Kattoremontit, huollot ja korjaukset kaikille pelti-, tiili ja huopakatoille
Kattoekspertit palveluksessasi kaikissa pelti-, tiili -ja huopakattotöissä

Sadevesijärjestelmä

Sadevesijärjestelmän tarkoitus on kuljettaa katolle satanut vesi ja sulamisvedet pois katolta ja rakennuksen perustuksista sadevesikaivoon ja edelleen sadevesiviemäristöön. Rakennuksen sadevesijärjestelmän toimimattomuus voi aiheuttaa vakavia kosteusvaurioita talon rakenteille. Plus Kattopalvelu asentaa sadevesijärjestelmiä niin pientaloihin kuin suurempiin kiinteistöihin ja kerrostaloihin.

Sadevesijärjestelmien asennus

Milloin sadevesijärjestelmän uusiminen on ajankohtainen

Sadevesijärjestelmä uusitaan yleensä viimeistään kattoremontin yhteydessä.  Sadevesijärjestelmä voi kuitenkin vaurioitua aiemminkin esimerkiksi talven lumi- ja jääkuormien rasituksesta tai myrskytuulissa. Sadevesijärjestelmän käyttöikä riippuu myös kattohuolloista. Katon sadevesijärjestelmä tulisi tarkastaa kattotarkastuksissa vähintään kerran vuodessa. Tärkeää on tarkastaa räystäillä olevien vesikourujen kaadot, jotta seisova vesi ei pääse ruostuttamaan vesikouruja ennenaikaisesti. Samoin vesikourujen puhdistus syksyllä on tärkeää, jotta vesikourut ja syöksyputket eivät tukkeutuisi. Jos sadevesijärjestelmä on ruostunut puhki monista paikoista tai jos vesikourujen liitoskohdat vuotavat, on sadevesijärjestelmän vaihtaminen ajankohtaista. Plus Kattopalvelusta saat markkinoiden parhaat sadevesijärjestelmät ja sadevesijärjestelmän osat.

Katon sadevesijärjestelmän osat

 • vesikouru
 • vesikourun päätykappale
 • vesikourun sisäkulma
 • vesikourun ulkokulma
 • suora ylivuotosuoja
 • vesikourun kiinnityskoukku
 • ylivuotosuoja vesikourun kulmaan
 • lähtökaulus syöksyputkeen
 • syöksyputken mutka
 • syöksytorvi
 • syöksytorven seinäkiinnike
 • poistoputki
 • Y-haara
 • lehtisiivilä
 • kaivoliitin
 • avattava sadeveden ulosheittäjä

Katon sadevesijärjestelmä koostuu monista eri komponenteista, kuten vesikouruista, vesikourujen päätykappaleista, vesikourun sisäkulmista, vesikourun ulkokulmista, suorista ylivuotosuojista, kulmamuotoisista ylivuotosuojista, vesikourujen kiinnityskoukuista, lähtökauluksista,  syöksyputkista eli syöksykouruista, syöksyputkien mutkista, Y-haaroista, lehtisiivilöistä, kaivoliittimistä,  sadeveden ulosheittäjistä, poistopukista ja syöksyputken seinäkiinnikkeistä. Plus Kattopalvelun asentamien sadevesijärjestelmien osat on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä, jotka on molemmin puolin maalipinnoitettu. Sadevesijärjestelmän kaikkia osia on saatavana useissa eri väreissä.  Ne on suunniteltu kestämään pitkään Suomen vaativissa sääolosuhteissa.

Sadevesijärjestelmän asennus

Sadevesijärjestelmät asennetaan pääsääntöisesti viidessä päätyövaiheessa, jotka ovat:

1. Sadevesijärjestelmän mitoitus

2. Kiinnityskoukkujen asennus

3. Vesikourujen asennus

4. Syöksytorvien asennus

5. Sadevesijärjestelmän lisätarvikkeiden asennus

1. Vesikourujen ja syöksytorvien mitoitus

Vesikourujen ja syöksyputkien halkaisijat määräytyvät katon suurimman lappeen pinta-alan mukaan. Kun katon suurin lape on alle 200 m2, käytetään halkaisijaltaan 125mm kokoista vesikourua. Kun suurin lape ylittää 200 m2, vesikourun halkaisijaksi mitoitetaan 150mm. Syöksytorvien halkaisijat vaihtelevat 90-120 mm välissä riippuen katon suurimman lappeen pinta-alasta. Toimivassa sadevesijärjestelmässä tarvittavien syöksytorvien lukumäärä riippuu katon lappeiden pituudesta. Periaate on, että jokaista kymmentä metriä kohden asennetaan yksi syöksytorvi. Vesikourujen virtaus on muodostuu optimaaliseksi, kun vesikourujen kaadoksi säädetään 2-3 mm/metri. Vesikourun etuosa säädetään 6-10 mm takaosaa alemmaksi.

2. Vesikourujen kiinnityskoukkujen kiinnitys

Vesikourujen kiinnityskoukkujen asennus aloitetaan räystään siitä päästä, josta kaato on suunniteltu alkavaksi. Räystään ensimmäinen ja viimeinen kiinnityskoukku kiinnitetään 100-150 mm päähän räystään reunasta. Viimeistä koukkua asennettaessa otetaan huomioon vesikourun kaato, 2-3 mm jokaista metriä kohti. Loput vesikourun kiinnityskoukut kiinnitetään linjalankaa hyväksi käyttäen tasaisesti räystäälle noin 900 mm välein.

3. Vesikourujen asennus räystäälle

Ennen vesikourujen asennusta rännit esikäsitellään asentamalla syöksytorvien lähtökaulukset ja vesikourujen päätykappaleet paikoilleen. Lähtökaulusten kohdille leikataan vesikouruun aukko, josta vesi pääsee virtaamaan syöksykouruun. Vesikourut asennetaan räystäillä valmiiksi oleviin  kiinnityskoukkuihin. Vesikourujen jatkot tehdään jatkokappaleella. Jatkokappaleen tiivistämiseen käytetään tiivistysmassaa. Vesikourujen kulmat kiinnitetään räystään ulko- ja sisäkulmiin jatkokappaleiden avulla.

4. Syöksytorvien asennus

Syöksytorvet ja koko alastulo kootaan yleensä valmiiksi maassa, ennen kokonaisuuden nostoa seinälle ja kiinnittämistä lähtökaulukseen. Alastulon mutkat ja suorat putket yhdistetään toisiinsa työntämällä niiden päät toistensa sisään. Seuraavaksi määritetään syöksytorven seinäkiinnikkeiden paikat. Alastulon yläpäässä ensimmäinen seinäkiinnike kiinnitetään noin 100 mm alemman mutkakappaleen alapuolelle. Alastulon alimmainen seinäkiinnike asennetaan poistoputken ja syöksytorven liitoksen yläpuolelle. Seinäkiinnikkeitä asennetaan vähintään kaksi kappaletta syöksytorvea kohden. Niiden väli ei kuitenkaan saa olla yli 2000 mm.

5. Lisätarvikkeiden asennus

Lopuksi sadevesijärjestelmään asennetaan tarvittavat lisäosat.

Poistoputki

Sadevesijärjestelmän alastuloon syöksykourun päähän kiinnitetään poistoputki silloin kun sadevedet on suunniteltu ohjattavaksi sadevesikaivoon.

Kaivoliitin ja kaivoliittimen sihti

Kaivoliitin taas liitetään sadevesijärjestelmään, jossa vedet ohjautuvat maanalaiseen viemäriputkeen. Kaivoliittimeen voidaan asentaa myös roskia keräävä kaivoliittimen sihti.

Avattava sadeveden ulosheittäjä

Syöksytorveen voidaan tarvittaessa asentaa sadeveden ulosheittäjä. Sillä voidaan sadevettä kerätä avattavan luukun kautta erilaisiin käyttötarpeisiin.

Lehtisiivilä

Kaivoliittimen yläpuolelle voidaan asentaa lehtisiivilä. Lehtisiivilä erottelee syöksytorven kautta kulkeutuvat lehdet ja pudottaa ne syöksyputken viereen.

Y-haara

Y-haaralla voidaan kahden eri syöksytorven kuljettamat vedet ohjata samaan poistoputkeen tai kaivoliittimeen.

Ylivuotosuoja

Räystäskouruihin voidaan asentaa ylivuotosuojia paikkoihin, joissa katon lappeelta on tavallista suurempi vedenvirtaus. Ylivuotosuoja on vesikourun ulkoreunaa paikallisesti korottava kappale. Ylivuotosuojia voidaan asentaa niin suoriin räystäskouruihin, kuin räystään kulmiinkin.

Mitä rännien asennus maksaa?

Rännien asennuksen hinta on muutamista seikoista kiinni. Katon koko määrittelee tarvittavan vesikourun metrimäärän ja rakennuksen korkeus taas syöksyputkien menekin. Vesikourujen tyyppi ja valmistaja omalta osaltaan tietenkin vaikuttavat hintapolitiikkaan. Rakennuksesta ja katon jyrkkyydestä on myös kiinni, tarvitaanko esim. henkilönostimia. Saat meiltä tarkan, kustannustehokkaan hinnan pyytämällä  tarjouksen.

Kattoremontit

Katon korjaukset

Kattohuolto

Kattotyöt