Kattoremontit, huollot ja korjaukset kaikille pelti-, tiili ja huopakatoille
Kattoekspertit palveluksessasi kaikissa pelti-, tiili -ja huopakattotöissä

Uusi katto vanhan katon päälle täytyy suunnitella tapauskohtaisesti

Uusi katto rakennettuna vanhan päälle voi kuulostaa houkuttelevalta monestakin syystä. Jos vanha katto jätetään uuden alle, säästetään usein selvää aikaa ja rahaa, kun vanhan katon purkutyövaihe päästään ohittamaan. Vanhan katon purkaminen voi olla kovinkin työlästä ja aikaa vievää katetyypistä riippuen, ja kustannuksia työ aiheuttaa joka tapauksessa. Lisäksi, mikäli aiemmasta katosta puuttuu aluskate kokonaan, voi vanha kate uuden alle jäädessään toimia myös sen aluskatteena ja näin varmistaa osaltaan katon vedenpitävyyttä. Kun kattoremontti on ajankohtainen, moni miettiikin, pitääkö vanha kate purkaa vai voiko vanhan katon jättää uuden alle.

Jotta vanha katto toimii ongelmitta uuden katon alla, täytyy sekä sen vesikatteen että katon alapuolisten rakenteiden tietysti olla vielä suhteellisen hyvässä kunnossa. Myös eristys ja tuuletus on molempien kattojen osalta tarpeen järjestää moitteettomiksi. Uuden katon rakentaminen vanhan päälle vaatii siis aina tapauskohtaista harkintaa ja tarkkaa kartoitusta katon kunnosta. On myös hyvä muistaa vanhan katon purkamatta jättämisen haittapuolet: katon alapuolisia rakenteita ei jatkossa pääse tarkistamaan kunnolla, esimerkiksi yläpohjasta käsin ei pystytä havainnoimaan kattoruoteita tai huopakaton umpilaudoituksen tilannetta. Jos vanhan katon kunnosta on varteenotettavia epäilyksiä, voi olla järkevämpää uusia joka tapauksessa koko katto; muutoin purkutöiden välttämisessä säästetyt kustannukset voivat tulla moninkertaisina takaisin kosteushaittojen ja lahovaurioiden muodossa.

Me Plus Kattopalvelulla hallitsemme haastavatkin kattotyöt. Hoidamme ammattitaidolla ja asiantuntemuksella niin huopakaton, peltikaton kuin tiilikatonkin kattohuollot, -korjaukset ja -remontit. Asennamme uuden katon vanhan katon päälle, kun se on mahdollista, mutta tarvittaessa meiltä luonnistuvat myös purkutyöt ja katon rakenteiden oikaisu- ja muutostyöt. Autamme asiakkaitamme remontin toimenpidelupa- ja rakennuslupa-asioissa. Kokonaisvaltainen kattopalvelumme varmistaa, että sinulla on toimiva katto niin sadevesijärjestelmän, läpivientien, kattoturvatuotteiden kuin pellitystenkin suhteen. Aina, kun nousemme katolle mistä syystä tahansa, katsastamme sen koko kunnon läpi ja kerromme sinulle katon yleiskuvassa tekemistämme huomioista.

Koska olemme kattoalan rekisteröityjä ammattilaisia, tekemämme kattotyöt saa hyödyntää kotitalousvähennyksen yhteydessä verotuksessa. Sivustomme kautta on haettavissa myös joustavampi rahoitus isompia remontteja varten. Katon vedenpitävyys ja toimivuus ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita koko rakennuksen hyvinvoinnin kannalta, joten älä lykkää tarpeellisia kattotöitä tuonnemmaksi. Kun tarvitset kattohuoltoa, katon vaihtoa tai uuden katon asennusta, tilaa Plus Kattopalvelu katollesi. Laadukas ja tarpeidesi mukaan räätälöity kattoremontti on vain tarjouspyynnön päässä – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme kattotöistä!

Uuden katon asennus vanhan katon päälle

Uusi huopakatto vanhan huopakaton päälle on toisinaan hyvä vaihtoehto

Voiko uuden huopakaton eli bitumikaton asentaa vanhan huopakaton päälle? Tämä on mahdollista, ja vaihtoehto, jota hyödynnetään suhteellisen usein. Vanhan kattohuovan purkaminen on tavallisesti työlästä ja aikaa vievää, joten mikäli olosuhteet sen sallivat, voi vanha huopakatto olla kannattavaa jättää uuden katon alle. Plus Kattopalvelu havainnoi vanhan katteen kuntoa aina kattokohtaisesti, ja näin pystytään tekemään järkevä ratkaisu siitä, puretaanko vanhaa katetta vai jätetäänkö se uuden huopakaton alle ikään kuin aluskatteeksi.

Mitä asioita vanhan huopakaton suhteen sitten on syytä katsastaa? Ensinnäkin täytyy tietysti tutkia itse katepintaa. Onko se tasainen vai painunut, tai onko siinä ryppyjä tai pullistumia? Onko katteeseen kiinnittynyt itsepintaista sammalta ja missä määrin? Onko kate hyvin kiinni alustassaan, vai repsottaako se jostain kohti? Entä huopakaton alla oleva laudoitus – onko se edelleen terve ja vahva, vai pikemminkin vaihtokunnossa? Jos huopa painuu jalan alla tai jos katto on muuten selkeästi huonossa kunnossa, on vanha katto syytä purkaa, kenties rakenteita myöten. Samoin, jos kate on pahoin sammaloitunut, ei sitä suositella jätettäväksi uuden katon alle – lahovauriot ja vuoto-ongelmat ovat tässä tapauksessa lähes väistämättömiä aikaa myöten.

Jos taas vanha huopakatto on hyväkuntoinen tai siinä on vain paikallisia ongelmia, voidaan vanha katto hyvinkin jättää uuden katteen alle. Tärkeää on vanhan katepinnan huolellinen puhdistus, ja mahdollisten haastekohtien hoitaminen kuntoon ennen uuden katteen asennusta. Esimerkiksi mahdolliset kuprut on leikattava auki ja silotettava, ja katteen irralliset tai repsottavat kohdat naulattava kiinni alustaan. Huopakatteen korjaustyöt kannattaa jättää ammattilaisen hoidettaviksi, sillä ne vaativat yleensä erityistä osaamista vesitiiviyden varmistamiseksi – etenkin jos huopaa täytyy leikata auki. Tavoitteena on saada uudelle katolle mahdollisimman tasainen alusta, jotta uuden huopakatteen toimintakyky on täydellinen.

Peltikatto huopakaton päälle voi olla järkevä ratkaisu moneltakin kantilta

Onko mahdollista asentaa peltikatto huopakaton päälle? Peltikaton asennus huopakaton päälle ei ole ongelma, kunhan vanha huopakate eli bitumikate on riittävän hyväkuntoinen. Huopakaton vaihto peltikatoksi saattaa olla järkevää monistakin syistä: pelti on huovan lailla kevyt ja kestävä materiaali. Huopakatto kerää pintaansa enemmän roskaa ja sammaloituu herkemmin, siinä missä peltikatto on kohtuullisen helppohoitoinen. Peltikatossa huolta voivat aiheuttaa herkästi vioittuva sirotepinta ja saumojen mahdollinen aukeilu tai halkeilu – peltikatto pysyy varmemmin vesitiiviinä isommassakin mekaanisessa rasituksessa. Peltikatto saattaakin olla monessa tapauksessa kustannustehokas vaihtoehto huopakatolle.

Jotta peltikaton asennus huopakaton päälle onnistuu, täytyy vanhan huopakatteen tietysti olla vedenpitävä. Jos epäillään, että vanhassa katteessa on ollut vuotoja, kannattaa niiltä kohdin poistaa huopaa ja tutkia, missä kunnossa aluslaudoitus on ja näkyykö merkkejä mahdollisista kosteusvaurioista. Jos katon läpikäynnin jälkeen todetaan katteen olevan hyvässä kunnossa, avatut kohdat voi paikata bitumilla ja huovalla. Jos taas katon tilanne on heikko, on katto syytä purkaa kattotuoleihin saakka, jolloin päästään varmistamaan myös katon alapuolisten rakenteiden ja eristyksen kunto.

Kun vanhan huopakaton päälle tehdään peltikatto, täytyy huolehtia siitä, että peltikaton ja huopakaton väliin saadaan toimiva tuuletus räystäältä räystäälle. Järjestämme katolle asianmukaiset tuuletusrimat ja pystykoolauksen sekä teemme muut mahdollisesti tarvittavat kattotyöt, kuten kattopohjan oikaisun. Kun peltikatto vanhan huopakaton päälle toteutetaan onnistuneesti, toimii vanha katto niin aluskatteen ominaisuudessa kuin myös pätevänä äänieristeenä peltikatolle. Plus Kattopalvelulta saat kattoremontillesi toimivan suunnitelman, onnistuneen toteutuksen ja tyylikkään viimeistelyn katollesi räätälöityinä.

Uusi peltikatto vanhan peltikaton päälle vaatii toimivan tuuletuksen

Miksi joskus voidaan haluta rakentaa uusi peltikatto vanhan peltikaton päälle? Suurin hyöty tässäkin tapauksessa on varmasti se, että säästyy aikaa ja rahaa, joita muuten pitäisi käyttää vanhan katon purkutöihin. Lisäksi vanhalla peltikatolla on jo aiemmin mainittu funktio uuden katon aluskatteena – esimerkiksi 70- ja 80- luvun taitteessa ei kaikkiin peltikattoihin suinkaan tehty aluskatetta. Alle jäävä vanha peltikatto toimii siis varmistavana aluskatteena, mikäli on hyvässä kunnossa. Plus Kattopalvelu auttaa kartoittamaan kattosi tilanteen ja sen, onko uusi peltikatto mahdollista rakentaa suoraan vanhan katon päälle.

Toimiakseen hyvin yhteen uuden peltikaton kanssa vanhan peltikaton on oltava tietysti ehjä ja ruosteeton. Myös katon alapuolisten rakenteiden täytyy olla terveitä. Yläpohjassa ei saa olla lämpövuotoja, ja tuuletus pitää olla järjestettynä niin vanhan katon alla kuin uuden ja vanhan katon välissäkin. Muutoin pelti alkaa niin sanotusti hikoilla, eli kondensiovesi pilaa nopeasti molemmat katteet. Huono puoli uuden peltikaton rakentamisessa vanhan päälle on, että sen jälkeen pellin kuntoa ei pysty tarkkailemaan niin helposti. Kahta päällekkäistä peltikattoa suunniteltaessa on myös hyvä ottaa huomioon, kuinka paljon katto kasvaa paksuutta toimenpiteen myötä: näyttävätkö räystäät enää kauniilta ja onko esimerkiksi läpivienneissä varaa katon kasvamiselle syvyyssuunnassa?

Tiilikattoa ei rakenneta vanhan katon päälle tai jätetä uuden katon alle

Onko uuden tiilikaton rakentaminen vanhan katon päälle mahdollista? Tiilikattoa ei tavallisesti rakenneta vanhan katon päälle eikä sitä jätetä minkään katteen alle. Syynä on pääasiassa tiilikaton erilainen rakenne verrattuna muihin katetyyppeihin. Huopakattoon tai peltikattoon verrattuna tiilikatto on todella painava kate, joten sen lisääminen olemassa oleviin kattorakenteisiin tai jättäminen uuden katon alle vaatisi aina rakenteiden muokkaamista eli yleensä lujittamista. Jotta taas kattorakenteita päästäisiin vahvistamaan, olisi vanha vesikatto joka tapauksessa purettava, eli työn määrässä ei kuitenkaan saavutettaisi säästöä. Samalla vaivalla siis kannattaa vanha katto kokonaan purkaa ja poistaa, ja lähteä liikkeelle puhtaalta pöydältä.

Vaatipa kattosi remontti sitten vanhan katon purkutöitä tai ei, me Plus Kattopalvelulla olemme valmiit palvelukseen. Korjaamme, vaihdamme ja remontoimme huopakatot, tiilikatot ja peltikatot avaimet käteen- periaatteella ja laadukkaana takuutyönä. Tuomme työmaalle mukanamme hiomakoneet ja henkilönostimet, laadukkaat työvälineet ja ensiluokkaiset materiaalit, tarkat työsuunnitelmat ja taitavat toteuttajat. Pidämme työmaan siistinä ja minimoimme remontista aiheutuvan häiriön. Lopuksi siivoamme paikat, viemme purku- ja remonttijätteen mukanamme, ja suoritamme katolle kattavan lopputarkastuksen. Meiltä sujuvat myös katon erilaiset viimeistelytyöt, kuten suojakäsittelyt, pinnoitukset, maalaukset sekä kattoturvatuotteiden asennukset.

Suunnitteletko katon uusimista tai vaihtoa? Onko haaveissasi uusi katto vanhan päälle? Tai tarvitsetko ammattilaisen toimesta tehdyn katon kuntotarkastuksen? Kutsu meidät katollesi, niin hoidetaan homma kuntoon ja taataan kattosi tulevaisuus. Ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme kattotöistä!

Kattoremontit

Katon korjaukset

Kattohuolto

Kattotyöt