Kattoremontit, huollot ja korjaukset kaikille pelti-, tiili ja huopakatoille
Kattoekspertit palveluksessasi kaikissa pelti-, tiili -ja huopakattotöissä

Tiilikatto vuotaa – kutsu meidät paikkaamaan ja korjaamaan kattosi

Tiilikaton vuotoon voi olla useampia mahdollisia syitä. Vuodon syyksi voi paikantua huonokuntoinen läpivienti, väärin asennettu jiiri, epätiivis sauma tai rikkinäinen tiili, tai vuoto saattaa löytyä vaikkapa savupiipun juuresta, kattoikkunasta tai harjatiivisteestä. Tiilikaton vuotoja aiheuttavat erilaiset asennus- ja rakennusvirheet, mutta toisaalta ne voivat olla myös seurausta katon myrsky- tai lumivaurioista tai ne ovat kehittyneet vuosien varrella tiilikatteen ja sen tiivistysten kuluessa yhä huonompikuntoisiksi. Tiilikattoa ja sen rakenteita koettelevat vuoden mittaan niin sadevedet, saasteet, siitepöly, sammal ja jäkälä kuin talvisin kattoa painavat lumi ja jääkin. Voimakkaat lämpötilanvaihtelut rasittavat tiivisteitä ja aiheuttavat tiilissä pakkasrapautumista, joka pahimmillaan johtaa tiilten halkeiluun. Myös yläpohjan ongelmat, kuten kondenssivesi yhdistettynä riittämättömään tuuletukseen, voivat olla kohtalokkaita tiilikatolle.

Olipa kattovuodon syy mikä tahansa, on tärkeää reagoida nopeasti ja estää vuodon kehittyminen pidemmälle. Pienikin vuoto voi saada isot vauriot aikaan, jos sen annetaan olla ja vesi pääsee etenemään esimerkiksi yläpohjarakenteisiin. Kun kutsut meidät Plus Kattopalvelun tiilikattoammattilaiset paikalle, etsimme kattovuodon syyn ja tutkimme mahdollisesti aiheutuneet vauriot. Korjaamme taidokkaasti kaikenkokoiset ja -muotoiset tiilikatot harjakatoista monimutkaisempiin mansardikattoihin sekä aumakattoihin. Usein tiilikaton korjaustarve on hyvin paikallinen. Tällöin voidaan korjata nimenomaiset ongelmakohdat, kuten vaihtaa rikkinäiset tiilet, ja sen jälkeen tarvittaessa vaikka uudelleenpinnoittaa katto. Kuitenkin, jos vuoto on aiheuttanut jo isompia ongelmia – jos puhutaan esimerkiksi kosteusvaurioista vesikaton alapuolisissa rakenteissa – teemme tarpeen mukaan kattavammatkin tiilikattokorjaukset. Vaihdamme lahot puuosat ja uusimme eristevillat. Samalla tutkimme tiilikaton aluskatteen kunnon ja toimivuuden.

Niin suurten kuin pientenkin kattotöiden yhteydessä käymme aina samalla läpi katon yleisilmettä ja kokonaistilannetta. Havainnoimme katepinnan yleistä kuntoa sekä kattotuotteiden kiinnityksiä, katon saumakohtia, jiirejä ja läpivientejä sekä muita tyypillisiä vuotokohtia. Mikäli huomaamme jonkin katon elementin suhteen akuuttia korjaustarvetta, kerromme siitä sinulle ja saat myös edullisen tarjouksen asian hoitamisesta kuntoon. Meidät valitsemalla takaat katollesi kokonaisvaltaisimman palvelun ja täyden toimivuuden jatkossa. Plus Kattopalvelulla teetetyt kattotyöt saa yksityisasiakas hyödyntää myös verotuksessa kotitalousvähennyksen yhteydessä. Lisäksi isommissa remonteissa on mahdollista hakea joustavampi rahoitus urakalle esimerkiksi sivustomme kautta.

Tiilikatto on syystä suosittu katemateriaali – onhan se hiljainen, näyttävä ja luja valinta rakenteiden turvaksi. Vain ehjä ja vesitiivis katto voi täyttää tehtävänsä talon suojelijana, joten jos tiilikatto vuotaa, korjauta se ensi tilassa. Ajoissa tehty tiilikaton vuotokorjaus on mutkaton ja edullinen, ja ennen kaikkea se estää ikävät lahovauriot ja homeongelmat. Näin tiilikatto voi edelleen jatkaa palvelustaan pitkän elinkaarensa loppuun saakka. Kun katto on rapautunut tai sammaloitunut, tai kun epäilet, että tiilikatto vuotaa, kutsu meidät paikalle. Tarkastetaan tilanne ja elvytetään katosta tiivis ja toimiva – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme tiilikaton korjauksesta!

Tiilikatto vuotaa
Tiilikatto voi vuotaa esimerkiksi rikkinäisten tiilien tai kuluneen läpiviennin vuoksi.

Tiilikaton vuoto löytyy usein läpiviennin kohdalta

Katemateriaalista riippumatta katon yleisimpiin vuotokohtiin lukeutuvat tavallisesti katon läpiviennit, eikä tiilikatto tee tässä poikkeusta. Läpivientien pääasiallinen tehtävä on huolehtia kiinteistön ilmanvaihdosta ja tuuletuksesta ja näin osaltaan pitää rakenteet hyväkuntoisina. Koska läpiviennissä on pohjimmiltaan aina kyse katteeseen puhkotusta reiästä, voidaan hyvin ymmärtää, että puutteellisesti tiivistettynä se olisi äkkiä kohtalokas. Talon ilmanvaihto alkaisi toimia nurinkurisesti päästäen kosteutta sisään ja lämmintä ilmaa ulos. Onkin tärkeää, että läpivientejä asennettaessa on aina käytössä laadukkaat ja kohteen mukaan valitut läpivientikaulukset, tiivistysmassat, kiinnikkeet sekä muut läpivientitarvikkeet. Tiivistys on tehtävä oikeaoppisesti, sekä vesikatteen että aluskatteen osalta ja aina katteen molemmin puolin. Jos läpivienti vuotaa, on asia hoidettava kuntoon ensi tilassa: täytyy tyrehdyttää vedentulo sekä selvittää, mistä vuoto juontaa juurensa.

Jos tiilikaton läpivienti vuotaa, voi se johtua monesta eri syystä. Kyseessä voi olla asennus- tai mitoitusvirhe: läpivienti voi olla väärin asennettu, väärän kokoinen tai muuten epäsopiva aukkoonsa. Toisaalta vaikka läpivienti olisi tehty prikulleen oikein, iskee siihen ajan hammas ja sään rasitukset. Vuosien varrella tiivisteet kuluvat ja haurastuvat, tai raskas nuoskalumi voi aiheuttaa saumoissa vesivuotoja. Me Plus Kattopalvelulla suoritamme ammattitaidolla vuotavien läpivientien tiivistykset sekä esimerkiksi kattoluukkujen ja -ikkunoiden korjaukset, tiivistykset ja vaihdot. Voimme korjata savupiippua ja hormia sekä pellittää piipun tiiviiksi. Jos yksikin läpivienti katolla vuotaa, on syytä käydä ne kaikki läpi. Vuotokorjausten yhteydessä tutkimme yläpohjasta, onko läpivientien liitoskohdissa havaittavissa valumajälkiä, ja miltä eristeet sekä kattorakenteet läpivientikohtien ympärillä näyttävät.

Erityistä huolellisuutta läpivientien asennuksessa vaaditaan aluskatteen suhteen. Ikävän usein tiilikaton läpiviennin vuodon syyksi paljastuu tekemättä jäänyt aluskatteen ylösnosto. Asianmukainen aluskatteen ylösnosto täytyy tehdä jokaisen läpiviennin kohdalla. Käytännössä se tarkoittaa, että aluskate nostetaan läpiviennin juuresta ylös tiiviisti läpivietyä kappaletta vasten, jolloin vesi ei mitenkään pääse pujahtamaan kyseisestä kohdasta sisään. Ilman tätä toimenpidettä aluskate jää epätiiviiksi ja siten siitä tulee melko turha. Aluskatteen ylösnoston jälkeen läpivientiin on asennettava nimenomaiset tiivistekappaleet sekä tehtävä esimerkiksi pysty- ja juuripellitykset savupiippuihin. Jos alkuperäisessä asennuksessa on jätetty läpivientien teko puolitiehen, hoidamme homman kuntoon tiilikaton vuotokorjausten yhteydessä.

Tiilikatto tarvitsee toimivan aluskatteen ja riittävän tuuletuksen yläpohjaan

Tiilikatto ei ole täysin tiivis, eikä sitä ole sellaiseksi suunniteltukaan. Tiilikate pitää kyllä hyvin juoksevaa vettä, mutta kun vesi, lumi, räntä sekä irtoroska tulevat tuulen mukana, päätyy niitä väistämättä jonkin verran talon yläpohjaan. Tämän vuoksi tiilikaton toimiva aluskate nousee arvoon arvaamattomaan, kun se estää kosteutta pääsemästä eristeisiin ja kattorakenteisiin. Kosteutta tulee tiilikatolle sekä talon sisä- että ulkopuolelta, ja laadukas, oikein asennettu aluskate hoitaa molemmat sujuvasti pois päiväjärjestyksestä. Jos taas aluskate on kulunut, rikkinäinen tai väärin asennettu, on tiedossa ennen pitkää ongelmia esimerkiksi lahovaurioiden sekä kastuneiden villojen muodossa.

Jos vesi on ehtinyt tuhota yläpohjaa, vaihdamme tarpeen mukaan rakenteiden lahot puuosat sekä vettyneet villat. Vuotokorjausten yhteydessä tarkistamme, onko aluskate asennettu oikein ja toimiiko se tarkoituksenmukaisesti. Aluskate on tärkeää asentaa oikeansuuntaisesti ja oikealle kireydelle. Liian kireä aluskate ei poista vettä oikein, vaan kerää vettä katteen päälle tai ohjaa vedet kattoruoteisiin. Lisäksi liian kireällä aluskatteella on riski repeytyä lämpötilanvaihteluissa esimerkiksi pakkaskutistumisen myötä. Aluskatteen asennuksessa on huomioitava myös muun muassa riittävät limitykset, tiiviit saumat, jo mainitut läpivientien ylösnostot sekä jiirien kohdalla huolelliset umpilaudoitukset, jiiripellit ja kahdensuuntaiset aluskatteet. Lisäksi aluskatteen on voitava tuulettua sekä alta että päältä.

Kun talon sisäpuolelta nousee yläpohjaan kosteutta, on aluskatteen hankkiuduttava siitä eroon joko päästämällä se lävitseen (jolloin kyseessä on hengittävä aluskate) tai keräämällä se alapintansa nukkaan, josta se haihtuu tuuletuksen mukana (kondenssisuojattu aluskate). Jos aluskate on asennettu väärinpäin, eli kondenssipinta ylöspäin, voi asuintiloista noussut lämpö pisaroitua eristevilloihin tai katon rakenteisiin. Paitsi että aluskatteen täytyy olla oikein asennettu, tulee yläpohjaan olla järjestettynä myös riittävä tuuletus, sillä muuten kondenssivesi pääsee kastelemaan rakenteet ja villat. Tiilikaton yläpohjan tuuletuksessa voi olla monia haasteita, esimerkiksi liian matala tuuletustila, liian pienet tai harvassa olevat tuuletusaukot, tai tuuletuksen katkeaminen rakenteissa esimerkiksi sisätaitteiden kohdalla. Kun suoritamme tiilikattosi vuotokorjaukset, varmistamme samalla, että yläpohjasta löytyy toimiva tuuletus.

Runsas sammalkasvusto rapauttaa katon ja tietää tiilelle tuhoa

Pörröinen, sinänsä sympaattisen näköinen sammalkasvusto on melko tuttu näky tiilikatolla, sillä tiilen karheaan pintaan sen on helppo kiinnittyä. Sammal ja jäkälä kuuluvat kuitenkin tiilikaton arkkivihollisiin, sillä ne hajottavat tiilikattoa ja aiheuttavat aikaa myöten näin vuoto-ongelmia. Sammal käyttää tiilen mineraaleja ravinnokseen, ja mitä kuluneemmaksi tiili käy, sitä pitävämmin sammalkasvuston juuret tarrautuvat katepintaan. Kun juuret pääsevät tunkeutumaan yhä syvemmälle tiileen, luovat ne sinne kanavia, joita pitkin vesi pääsee tiilien sisään. Kun kosteus tiilen sisällä vuoroin jäätyy ja vuoroin sulaa, haurastuu tiili entisestään ja pahimmillaan se saattaa jopa haljeta. Tätä ilmiötä kutsutaan pakkasrapautumiseksi. Huokoiseksi päässyt tiili imee enenevässä määrin vettä sisäänsä, jolloin katosta tulee myös yhä raskaampi kannateltava rakenteille. Jossain vaiheessa rapautunut katto antaa periksi ja päästää vedet lävitseen myös katon alempiin osiin. Jos myös aluskate on kulunut, rikkinäinen tai toimii puutteellisesti, ollaan pian isoissa ongelmissa.

Kaikkein tehokkaimmin tiilikaton sammaloitumiseen tepsii ennakointi: katon säännöllinen harjaus ja puhdistus ehkäisevät sammaleen asettumista taloksi samoin kuin ajoittainen kasvustonestokäsittely. Jos tiilikaton huoltoa on laiminlyöty pidemmän aikaa ja sammal on päässyt tarttumaan katteeseen, voimme suorittaa katolle erityisen sammaleentuhokäsittelyn. Käsittelyssä katolle levitetään tarkoitukseen suunniteltu sammaleenpoistoaine, joka jätetään vaikuttamaan ja joka poistaa paitsi sammaleen näkyvät osat, myös sen juuret ja itiöt. Käsittelyaine on ekologinen ja biohajoava eikä siitä koidu vaaraa muulle ympäristölle, ja se poistuu katolta omia aikojaan seuraavien sateiden mukana. Sammaleenpoiston jälkeen voimme pintakäsitellä tiilet, jotta ne saisivat takaisin alkuperäiset vettä ja likaa hylkivät ominaisuutensa. Pinnoitus kyllästää huokoisen tiilen ja siten palauttaa sille sen suojauksen sekä vedenpitävyyden.

Ihanteellisinta tietysti on, että tiilikaton kuntoa tarkkaillaan ennaltaehkäisevästi ympäri vuoden. Tällöin ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa, niiden ollessa vielä pieniä ja edullisempia korjattavia. Katon kausihuollot syksyllä ja keväällä auttavat saamaan ajankohtaista tietoa katon tilanteesta ja varmistamaan sen toimivuuden aina seuraavaa vuodenaikaa silmällä pitäen. Plus Kattopalvelulta saat kokonaisvaltaisena palveluna kaikki tiilikaton huollot pesuista, puhdistuksista ja harjauksista sammaleenpoistoihin, suojakäsittelyihin sekä uudelleenpinnoituksiin saakka. Aina huoltokäynnin yhteydessä tarkistamme muun muassa tiilten ehjyyden ja kiinnitykset, läpiviennit, saumaukset, pellitykset, kattoturvatuotteiden kiinnitykset ja kunnon, yläpohjan tilanteen sekä muut mahdolliset katon vuotokohdat. Meiltä saat asiakaslähtöisen tiilikattopalvelun huoltotoimista ja täsmäpaikkauksista kattokorjauksiin sekä suurempiin saneerauksiin.

Kun tiilikatto vuotaa, tai kun katolla on sammalta tai muita merkkejä katon vesitiiveyden vaarantumisesta, toimi nopeasti. Ajoissa tehdyt korjaukset ovat tehokkaampi ja taloudellisempi vaihtoehto verrattuna siihen, että kattovuodot ehtisivät edetä lahovaurioiksi ja sisäilmaongelmiksi, jolloin kattavampi korjaus tulisi kyseeseen. Oli tiilikattosi haaste sitten pieni tai suuri, me autamme. Kartoitamme vuodon syyn ja sijainnin sekä mahdolliset kosteusvauriot, ja laadimme toimivan suunnitelman katon kunnostamisesta. Lopputuloksena on turvallinen ja toimiva katto, joka on jälleen valmiina palvelukseen. Kutsu meidät tiivistämään tiilikattosi – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme tiilikaton vuotokorjauksista!

Kattoremontit

Katon korjaukset

Kattohuolto

Kattotyöt