Kattoremontit, huollot ja korjaukset kaikille pelti-, tiili ja huopakatoille
Kattoekspertit palveluksessasi kaikissa pelti-, tiili -ja huopakattotöissä

Kattoremontin suunnittelu

Silloin kun katto uusitaan kokonaisuudessaan, koostuu kattoremontti useasta erillisestä työvaiheesta. Aluksi kattotuotteet, Kattoläpiviennit, vanha vesikatto ja sen huonokuntoiset alapuoliset rakenteet puretaan. Uusi aluslaudoitus eli ruoteet ja tuuletusrimat rakennetaan ja katolle asennetaan kattotyypin mukainen aluskate. Katon tuuletuksesta huolehditaan tuuletusrimojen avulla ennen kattoruoteiden ja uuden vesikaton asentamista. Jokaisen katetyypin asentamisessa on omat erityispiirteensä. Katon alusrakenteiden kunnosta riippuu, täytyykö ne purkaa ja rakentaa täysin uudelleen. Jos vanhan huopakaton alusrakenteet ovat kunnossa, eikä kattohuovassa ole reikiä, voidaan mahdollisesti uusi peltikatto rakentaa kustannustehokkaasti vanhan huopakaton päälle. Meiltä onnistuu niin pienet kuin suuretkin kattourakat huippuosaamisella.

Kattoremontin suunnittelu

Kattoremontin suunnittelu – Korjaussuunnitelma

Kattoremontin suunnittelu ja kattoremontin eteenpäin vieminen alkaa aina kattotarkastuksella, jossa selvitetään tarvittavan kattoremontin laajuus ja paras mahdollinen kattoratkaisu tuleville vuosikymmenille. Rakennustekniikan ja rakennusmateriaalien tuntemus sekä kokemus kattoremonteista on edellytys kattosaneerauksen onnistuneeseen suunnitteluun. Kattoasiantuntijamme tekevät kattotarkastuksen pohjalta toiveesi huomioonottavat korjaussuunnitelmat ammattitaidolla puolestasi. Asiantuntevalla kattoremonttisuunnittelulla vältetään kalliiksi tulevat virheet ja katosta johtuvat asumiseen vaikuttavat ongelmat. Myös kattoturvallisuuden huomioon ottaminen on tärkeä osa kattoremontin suunnittelua.

Katon sääsuojaus ja piha-alueen suojaus kattoremontin aikana

Kattoremontissa joudutaan vanhoja kattorakenteita usein purkamaan jopa kattotuoleihin asti, jolloin katon sääsuojaus on ehdottoman tärkeää suorittaa oikealla tavalla. Purkutyön yhteydessä katto suojataan aina säätä vastaan. Suojaus toteutetaan vedenpitävillä pressurakenteilla tai tarvittaessa erikseen talon päälle rakennettavalla väliaikasella sääsuojalla. Sääsuojaus pidetään katolla aina siihen asti, kunnes uusi vesitiivis aluskate on asennettu. Suojaamme aina myös piha-alueella olevat istutukset, irtaimistot ja muun vaurioille alttiin omaisuuden.

Aluskate

Vesitiivistä aluskatetta käytetään aina tämänpäivän kattoremonteissa tiilikattojen ja peltikattojen alla. Aluskatteen tarkoituksena on johtaa vesikatteen alapintaan kondensoituva vesi ulkoseinälinjan ulkopuolelle. Tiilikatoilla, kondensoitumisen lisäksi, vettä pääsee Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa valumaan myös kattotiilien saumoista ja väleistä. Vesitiivis aluskate estää veden leviämisen yläpohjarakenteisiin. Huopakatoissa käytetään suoraan aluslaudoituksen päälle asennettavaa aluskermiä eli alushuopaa. Mikäli lämmöneristeet ovat heti huopakaton aluslaudoituksen alla, tulee sopivasta ja riittävästä tuuletuksesta huolehtia, sillä varsinainen kattohuopa kiinnitetään suoraan alushuovan päälle. Aluskatteita on olemassa monen tyyppisiä. Aluskatemateriaali valitaan aina remontoitavan kattotypin mukaan. Aluskatteiden päätyypit ovat vapaasti kattotuoleihin asennettavat ja kiinteisiin alustoihin kiinnitettävät aluskatteet.

Meidän suorittamissa kattoremonteissa ja kattokorjauksissa käytetään aina markkinoiden parhaita rakennustarvikkeita sekä kestäviä aluskatteita.

Vesikatto ja yläpohjarakenteet

Vesikatto eli ulkokatto asennetaan katon ylimmäksi kerrokseksi. Sen tehtävä on suojata rakennuksen sisäpuolisia rakenteita sateilta ja muilta sääilmiöiltä. Rakennuksen katto koostuu vesikatteesta ja yläpohjarakenteesta, jonka tehtävänä on ottaa vastaan kattoon kohdistuvaa kuormitusta, toimia lämmöneristeenä ja jäykistää rakennusrunkoa. Vesikatto voidaan toteuttaa peltikattona, tiilikattona tai huopakattona. Katemateriaalia valittaessa on huomioitava myös talon tai muun rakennuksen kattotyyppi sekä kattokulmat. Kullakin kattomateriaalilla on omat ominaisuutensa. Kattomateriaali vaikuttaa luonnollisesti myös rakennuksen ulkoasuun. Plus Kattopalvelu tarkistaa talosi nykyisen kattotyypin ja suosittelee taloosi varmasti teknisesti parasta vesikattoa, oli se sitten peltikatto, tiilikatto tai huopakatto.

Katon ja yläpohjan tuuletus

Kattorakenteiden ja katon sekä yläpohjan tuuletuksen on oltava kunnossa, jotta mahdollinen kosteus pääsee haihtumaan pois, eikä kosteus pääse kulkeutumaan esimerkiksi yläpohjan eristeisiin. Peltikatoissa aluskatteen alla tulee olla riittävän suuri tuuletusrako, mikäli yläpohjan eristeet on asennettu vesikaton suuntaisesti. Katon harjan alla ilman tulee voida kulkea harjan suuntaisesti päätyräystäiden alla oleville poistoilma-aukoille. Korvausilma kulkee alaräystäisiin tehdyistä tuuletusaukoista. Myös vesikaton ja aluskatteen väliin jätetään tuuletusrimoilla toteutettava tuuletustila. Tuuletusrimojen päälle rakennetaan ruoteet, joihin varsinainen vesikate kiinnitetään. Mikäli talossasi ei nykyisin ole riittävää yläpohjan tuuletusta tai epäilet sen riittävyyttä, niin pyydä Plus Kattopalvelun kattoammattilainen tutustumaan talosi yläpohjan tuuletukseen. tarkastamme tuuletuksen riittävyyden ja tarvittaessa teemme sinulle tarjouksen yläpohjan tuuletuksen lisäämisestä ja parantamisesta.

Katon oikaisu kattoremontin yhteydessä

Kun kattorakenteita uusitaan, joudutaan painunutta kattoa usein oikaisemaan kattoremontin yhteydessä. Plus Kattopalvelu suorittaa, kattoremontin puutöiden yhteydessä, talosi tai muun rakennuksesi vesikattorakenteen tarvittavat oikaisutyöt. Näin uusi vesikate saadaan asennettua suoraan ja aiemmat painumat katosta saadaan poistettua suorittamalla katon oikaisu. katon oikaisun tarpeet ovat hyvin yksilöllisiä ja talokohtaisia eli joitakin kattoja joudutaan oikaisemaan huomattavasti enemmän kuin toisia. Plus Kattopalvelu suorittaa aina kattosi mittauksen kattoremontin yhteydessä, jotta tiedämme kuinka paljon kattoa tarvitsee oikaista.

Tasakaton muuttaminen harjakatoksi

Kattoremontin yhteydessä on kattomuotoa mahdollista muuttaa. Esimerkiksi tasakaton muuttaminen harjakatoksi on yleistä. Tasakatoilla esiintyy usein mm. vesivuoto-ongelmia, sillä katolle muodostuu helposti ajan myötä vettä kerääviä painaumia, jotka voivat kulua puhki ja aiheuttaa vesivuodon. Myös lumikuormat talvisin rasittavat erityisesti tasakattoja, joista lumi ei pääse luonnostaan valumaan alas. Paitsi, että vältetään tasakatoille tyypillisiä ongelmia, saavutetaan kattomuodon muuttamisessa harjakatoksi myös se etu, että rakennukseen on mahdollista saada lisätilaa mahdollisen vinttikerroksen myötä, mikä taas kasvattaa asunnon arvoa. Kattomuodon muutostyö on luontevaa tehdä täydellisen kattoremontin yhteydessä, kun kattorakenteet joka tapauksessa joudutaan avaamaan kokonaisuudessaan.

Ennen kattomuodon muutostyötä on rakennuskaavasta kuitenkin tarkistettava kunnan tai kaupungin rakennusvirastosta, onko nykyiselle tontille ja taloon mahdollista rakentaa uudenlaista kattoa. Tasakaton muuttaminen harjakatoksi vaatii myös aina rakennusluvan. Rakennusluvan saamisen edellytyksenä ovat mm. arkkitehtisuunnitelmat, rakennesuunnitelmat ja vastaavan työnjohtajan nimeäminen. Meiltä saatte kattomuodon muutostyöt kokonaispalveluna avaimet käteen periaatteella.

Katon korottaminen ja harjakulman muuttaminen kattoremontin yhteydessä

Harjakattoisen talon ullakkokerrokseen saadaan lisätilaa kattoremontin yhteydessä tehtävällä katon korotuksella tai harjakulman muuttamisella. Talon yläkerros saadaan näin paremmin asuinkäyttöön sopivaksi ja yläpohjaan jää silti riittävästi tilaa kunnolliselle lämmöneristykselle. Kun pyydät katon korotuksen kattoremontin yhteydessä, saat uuden katon lisäksi arvokkaita asuinneliöitä taloosi samalla kertaa.

Loppusiivous ja rakennusjätteen poiskuljetus

Teemme kattoremontit aina avaimet käteen periaatteella. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rakennuskohteen piha jätetään siistiksi remontin jälkeen. Kaikki kattoremontissa syntynyt rakennusjäte lajitellaan ja kuljetetaan pois asianmukaisiin jätteenkeräyspisteisiin.

Kattoremontit

Katon korjaukset

Kattohuolto

Kattotyöt