Kattoremontit, huollot ja korjaukset kaikille pelti-, tiili ja huopakatoille
Kattoekspertit palveluksessasi kaikissa pelti-, tiili -ja huopakattotöissä

Lumiesteiden asennus turvaa ympäristön tippuvalta lumelta

Lumiesteiden asennus katolle kannattaa monestakin syystä. Erityisesti Suomen sääoloissa lumi ja jää voivat katolle kertyessään aiheuttaa paljon vahinkoa niin katteelle kuin sen ympäristöllekin. Katolta äkillisesti tippuva lumi voi tehdä tuhoa esimerkiksi autotallille, puutarhaistutuksille, terassille, valokatteelle, seinän viereen pysäköidylle autolle tai muulle kiinteistön välittömässä läheisyydessä olevalle omaisuudelle. Nimensä mukaisesti lumiesteet estävät lunta liikkumasta ja putoamasta katolta hallitsemattomasti. Oikein asennettuina lumiesteet suojaavat myös katon rakenteet ja elementit, kuten piiput, hormit, lapetikkaat, rännit ja aurinkopaneelit, ja lisäksi katon pinnoite säästyy pahimmilta lumen rasituksilta. Kaikkein arvokkain asia on, että lumiesteiden ansiosta katon painava lumikuorma ei pääse aiheuttamaan ikäviä tapaturmia tai henkilövahinkoja talon lähistöllä liikkujille. Vastuu katon ja kiinteistön turvallisuudesta sekä talvikunnossapidosta on aina talon omistajalla.

Plus Kattopalvelu asentaa lumiesteet katollesi asiakaslähtöisesti ja mittatilaustyönä. Kartoitamme tarkoin rakennuksen sijaintia ja ympäristöä sekä sitä, kuinka suuret lumimassat kattoa vuosittain saattavat rasittaa. Lumiesteiden mitoituksessa otamme huomioon katon kaltevuuden ja muodon, rakennuksen korkeuden, katemateriaalin, esteiden kiinnitystavan ja -tiheyden sekä lumen kinostumisen. Kiinnityskohdat suunnittelemme huolellisesti niin, että katon kantavia rakenteita saadaan hyödynnettyä lumikuorman kannattelemisessa mahdollisimman tehokkaasti. Paitsi että lumiesteet ovat hyödyllisiä, tulevat ne rakennusmääräysten mukaan välttämättömiksi, kun katon jyrkkyys ylittää tietyn pisteen. Kriittisimpiä lumiesteiden kiinnityskohtia ovat sisäänkäynnit ja kulkuväylät sekä leikki- ja oleskelualueet, joskin toisinaan kannattavimmaksi tulee asentaa esteet koko lappeen matkalle, jolloin lumen paino jakaantuu tasaisemmin. Lumiesteitä kannattaa käyttää myös katon elementtejä, esimerkiksi lapetikkaita, suojaamaan.

Asennamme eri valmistajien lumiesteet luotettavasti ja laadukkaasti. Lumiesteitä valmistavat muun muassa Ormax, Weckman, Ruukki ja Benders. Olemme selvillä lumiesteitä koskevista määräyksistä ja suoritamme asennukset juuri valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kun lumiesteet on asennettu kerralla oikein, ei tarvitse pelätä, että ne yhtäkkiä irtoilisivat ja tulisivat katolta alas tai jopa repisivät katemateriaalia mukanaan. Meidän palvelumme on kokonaisvaltainen, eli lumiesteitä asentaessamme katsomme samalla läpi katon yleiskuvan ja kunnon muutenkin, ja saat tiedon mahdollisista huomioistamme. Plus Kattopalvelun laatutyölle annamme aina takuun, ja yksityisasiakkaat voivat hyödyntää suorittamamme kattotyöt verotuksessa kotitalousvähennyksen yhteydessä. Kattotöihin on sivujemme kautta haettavissa myös joustavampaa rahoitusta.

Lumiesteillä ehkäiset tehokkaasti tapaturmia, henkilövahinkoja sekä omaisuuden rikkoutumista. Merkittävän taloudellisen säästön lisäksi ne antavat turvallisuutta ja mielenrauhaa, jonka arvoa ei rahassa voi edes mitata. Hanki katollesi ajoissa laadukkaat, pitkäikäiset ja edulliset lumiesteet turvallisesti ja oikein asennettuina – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme lumiesteiden asennuksesta!

Lumiesteiden asennus

Lumiesteet peltikatolle ovat aiheellinen hankinta

Lumiesteet kiinnitetään täysin katon materiaalista riippuen omilla nimenomaisilla metodeillaan. Lumiesteet peltikatolle, tiilikatolle ja huopakatolle voivat olla erilaisia paitsi kiinnitystavoiltaan, myös materiaaliltaan. Kiinnitystiheyskin voi vaihdella. Lumieste, joka on ihanteellinen ratkaisu huopakatolle, ei välttämättä toimikaan lainkaan toivotulla tavalla peltikatolla. Joidenkin katemateriaalien kohdalla voi olla erityistä huomioitavaa, esimerkiksi huopakatteen kohdalla on kiinnitettävä ekstrapaljon huomiota katepinnan säilymiseen vedenpitävänä. Meillä Plus Kattopalvelulla on laaja-alaisesti kokemusta kaikista kattomateriaaleista sekä ensiluokkaiset valmiudet asentaa lumiesteet katolle kuin katolle.

Eri katemateriaaleilla lumi myös käyttäytyy hieman eri tavoin. Peltikatto on perinteisesti materiaalina liukkain, ja lumi saattaakin herkästi humahtaa itsestään alas jopa loivilla peltikatoilla. Lumiesteet ovat erityisesti tarpeen juuri peltikatolla. Kun aurinko lämmittää peltikatteen pintaa, sulaa lumilaatan alle nopeasti pieni liukas vesikerros, jolloin riski lumen hallitsemattomalle putoamiselle kasvaa. Myös talon sisätiloista yläpohjaan karannut lämpö voi aiheuttaa saman ilmiön, ja ilman asianmukaisia lumiesteitä on katon lumimassa äkkiä ehtinyt alas.

Lumiesteet peltikatolle kiinnitetään katetyypistä riippuen. Jos kyseessä on profiilipeltikatto, esteet useimmiten ruuvataan tai porataan kattopellin läpi kattotuoleihin, läpimenoreiät asianmukaisesti tiivistäen. Saumakatoilla, kuten konesauma- ja lukkosaumakatoilla, katteeseen ei tehdä reikiä, vaan lumiesteiden kiinnikkeet puristetaan vastarautojen avulla kiinni pystysaumoihin. Plus Kattopalvelu ottaa huomioon kattosi rakenteen ja materiaalin, ja suunnittelee lumiesteiden sijoittelun sekä kiinnityksen niin, että se aina katetta parhaiten palvelee.

Lumiesteet ovat pakollisia jyrkille katoille

Tiilikatolle lumiesteet eivät ole valinnainen lisäturva, vaan välttämättömyys. Lumiesteiden pakollisuutta säädellään rakennusmääräyksissä, ja niiden mukaan lumiesteitä tulee käyttää katolla, mikäli sen jyrkkyys on 1:8 tai jyrkempi, eli toisin sanoen kahdeksan metrin matkalla katto nousee yhden metrin tai enemmän. Tiilikaton minimikaltevuus puolestaan on valmistajien suosituksissa tavallisesti luokkaa 1:3 tai 1:4, jotta katosta saadaan toimiva. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kaikille tiilikatoille tulee asentaa asianmukaiset lumiesteet turvallisuuden parantamiseksi. Jos lumi tulee vauhdilla alas jyrkältä katolta, voi yhdessä hetkessä tapahtua iso vahinko. Samoin katon reunalla notkuva jäätynyt lumireunus, joka on tippumaisillaan, on omiaan aiheuttamaan ikäviä vaaratilanteita ohikulkijoille.

Lumiesteet tiilikatolle tulisi asennuttaa vain pesunkestävän ammattilaisen toimesta. Epävarma tai puutteellisella tietotaidolla suoritettu asennus voi aiheuttaa jopa tiilien murtumista katolla, tai katon rakenteet voivat joutua vaaraan, mikäli niiden kantavuutta ei osata hyödyntää oikein. Me Plus Kattopalvelulla tiedämme tasan tarkkaan, mitä teemme, kun tiilikatolla työskentelemme. Joskus lumiesteet tiilikatolla voidaan jopa tukea tiilien varaan. Useimmiten tiilikaton lumiesteet kuitenkin kiinnitetään omilla erityisillä kiinnikkeillään niin kutsuttuihin apuruoteisiin: kiinnitämme ensin kattotuoleihin apupuut ja asennamme sitten lumiesteet niihin apupuukiinnikkeiden avulla. Suoraan ruoteisiin tiilikaton lumiesteitä ei tule koskaan kiinnittää. Kun jätät lumiesteiden asennuksen meidän huoleksemme, saa tiilikattosi taatusti turvalliset ja laadukkaat kattovarustelut.

Lumiesteet huopakatolle täytyy asentaa vesitiiveyttä varjellen

Kenties vähiten lumiesteitä, kuten muitakin kattoturvatuotteita, hyödynnetään huopakatoilla. Usein huopakatot ovat kaltevuudeltaan sen verran loivia, etteivät lumiesteet ole niille pakollisia asennettavia, etenkin jos kyse on rullahuovasta hitsaamalla asennetusta bitumikatosta. Huopakatteen pinta on myös sirotekerroksensa ansiosta melko karhea, joten lumi tarraa siihen kiinni tehokkaasti, eikä herkästi poistu katolta omia aikojaan. Huopakatteen kohdalla olennaisempaa onkin yleensä seurata katon lumikuormaa ja huolehtia tarpeen mukaan asianmukaisesta lumenpudotuksesta, etteivät painavat lumimassat pääse vioittamaan katon rakenteita ja painamaan kattoa notkolle etenkään loivilla katoilla tai tasakatoilla. Kuitenkin, mikäli katon jyrkkyys ylittää tietyn asteen, on lumiesteet asennettava myös huopakatolle. Esimerkiksi palahuopakatto on tyypillisesti rullahuovasta valmistettua kattoa jyrkempi.

Huopakaton tapauksessa on erityisen tärkeää, että kaikkien katon elementtien kiinnitykset on tehty katteen vedenpitävyyttä vaarantamatta. Paras ja varmin tapa pitää kate vesitiiviinä on asennuttaa lumiesteet käyttämällä apuna erityistä huopakaton alusrautaa. Huopien väliin asennettava huopakaton alusrauta on suurempikokoinen kiinnityspalkki tai -levy, jossa on useita kiinnityspaikkoja. Siihen voidaan asentaa kiinni niin kattosillat, lapetikkaat, lumiesteet kuin ankkurikiinnikkeetkin. Huopakaton alusrauta voidaan asentaa joko mekaanisella ruuvikiinnityksellä alushuopaan tai hitsaamalla pintahuopaan, jolloin päälle asennetaan siis vielä uusi pala huopaa. Kun ratkaistaan, tuleeko alusrauta huopien väliin vai päälle, otetaan huomioon katteen kunto ja ikä sekä se, onko kyseessä uudis- vai saneerauskohde. Plus Kattopalvelu paikantaa juuri sinun huopakatollesi parhaiten soveltuvan ratkaisun ja toteuttaa lumiesteiden asennuksen tiiviillä, turvallisella ja tyylikkäällä lopputuloksella.

Lumiaita on jämerä vaihtoehto perinteiselle putkilumiesteelle

Tuotevalikoima lumiesteissä on nykyään varsin laaja ja monipuolinen. On saatavilla niin perinteisiä lumiesteitä kuin jykevämpiä lumiaitojakin. Materiaaleja ja malleja on useita. Tyypillisesti lumiesteet valmistetaan kestävästä metallista, esimerkiksi rakenneteräksestä, ja käsitellään korroosionkestäviksi sinkittämällä. Modernimpi ratkaisu voi olla polykarbonaatista valmistettu kirkas, kevyt mutta vahva, sekä myös erittäin säänkestävä lumieste. Värilliset lumiesteet ovat yleensä pulverimaalattuja, ja ne saadaan kauniisti sointumaan rakennuksen muuhun maisemaan. Lumiesteitä on saatavilla niin putki-, profiili-, verkko- kuin ritilälumiesteinäkin. Näistä yksi- tai kaksiriviset putkilumiesteet ovat kaikkein perinteisin vaihtoehto, verkko- ja ritilälumiesteet taas sopivat jyrkemmille katoille, pientaloille saattaa puolestaan toimia parhaiten profiililumieste. Joihinkin lumiesteisiin on kiinnitettävissä myös lisäosia, esimerkiksi niin sanottu lisäprofiili tai lumiesteverkko, jotka tekevät esteestä entistä tiheämmän ja pieninkään jäälautta ei näin ollen pääse livahtamaan esteen alitse.

Lumiaita on vaihtoehtoinen ratkaisu perinteiselle lumiesteelle. Se on jykevämpi ja korkeampi, minkä ansiosta se pysäyttää lumen liikkeen vielä astetta tehokkaammin. Lumiesteellä ja lumiaidalla on molemmilla puolensa, joten olennaista on, mitä vahvuuksia sinun kattosi kohdalla kannattaa niistä hyödyntää. Jos tuotteita verrataan keskenään, niin perinteinen lumieste on ulkonäöltään sirompi ja huomaamattomampi sekä hankintakustannuksiltaan hieman edullisempi; lumiaita taas on massiivisempi, mutta estää näin entistä paremmin lumen ja jään hallitsemattoman putoamisen. Lumiaitaa hyödynnetään yleisemmin suurilla kattopinta-aloilla ja isommissa rakennuksissa, muun muassa kerrostaloissa. Sinun ei kuitenkaan tarvitse seikkailla kattovarustelujen tuoteviidakossa yksin. Plus Kattopalvelu ratkaisee aina tapauskohtaisesti, kuinka järeää suojaa lumelta missäkin kohteessa tarvitaan, ja suosittelee talollesi kauniiksi ja toimivaksi räätälöityä, huolella harkittua tuotepakettia, jonka saat katollesi taidokkaasti asennettuna.

Katto vaurioitui lumen vaikutuksesta – korvaako vakuutus?

Mitä jos katto kohtaa lumivahingon? Putoava lumi saattaa esimerkiksi irrottaa ja kiskoa mukanaan lumiesteen, kattosillan tai lapetikkaan, jolloin katteeseen syntyy reikiä irronneiden kiinnikkeiden kohdalle. Tai lumi voi rikkoa ilmalämpöpumpun tai valokatteen tipahtaessaan, tai viedä mukanaan rännit tai vaikkapa viemärintuuletusputken katolta. Ikävimpiä mahdollisia lumivahinkoja ovat tietysti mahdolliset tapaturmat tai henkilövahingot. Kun lumi aiheuttaa vaurioita katolla tai sen ympäristössä, korvaako vakuutus? Tähän emme tietenkään voi ottaa ehdotonta kantaa, sillä eri vakuusyhtiöiden korvausehdot sekä -käytännöt vaihtelevat, ja vakuutuksen laajuuskin voi vaikuttaa korvattavuuteen. Oman vakuutuksen ehtoihin kannattaa siis tutustua vaikka jo etukäteen varmuuden varalta.

Yleisellä tasolla voidaan kuitenkin todeta, että pääsääntöisesti yksikään vakuutusyhtiö ei korvaa lumen ja jään aiheuttamia vahinkoja. Lumentulon katsotaan olevan jokavuotinen ilmiö, jolloin vahingon syy ei ole yllättävä tai ennalta-arvaamaton. Lumiesteiden on kestettävä, ja lumikuorman käydessä suureksi lumet on tarpeen mukaan katolta pudotettava. Kiinteistönomistajalle jää tavallisesti kärsittäväksi taloudellinen tappio, jos lumi esimerkiksi painaa katon rakenteet notkolle tai rikkoo terassin pudotessaan. Poikkeuksiakin vakuutuksissa toki saattaa olla: esimerkiksi jotkin yritysvakuutukset saattavat korvata katon lumivahinkoja sellaisissa harvinaisissa tapauksissa, joissa lunta tulee lyhyessä ajassa poikkeuksellisen suuria määriä, niin ettei normaalin varautumisen mukainen pudotustahti riitä. Parhaan tiedon vakuutuksen ehdoista sekä kattavuudesta saa tässäkin tapauksessa omalta vakuutusyhtiöltä.

Paljolta säästyy, kun katon pitää mahdollisimman hyväkuntoisena ja huollettuna läpi vuoden. Tämän vuoksi esimerkiksi lumiesteiden asennus kannattaa luottaa ainoastaan pitkän linjan ammattilaisen käsiin, niin ettei tarvitse murehtia, onko tuotteet asennettu varmasti kantavat rakenteet huomioiden tai irtoilevatko ne yhtäkkiä katepinnasta. Myös katon lumikuormaa on syytä seurata, ja tarvittaessa on kutsuttava alan ammattilainen sitä katolta keventämään. Tinkiminen kattovarustelujen laadussa tai säännöllisessä huollossa voi kostautua monin verroin kalliimpina kustannuksina riskien realisoituessa kattovaurioiksi. Ehkäise siis uhkaavat lumivahingot ja huolehdi siitä, että katollasi on asianmukaiset lumiesteet ja säännöllinen kausihuolto katon hyvinvointia turvaamassa.

Lumenpudotukset kattoystävällisesti toteutettuna ammattityönä

Lumiesteetkään eivät kestä poikkeuksellisen suuria lumimääriä, vaan niille on valmistaja aina laskenut maksimilumikuorman, jonka ne kestävät. Kertyvä lumi on katolle monella tapaa riskitekijä: etenkin kostea nuoskalumi on raskas taakka rakenteille ja voi helposti painaa katon notkolle tai aiheuttaa muita rakennevaurioita. Erityisesti katon saumakohdat joutuvat lumimassan alla koville ja niistä saattaa työntyä paineen myötä vettä sisään. Kosteusvaurioiden välttämiseksi voi pienestäkin lumikuorman keventämisestä olla suuri apu. Lumenpudotuksessa ja jäänsulatuksessa katolta kannattaa hyödyntää ammattitekijää, sillä siihen liittyy paljon huomioon otettavia asioita, joiden kohdalla huolimattomuus tai laiminlyönti voi johtaa vaaratilanteisiin tai jopa vaurioihin.

Meiltä saat kokeneet lumenpudottajat kaikille katoille jyrkkyydestä, korkeudesta ja materiaalista riippumatta. Pudotamme lumet omakotitaloista, kerrostaloista, rivitaloista, halleista, maneeseista ja autokatoksista kohteen tarpeiden mukaan ja aina työturvallisuusmääräyksiä noudattaen. Käytämme asianmukaisia putoamissuojaimia, turvavaljaita sekä -köysiä ja teemme työn pareittain. Suunnittelemme ja rajaamme lumenpudotusalueen tarkasti ja tarvittaessa puomitamme sen sekä asennamme varoituskyltit. Taloyhtiöissä huolehdimme myös tiedotuksesta sekä järjestämme tietysti aina turvallisen kulkuväylän myös kattolumitöiden ajaksi. Alueella liikkuvien turvallisuutta sekä työn sujumista valvoo tarvittaessa vielä katutasolla lumenpudotuksen valvontahenkilö. Sulatamme jäätyneet rännit ja kattokaivot sekä puhdistamme lumesta erityisesti ilmanvaihtohormit ja läpiviennit. Teemme työn hellävaraisesti ja varomme, etteivät käytetyt välineet raavi tai vahingoita kattoa.

Katon lumikuorman säännöllinen seuraaminen sekä liiallisen lumikuorman puhdistaminen katolta vähentää rakenteiden ja kiinnityskohtien rasitusta ja pidentää näin myös lumiesteiden käyttöikää. Se on edullinen keino välttää kosteusvauriot sekä vielä ikävämmät omaisuus- ja henkilövahingot. Kun katon lumikuorma kasvaa, tilaa Plus Kattopalvelu paikalle – pudotamme lumet katolle turvallisella tavalla, pintaa naarmuttamatta ja rakenteita rikkomatta.

Asennamme kaikki kattotuotteet ja -varustelut kattopollareista piipunhattuihin

Lumiesteet ovat tietysti vain yksi osa kattoturvatuotteiden laajempaa perhettä. Katto voi hyötyä merkittävästi myös monista muista kattoturvatuotteista, ja osa niistä on jopa lain edellyttämiä, kun tietyt ehdot katolla täyttyvät. Kattoturvatuotteet helpottavat katolle nousua ja siellä liikkumista ja tekevät näin kattotyöskentelystä sekä turvallisempaa että mielekkäämpää. Katolle saatetaan kiivetä muun muassa piippua nuohoamaan, lunta pudottamaan tai kattoa huoltamaan vaikkapa katon puhdistuksen tai kattoluukun ja poistoputkien tarkistuksen merkeissä. Plus Kattopalvelulta saat ammattitaidolla asennettuina katon lumiesteiden lisäksi kaikki muutkin tarvittavat kattoturvatuotteet.

Esimerkiksi seinätikkaat asennetaan joko pääty- tai sivuräystäille helpottamaan katolle nousemista. Suoraan niiden jatkoksi voidaan asentaa katolle lapetikkaat edesauttamaan kulkua lappeelta harjalle ja takaisin, loivemmilla katoilla tässä hyödynnetään vaihtoehtoisesti kattoportaita. Jos rakennus on erityisen korkea tai jos siinä on useampi kerros, asennetaan hätäuloskäynneille palo- eli poistumistikkaat. Nousu- ja vaakaturvakiskot helpottavat tikkailla liikkumisessa ja katon kulkusillat taas huollettavien kohteiden saavuttamisessa. Kattopollareihin eli ankkurikiinnikkeisiin saadaan kiinnitettyä turvaköydet katolla työskentelyn sitä vaatiessa, turvakaiteet estävät tehokkaasti katolta tippumisen ja niin edelleen.

Asennamme kaikki kattoturvatuotteet kattosi tarpeiden mukaan räätälöityinä ja asiakaslähtöisesti. Kauttamme hankitut kattotuotteet ovat aina sään- ja korroosionkestäviä, standardien mukaisia, lujuusluokaltaan hyväksyttyjä ja turvallisiksi testattuja. Toimitamme asennettuina myös muut mahdolliset kattovarustelut, kuten esimerkiksi vesikourut, rännit ja sadevesijärjestelmät, pieneläinesteet, piipunpellitykset, kattoluukut ja -ikkunat sekä aurinkopaneelit. Puoleemme voit kääntyä myös, kun kattosi tarvitsee huoltoa, korjausta tai suoranaista remonttia – projektin koosta, kattomateriaalista ja rakennustyypistä riippumatta saat meiltä aina osaavaa ja luotettavaa palvelua.

Lumiesteet ja kattoturvatuotteet ovat taloudellisesti kannattava panostus kiinteistön kokonaisvaltaista hyvinvointia silmällä pitäen. Katto ja sen ympäristö pysyvät suojassa lumivaurioilta, ja ohikulkijoiden on turvallista liikkua talon lähistöllä. Tee kodin turvallisuutta ja omaa mielenrauhaa edistävä sijoitus ja asennuta katollesi laadukkaat lumiesteet ja kattoturvatuotteet. Tästä se käy kätevästi – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme lumiesteiden asennuksesta!

Kattoremontit

Katon korjaukset

Kattohuolto

Kattotyöt