Kattoremontit, huollot ja korjaukset kaikille pelti-, tiili ja huopakatoille
Kattoekspertit palveluksessasi kaikissa pelti-, tiili -ja huopakattotöissä

Vesikaton korjaus

Kun vesikatto vaurioituu on vaarana, että vesi pääsee vuotamaan vesikaton alapuolisiin rakenteisiin. Pienetkin vauriot voivat vuotaa pikkuhiljaa, jopa vuosia, ennen kun vesivahingot huomataan. Siksi vesikatto olisi syytä tarkastaa vuosittain ja varsinkin keväisin talven jälkeen. Myös kovien myrskyjen jälkeen olisi syytä nousta katolle tarkastamaan vesikaton kunto.

Vesikaton korjaus

Tiilikaton korjaus

Tyypillisesti tiilikatolta rikkoutuu tai jopa irtoaa kattotiiliä esimerkiksi myrskyissä.  Usein kattotiilet vaurioituvat myös sisätaitteissa kattoturvatuotteiden kohdalla. Syynä kattotiilien rikkoutumisiin voi olla kyseisiin kohtiin virheellisesti asennetut kattotuotteet. Syynä voi olla esimerkiksi liian korkealle asennetut kattoturvatuotteen kannakkeet. Tai sitten kannakkeita voi olla liian harvassa. Sisätaitteissa virheenä on usein liian pieniksi leikattujen tiilenpalojen käyttö. Kaikki sisätaitteen läheiset kattotiilet tulisi olla kiinnitetty naulaamalla ja leikatuissa tiilissä kiinnittämiseen tulisi käyttää kiviliimaa. Vauriota saattaa aiheuttaa myös, jos sisätaitteisiin ei ole asennettu lumiesteitä. Kattotiilivaurioita voi aiheutua myös katolle kulkeutuneiden vieraiden esineiden, roskien tai kasvillisuuden vuoksi. Siksi säännöllinen kattohuolto onkin tärkeää, jotta kattotiilet pysyvät ehjinä mahdollisimman pitkään. Pyydä tarjous kattohuollosta Plus Kattopalvelusta.

Rikkoutuneiden tai irronneiden kattotiilien uusiminen

Jos katolta on irronnut kattotiiliä esimerkiksi myrskyssä, kannattaa vauriokohdat sääsuojata mahdollisimman pian. Sääsuojaus tulisi tehdä jo ennen kattokorjauksen aloittamista. Sillä estetään veden valuminen katon alapuolisiin rakenteisiin. Irronneiden kattotiilien lisäksi myös rikkoutuneet kattotiilet vaihdetaan uusiin tiilikattokorjauksessa. Rikkoutunut kattotiili poistetaan ensin katosta työntämällä sen yläpuolella olevaa kattotiiltä sen verran, että vaurioitunut kattotiili tulee kokonaan näkyviin. Sen jälkeen vaurioitunutta kattotiiltä nostetaan oikeasta reunasta niin, että sen lukkopontti vapautuu. Uusi kattotiili vaihdetaan rikkoutuneen tilalle käänteisessä järjestyksessä. Jos samaa valmistussarjaa olevia kattotiiliä ei ole varastossa ja vaihdettava kattotiili on näkyvällä paikalla, kannattaa ottaa korvaava kattotiili jostakin katon näkymättömästä paikasta ja asentaa sen tilalle uusi tiili. Näin uuden kattotiilen väriero ei tule niin paljon esille vähemmän näkyvästä katon osasta.

Tiilikaton pellitysten ja läpivientien korjaus

Jos tiilikaton pellitykset, kuten räystäspellit, sisätaitepellit tai peltilistat ovat vaurioituneet, tulee ne vaihtaa uusiin. Peltien maalipinnat voidaan korjata paikkamaalauksella. Tiilikaton pellitysten tiivistykset voivat myös vaatia korjaamista. Katon läpivientien tiivisteet eivät välttämättä kestä koko tiilikaton käyttöikää. Niinpä tiilikaton läpivientien tiivisteiden vaihto on yksi mahdollinen tiilikaton korjauskohde. Tiilikaton pellitysten tai läpivientien tiivisteiden vaihtaminen saattaa vaatia joidenkin kattotiilien purkamista ja uudelleen asentamista korjauskohteen läheisyydessä.

Tiilikaton kattoturvatuotteiden korjaaminen

Talven jälkeen tiilikaton kattoturvatuotteet ovat saattaneet vääntyä lumimassojen painosta. Talven jälkeen kattoturvatuotteita joudutaan usein korjaamaan ja paikkamaalaamaan. Myös kattoturvatuotteiden kiinnikkeet ja kiinnitysruuvit kannattaa tarkastaa talven jälkeen ja uusia tai kiristää ne tarvittaessa.

Peltikaton korjaus

Peltikattojen vauriot johtuvat usein laiminlyödyistä kattohuolloista.  Esimerkiksi peltikaton huoltomaalauksen lykkääminen liiaksi voi aiheuttaa ruostevaurioita katolle. Kiinnitysruuvien kohdille muodostuva ruoste kertoo kateruuvien tiivisteiden puutteista tai vaurioitumisesta. Väärin tehty lumenpudotus voi myös vaurioittaa peltikattoa. Katolle tulisi aina jättää parin sentin lumikerros, jotta lumikola tai lumilapio ei osu suoraan peltikaton pintaan tai kateruuvien kantoihin. Jäätä ei myöskään kannata hakata irti peltikatosta, sillä silloin peltikatto vaurioituu helposti. Yleinen syy peltikattojen vaurioitumiselle on myös liian heppoisesti kiinnitetyt kattoturvatuotteet. Jos lumikuorma irrottaa lumiesteen tai kattosillan, rikkovat ne todennäköisesti pudotessaan myös peltikaton vesikatteen. Myrskytuulien aikana katolle voi lentää suuriakin katkenneita oksia lähipuista, jotka aiheuttavat kattovaurion. Jos katolle kertyy paksu kerros lehtiä, neulasia ja roskia, kertyy niiden alle kosteutta, joka ajan myötä voi vaurioittaa kattoa. Monet peltikaton vauriot olisivatkin vältettävissä säännöllisillä ja oikein suoritetuilla kattohuolloilla.

Ruostevaurioiden korjaus peltikatolla – peltikaton paikkamaalaus

Jos peltikate ei ole läpiruostunut, voidaan peltikaton ruostevaurio yleensä korjata hiomalla ja paikkamaalaamalla. Ruosteinen kohta hiotaan puhtaaksi ruosteesta ja kaikki vauriokohdan ympärillä oleva hilseilevä maali poistetaan. Sen jälkeen hiotut kohdat peltikatolla pestään sopivalla pesuaineella ja vedellä. Katon kuivuttua, maalataan hiotut kohdat peltikatoille tarkoitetulla ruosteenestopohjamaalilla. Pohjamaalin kuivuttua suoritetaan varsinainen paikkamaalaus 1-2 kertaan katteen pinnalle sopivalla peltikattomaalilla. Jos peltikaton maalipinta on jo haalistunut, kannattaa paikkamaalauksen jälkeen tehdä koko katon kattava huoltomaalaus. Silloin katto on taas tasavärinen ja uusi maalipinta suojaa taas koko kattoa. Plus Kattopalvelu korjaa ja huoltaa kaikentyyppiset peltikatot.

Reikien korjaus peltikatolla

Kun peltikatolle on muodostunut reikä,  Plus Kattopalvelu sääsuojaa aluksi katon vaurioituneet kohdat kosteusvaurioiden välttämiseksi. Pienet reiät voidaan paikata väliaikaisesti erilaisilla paikkausmassoilla. Katon paikkauksilla voidaan isompaa kattoremonttia lykätä silloin, kun vauriot ovat paikallisia ja muu katto on vielä hyvässä kunnossa. Katon paikkaus paikkausmassalla sopii esimerkiksi tapauksiin, joissa ruoste on vaurioittanut peltikatetta sen kiinnikkeiden kohdista. Silloin laajentunut kiinnityskohta voidaan paikata paikkausmassalla ja asentaa sitten hieman tavallista suurempi tiiviste suojaamaan paikkausta. Keskellä kattoa olevat reiät sen sijaan tulisi korjata vaihtamalla kattopelti. Paikkausmassalla tehty kattokorjaus on silloin vain väliaikainen ratkaisu. Jos kattopellin vaihtoa ei tehdä heti, tulee paikkausmassoilla, kuten Sikaflex tai kylmäbitumi, tehdyt paikalliset kattokorjaukset tulee tarkastaa säännöllisesti kattotarkastuksen yhteydessä.

Bitumikaton korjaus – huopakatto kuntoon

Huopakattojen vaurioitumisen yleisiä syitä ovat:

  • Bitumikatteen luonnollinen haurastuminen ja kuluminen iän myötä
  • Huopakaton alusrakenteissa olevat puutteet ja rakenteelliset virheet
  • Sään aiheuttamat vauriot esimerkiksi myrskyillä
  • Virheellisesti tehdyt huopakaton huoltotoimenpiteet
  • Huopakaton huoltotoimien laiminlyönti
  • Ilmansaasteet ja roskien, lian ja kasvuston kertyminen huopakatolle

Huopakaton korjauksissa tai huolloissa ei kannata viivytellä

Bitumikaton käyttöikä on yleensä lyhyempi, kuin muiden katemateriaalien. Huopakaton vaurioiden korjaus on kuitenkin usein muita kattoja edullisempaa. Vaurioituneen huopakaton korjauksia ei kannata siis lykätä. Plus Kattopalvelusta tilatut kattohuollot ja oikea-aikaiset kattokorjaukset takaavat huopakatolle maksimaalisen käyttöiän. Jos kattohuolto laiminlyödään, on seurauksena usein saumojen ja liitoskohtien haurastuminen ja aukeilu. Bitumikaton liitosten haurastuminen voi johtaa vesivuotoihin katolla, jolloin suurempi kattoremontti saattaa olla edessä ennenaikaisesti.

Bitumikate ja mekaaninen kulutus

Huopakaton huoltotöissä tulee huomioida bitumikatteen arkuus mekaaniselle kulutukselle. Esimerkiksi kasvuston poistaminen liian kovalla teräsharjalla tai liian kovan paineen käyttäminen painepesurissa voivat kuluttaa ja vaurioittaa huopakaton pintaa. Kovilla helteillä bitumikaton pinta pehmenee. Silloin huopakatolla liikkumista tulisi välttää, jotta bitumikatteen pinta ei vaurioituisi. Hellekeleillä huopakattoa voi huoltaa esimerkiksi katon lapetikkailta käsin. Tarvittaessa katolle voi rakentaa ylimääräiset liikuteltavat lapetikkaat kesäisiä huoltotoimia varten.

Revenneen huopakaton korjaus ja reikien paikkaus

Paikalliset repeämät huopakatolla voidaan korjata paikallisesti. Huopakaton paikkaus suoritetaan siten, että kattohuopaa leikataan irti vauriopaikasta koko bitumivuodan leveydeltä. Vanha huopa vauriopaikan yläpuolella käännetään ylös ja paikkapala asetetaan sen reunan alle. Näin kattohuopapaikka limitetään vanhan kattohuovan kanssa. Huopakaton paikka kiinnitetään kattoon bitumiliimalla. Myös nauloja voidaan käyttää paikkahuovan piiloon jäävissä reunoissa. Pienet reiät voidaan paikata yksinkertaisesti kylmäbitumimassalla.

Silloin, kun huopakatolla on repeämiä tai pintavaurioita koko lappeen alalla, on huopakatto syytä uusia kokonaisuudessaan. Plus Kattopalvelusta saat kaikki huopakaton korjaukset laadukkaasti ja nopeasti.

Huopakatteen pintakäsittely

Jos kattohuovan pinta on kulunut, voidaan huopakatteen elinkaarta jatkaa pintakäsittelemällä bitumikate uudelleen. Kattohuopien sidekerrosten on tällöin kuitenkin oltava ehjiä. Kattohuovan pinta voidaan pinnoittaa esimerkiksi huopakattopinnoitteilla tai maalata katto huopakattomaalilla. Plus Kattopalvelu tekee kaikkien huopakattojen pinnoitukset ammattitaidolla.

Kattoremontit

Katon korjaukset

Kattohuolto

Kattotyöt