Rikkinäisten kattotiilien vaihto

Jos katolla on rikkoutuneita kattotiiliä tai niitä jopa puuttuu, kannattaa kattokorjaus tehdä viipymättä, jotta vesi ei pääse aiheuttamaan tuhojaan kattorakenteissa. Jos tiilikattokorjauksiin ei päästä heti käsiksi, kannattaa tiilikaton vauriokohdat sääsuojata kattokorjaukseen asti. Plus Kattopalvelun tekemässä kattotarkastuksessa selvitetään paitsi vaihdettavat vesikatteen kattotiilet, myös aluskatteen kunto. Vesitiiviin aluskatteen tärkein tehtävä on estää vesikatolta valuvan veden kulkeutuminen alapuolisiin kattorakenteisiin.

Rikkinäisten kattotiilien vaihto

Kattotiilien rikkoutuminen tai irtoaminen

Kattotiilet voivat vaurioitua esimerkiksi myrskyn katolle paiskaamien oksien aiheuttamana. Myrsky voi myös irrottaa kattotiiliä vaurioituneelta tiilikatolta, kun tuuli pääsee aukkopaikoista vesikatteen alle. Myös väärin tehdyt kattohuoltotyöt ja lumenpudotukset voivat vaurioittaa kattotiiliä.

Kattotiilien rapautuminen

Kattotiilet voivat myös rapautua ikääntyessään, kun kattotiilen huokosiin kulkeutunut vesi vuoroin jäätyy ja sulaa Suomen ankarissa sääolosuhteissa. Kattotiilen rapautumiseen vaikuttaa myös tiilikaton pinnalle muodostunut kasvusto. Sammalet, levät ja muu kasvusto keräävät kosteutta katolle, joka taas rapauttaa kattotiiliä ja kuluttaa niiden pinnoitteita.

Tiilikaton kattohuollot estävät kattotiilien rapautumista

Säännöllisesti tehdyillä tiilikaton huolloilla voidaan kattotiilten käyttöikää kasvattaa. Tiilikatto kannattaa pitää vapaana kasvustoista harjaamalla tai pesemällä katto ja käsittelemällä kattotiilet sammaleentuhoaineella. Tiilikaton huoltomaalaus tai pinnoittaminen estää kosteuden pääsyä kattotiilen huokosiin. Näin kattotiilen rapautuminen estyy tai hidastuu. Plus Kattopalvelu tekee kaikkia tiilikattojen huoltotöitä.

Tiilikatto ei ole täysin vesitiivis – aluskatteen kunto

Kattotiilistä tehty vesikatto ei ole täysin vesitiivis. Tiilikaton saumoista ja väleistä voi kulkeutua vettä aluskatteelle. Vesitiiviin aluskatteen kuntoa onkin hyvä seurata vuosittain, jotta vesivahinkoja ei pääse syntymään.  Jos katolla on rikkoutuneita kattotiiliä tai aukkopaikkoja, kannattaa korjaus aloittaa mahdollisimman pian. Silloin vakavimmilta ongelmilta vältytään, jos vaikka aluskatteeseenkin olisi jostakin syystä päässyt syntymään reikiä. Plus Kattopalvelu tekee tiilikattojen korjaukset ja kattotiilien vaihtotyöt nopeasti ja ammattitaidolla.

Kattotiilien vaihto

Tiilikaton korjausta helpottaa, jos kattotiiliä on jäänyt varastoon tiilikaton asennuksesta. Silloin saadaan nopeasti ja varmasti samanmallinen ja saman värinen kattotiili asennettua rikkoutuneen tai puuttuvan tilalle. Jos kattotiiliä ei ole varastossa, olisi hyvä olla tieto vanhojen kattotiilien mallista, tuotenimestä ja mitoista. Tiilikatotkin haalistuvat iän myötä. Samoin katon pinnoitukset ja huoltomaalaukset muuttavat katon väriä. Jos rikkoutuneet tai puuttuvat kattotiilet ovat katon keskeisellä ja näkyvällä kohdalla, kannattaa ehkä vaihtaa näkyvään paikkaan kattotiilet jostakin vähemmän näkyvästä katon osasta. Vähemmän näkyvässä paikassa hieman eriväriset kattotiilet eivät häiritse niin paljon. Värierot häviävät kokonaan seuraavan katon huoltomaalauksen tai pinnoituksen jälkeen. Kattotiilen vaihtaminen on suhteellisen helppo toimenpide. Yleensä kattotiiliä ei kiinnitetä katolle esimerkiksi naulaamalla, vaan ne ladotaan vapaasti paikoilleen. Silloin kun uusittava kattotiili on lappeen reunimmaisia tiiliä, käytetään kuitenkin kiinnittämiseen kattotiilinauloja. Jyrkillä katoilla myös osa lapetiilistä on kiinnitetty nauloilla. Vanha rikkoutunut kattotiili poistetaan nostamalla ja työntämällä hieman ja raottamalla sen yläpuolista kattotiiltä niin, että vanha tiili saadaan irrotettua katolta. Joissakin tapauksissa viereisiä tiiliä joudutaan irrottamaan enemmänkin vanhan tiilen poistamiseksi j a uuden tiilen asentamiseksi.

Kattotiiliä vaihdettaessa jiiriin, eli sisätaitteeseen, on kattoammattilainen paikallaan. Tiilet tulee linjata ja leikata timanttileikkurilla oikeaan muotoon, jotta ne sulautuvat nätisti kattoon. Tämänkin taidon kokeneet kattotaiturimme osaavat.