Kattoremontit, huollot ja korjaukset kaikille pelti-, tiili ja huopakatoille
Kattoekspertit palveluksessasi kaikissa pelti-, tiili -ja huopakattotöissä

Kun puu kaatuu talon tai katon päälle, apu löytyy usein vakuutuksesta

Kun puu kaatuu katon päälle, ovat vitsit vähissä. Syntyneet vauriot vaihtelevat suuresti kooltaan ja vakavuudeltaan: rajoittuuko tuho vesikatteeseen vai onko myös aluskatteelle tai vesikaton alapuolisille rakenteille koitunut vahinkoa? Onko kaatunut puu vioittanut esimerkiksi rännejä, kattotekniikkaa tai muita kattovarusteluja, tai piha-aluetta rakennuksen läheisyydessä? Kun puu on kaatunut katon päälle, täytyy toimia nopeasti lisävahinkojen välttämiseksi. Vaurioituneen katteen tapauksessa riskinä ovat muun muassa vuoto-ongelmat, kun vaikkapa sadevesi pääsee vesikatteen alle vauriokohdista. Kaikki onnettomuuden aiheuttama vahinko ei ehkä paljaalle silmälle heti näy, mutta voi silti olla katolle ja viime kädessä koko rakennukselle äärimmäisen haitallista.

Plus Kattopalvelun tilaaminen paikalle on helppo ja turvallinen tapa käsitellä tällaista ikävää tilannetta. Meiltä löytyy tietotaito myrskyvaurioiden ja esimerkiksi kaatuneiden puiden aiheuttamista kattotöistä ja korjauksista, sekä valmiudet tulla nopeasti avuksi paikan päälle. Teemme tapauksesta vakuutusyhtiölle tarvittavan kirjallisen ja kuvallisen dokumentaation, josta käy ilmi kaatuneen puun sijainti tontilla, onnettomuuden aiheuttamat vahingot ja korjaustarpeet mukaan lukien niiden kustannukset, sekä tapahtumahetken olosuhteet. Osaamme ottaa huomioon kaikki katolle mahdollisesti syntyneet vauriot paitsi vesikatteen osalta, myös yläpohjan, aluskatteen ja kattorakenteiden suhteen.

Hoidamme niin raivaus- ja purkutyöt kuin katon paikalliset korjaukset sekä tarvittaessa uuden katteen asennuksetkin, ja varmistamme, että katto tulee kaikilta osin kuntoon. Ammattilaisen hoitamana kattokorjaukselle voidaan taata vesitiiviys ja katon toimintavarmuus saadaan näin palautettua entiselleen. Meidän suorittamamme kattotyöt ovat myös kotitalousvähennyskelpoisia verotuksessa, ja sivustomme kautta voi hakea tarvittaessa joustavampaa vaihtoehtoista rahoitusta, jos kyseessä on isompi projekti. Äkilliset myrskyvauriot ovat ikäviä sattumuksia, ja katto on syytä kunnostaa niiden jäljiltä niin pian kuin mahdollista. Plus Kattopalvelulta kattotyöt käyvät ripeästi ja joustavasti, kuitenkaan laatua unohtamatta. Jatkossa saat meiltä kokonaisvaltaisesti myös ennaltaehkäisevät katon huoltopalvelut ja täsmäkorjaukset. Kun kattosi siis on korjauksen tarpeessa, valitse viisaasti ja tilaa meidät auttamaan. Ota yhteyttä jo tänään ja pyydä tarjouksemme kattokorjauksesta!

Puu kaatui talon päälle

Korvaako vakuutus vahingot, jotka seuraavat puun kaatumisesta?

Kun puu kaatuu talon tai katon päälle, korvaako vakuutus aiheutuneet vauriot? Korvaukset riippuvat luonnollisesti olosuhteista, joissa vahinko on sattunut, ja niihin vaikuttaneista tekijöistä. On otettava huomioon, missä kunnossa puu oli, tai voidaanko osoittaa, että puu olisi pitänyt selvästi kaataa jo aiemmin, sekä tapahtuiko kaatuminen myrskyn yhteydessä. Korvattavuus edellyttää tietysti, että vakuutussopimuksessa määritellyt ehdot täyttyvät. Eri vakuutusyhtiöillä nämä ehdot ja myös käytännöt korvausten maksamisessa voivat vaihdella, joten oman sopimuksen ehtoihin kannattaa tutustua jo etukäteen.

Esimerkiksi vaurioituneen omaisuuden ikä voi vaikuttaa maksettavan korvauksen määrään: jos katto on muutenkin käyttöikänsä lopussa, ei siitä välttämättä korvata niin paljon kuin uudemmasta katosta. Tilanteissa, joissa puu kaatuu katon tai talon päälle, korvauksia voidaan tilanteen mukaan maksaa raivaustöistä, kattovaurioista ja niiden välittömistä seurauksista (esimerkiksi jos sadevesi pääsee tuhoutuneen katteen takia sisätiloihin) sekä hoidetun piha-alueen vahingoista (nurmikko, kivetykset, marjapensaat, istutukset ja niin edelleen).

Korvattavuuden selvitys – mikä oli kaatuneen puun kunto ja ympäröivät olosuhteet?

Olennainen kysymys on ennen kaikkea, missä kunnossa puu oli? Voidaanko puun kaatumista pitää ennalta-arvaamattomana, vai oliko puu selvästi laho? Jos puu oli niin huonossa kunnossa, että se olisi pitänyt kaataa jo esimerkiksi ennen myrskyä, korvaus saattaa pienentyä tai jäädä saamatta. Tämä on selvää tapauksissa, joissa puun lahoudesta on huomautettu esimerkiksi virallisen tahon toimesta. Toisaalta voi olla vaikea määritellä, tiesikö omistaja puun tilanteesta, jos kyseessä on etenkin havupuu, jota maallikko ei tyvilahoksi pysty toteamaan ennen kuin sitä poraa.

Entä jos puu kaatuu naapurin puolelta oman talon päälle? Pääsääntöisesti tästäkin voi hakea korvausta omasta kotivakuutuksesta, eikä sillä tyypillisesti ole korvattavuudessa väliä, onko puu kaatunut omalta vai naapurin tontilta. Mikäli puu kuitenkin osoittautuu huonokuntoiseksi, eikä korvausta tämän vuoksi saada, saattaa tulla kysymykseen selvittää naapurin vahingonkorvausvastuu: onko kyseessä ilmeinen laiminlyönti tai huolimattomuus, mikäli puu on ollut selvästi laho eikä sitä ole kehotuksista huolimatta kaadettu.

Onko kyse hyväkuntoisesta puusta, joka kaatui myrskyssä? Jos myrskyn kaatama terve puu aiheuttaa tuhoa rakennukselle tai pihalle, vesikatteelle, kattovarusteluille tai ränneille, kuuluvat tällaiset vauriot tavallisesti korvattavien vahinkojen piiriin jo suppeissakin kotivakuutuksissa. Vakuutussopimuksen ehdoissa saatetaan edellyttää, että tapahtuma todetaan myrskyksi esimerkiksi tietyn tuulennopeuden perusteella. Yleensä myrsky tosin kaataakin useamman puun pieneltä alueelta, ei pelkästään yhtä, ja näin tapahtuma on helpompi määritellä myrskyksi. Parhaan tiedon oman kotivakuutuksesi sopimusehdoista saat omalta vakuutusyhtiöltäsi.

Kun katto on pidetty kunnossa, on yllättävätkin vahingot helpompi ottaa vastaan

Katolle voi sattua yllättäviäkin vahinkoja, joihin ei aina ole mahdollista varautua. Esimerkiksi puun kaatuminen katon päälle myrskyssä on tällainen monesti ennalta-arvaamaton tapahtuma, jossa uusi ja hyväkuntoinenkin katto voi kärsiä mittavaa tuhoa. Kuitenkin parasta, mitä voit kattosi puolesta tehdä, on sen säännöllinen huolto ja kunnossapito. Kun perustekijät ovat kunnossa, ovat riskit onnettomuudelle pienempiä ja vauriot sellaisen sattuessa jäävät todennäköisesti vähäisemmiksi. Me Plus Kattopalvelulla teemme katoille niin perustavanlaatuiset vuosihuollot, kevät- ja syyshuollot kuin tarvittaessa myös sammaleentuhokäsittelyn, huoltomaalauksen ja katon tiivistyksen kaltaiset täsmätoimenpiteet.

Palvelemme katon huoltoasioissa kokonaisvaltaisesti, sillä aina kattoa huoltaessamme katsastamme läpi koko katon kunnon. Havainnoimme, missä kunnossa katepinta on, löytyykö siitä esimerkiksi ruostetta, sammalta, kolhuja, kupruja, reikiä tai repeämiä, jotka vaatisivat toimenpiteitä. Tarkastamme jiirikohdat, läpiviennit ja saumaukset ja teemme katolle tarvittavat tiivistykset ja kiinnitykset. Samoin tutkimme kattoturvatuotteiden kunnon ja toiminnan. Kun pellitykset eivät repsota, ja kun sadevesijärjestelmässä kulkee vesi ongelmitta asianmukaisia reittejä, ei niistä koidu tarpeettomia riskitekijöitä katon hyvinvoinnille. Paitsi että havainnoimme tarkasti vesikatetta, huomioimme huoltaessamme myös yläpohjan ja katon rakenteet pintaa syvemmältä sekä tarkistamme niiden kunnon ja tilanteen.

Myös pihapiirin puuston kuntoa kannattaa seurata, etenkin jos katon tai rakennuksen läheisyydessä kasvaa puita, joiden kaatumisesta voisi seurata merkittävää vahinkoa. Kuten aiemmin todettua, maallikon on hankala nähdä varsinkaan havupuun kuntoa, joten puiden tilanteen arviointiin voi pyytää tarvittaessa apua ammattilaiselta, kuten arboristilta. Talon omistaja on vastuussa myös tontilla kasvavista puista, vaikka kyseessä olisi vuokratonttikin, joten asia kannattaa huolehtia kuntoon. On syytä muistaa selvittää myös puunkaadon mahdollinen luvanvaraisuus: asemakaava-alueella puita ei saa kaataa ilman kunnan rakennusviranomaisilta haettua lupaa.

Kunnossa pysyvä katto on rakennuksen elinehto, ja siksi katon huoltoon ja hyvinvointiin kannattaa panostaa. Katosta huolehtimisen voi tehdä helpoksi tilaamalla tarvittavat palvelut Plus Kattopalvelulta, sillä autamme niin huolto-, korjaus- kuin remonttiasioissakin kokonaisvaltaisesti ja asiantuntemuksella. Teemme katolle ennaltaehkäisevät huoltotyöt, mutta olemme apuna myös akuuteissa tilanteissa, esimerkiksi myrskyvaurioiden korjauksessa. Mitä siis kattosi kaipaakin, toimitamme sen sinulle laadulla ja joustavalla aikataululla. Kun tarvitset kattohuoltoa tai katon korjausta, tilaa meidät antamaan katollesi uusi elämä. Ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme kattotöistä!

Kattoremontit

Katon korjaukset

Kattohuolto

Kattotyöt