Ennakoiva kattotarkastus

Kattotarkastus tehdään aina kattoremontin ja kattohuoltojen yhteydessä. Plus Kattopalvelusta voit tilata kattotarkastuksen myös erillispalveluna. Säännöllisillä katon kuntotarkastuksilla saadaan katosta kokonaiskuva. Kattotutkimus on apuna katon elinkaarikustannusten arvioinnissa ja kattoremonttien ajoittamisessa. Kun katon kuntokartoitus tehdään säännöllisesti, ei yllättäviä kustannuksia pääse syntymään. Katon elinkaarikustannukset pienevät, kun kattoa huolletaan säännöllisesti. Kattotarkastuksissa katon huoltotarve ja akuutit korjaustarpeet selviävät. Näin katon huolto- ja korjaustoimiin päästään käsiksi ennen kuin katon vauriot laajenevat.

Kattotarkastus

Milloin kattotarkastus tulisi tehdä?

Kattotarkastus tulisi tehdä vähintään kerran vuodessa. Hyvä ajankohta kattotarkastukselle on keväisin tai kevättalvella. Silloin talven aikana syntyneet lumen ja jään aiheuttamat vauriot havaitaan ajoissa ja korjaustoimiin päästään käsiksi ennen kun vakavia vesivahinkoja pääsee syntymään. Syksyisin katotarkastuksen voi yhdistää esimerkiksi vesikourujen puhdistuksen yhteyteen.

Tarkastuskohteet katolla

Kattotarkastuksessa tutkitaan mm.:

  • Vesikakaton kunto
  • Kattoturvatuotteet ja kattoturvatuotteiden kiinnitykset
  • Räystäslaudoitukset
  • Sadevesijärjestelmä
  • Katon läpivientien kunto ja tiiviys
  • Aluskatteen kunto
  • yläpohjan rakenteet
  • yläpohjan eristeet

Ennakoiva kattotarkastus suoritetaan kattorakenteita avaamatta. Vesikaton kunto todetaan aistinvaraisesti. Kattotuotteiden ja katteiden kiinnitykset tarkastetaan katolla havainnoiden. Yläpohjan rakenteet ja eristysten kunto tarkastetaan, jos mahdollista, talon ullakolta käsin. Jos katolla on kuitenkin vaurioita, joissa epäillään vesivuotoa, voidaan kattorakenteita avata vauriokohdasta vahinkojen laajuuden selvittämiseksi. Kaikki katon vauriokohdat kuvataan ja liitetään kattotarkastusraporttiin.

Toimenpidesuunnitelma

Kaikki katolla havaitut vauriot, puutteet ja riskikohdat kuvataan ja kirjataan ylös. Jos katolla havaitaan huolto- tai korjaustarpeita, Plus Kattopalvelun kattoasiantuntija tekee katosta toimenpidesuunnitelman kustannusarvioineen. Ennakoivan kattotarkastuksen perusteella voidaan myös suunnitella tulevien kattoremonttien ajankohta. Asukkaat voivat olla turvallisin mielin, kun katon kunto on tiedossa, eikä yllättäviä kustannuseriä katon osalta ole tulossa.