltikatollesi, olet tullut oikeaan paikkaan. Tilaa meiltä ilmainen kartoituskäynti katollesi – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme peltikattotöistä!