Kattoremontit, huollot ja korjaukset kaikille pelti-, tiili ja huopakatoille
Kattoekspertit palveluksessasi kaikissa pelti-, tiili -ja huopakattotöissä

Huopakaton ja bitumikaton aluskate viimeistelee katosta vesitiiviin

Huopakaton ja bitumikaton aluskate tekee katosta entistä kestävämmän kosteutta vastaan. Kuten kaikkien aluskatteiden, on huopakatonkin aluskatteen tehtävänä varmistaa, ettei vesi päädy yläpohjan eristeisiin ja puurakenteisiin. Usein esimerkiksi katon saumakohdat joutuvat lujille seisovan veden rasittaessa niitä, ja tällöin oikein asennettu aluskate toimii tuplavarmistuksena katon tiiveydelle ehkäisten vesivuodot ja lahovauriot. Osaltaan aluskate palvelee myös äänieristyksen parantajana huopakatolla.

Nykyään kun puhutaan huopakatosta, tarkoitetaan tavallisesti juuri bitumikattoa, joka on hiljainen, luja ja joustava materiaali monenlaiseen tarpeeseen. Huopakattoa löytyy rullamateriaalina ja kattolaattoina, useissa väreissä ja kuvioissa, ja se onkin toimiva ratkaisu niin perinteiseen kuin moderniin julkisivuun. Huopakaton aluskatteen rakenne poikkeaa hieman tiilikaton ja peltikaton alusrakenteesta: ensin katolle rakennetaan umpilaudoitus tai vanerointi, jonka päälle asennetaan aluskermi kumibitumista. Kermin tukikerroksen materiaalina voi toimia esimerkiksi lasikuitu tai polyesteri. Aluskermin, eli alushuovan päälle tulee sitten vesikatteeksi rullahuopa tai bitumiset kattolaatat.

Plus Kattopalvelulta saat katollesi asennettuina laadukkaat ja varmatoimiset aluskatteet. Suunnittelemme ja kartoitamme aina kattokohtaisesti, mikä aluskatemateriaali ja asennustapa palvelevat parhaiten juuri sinun kattoasi. Kokonaisvaltainen palvelumme käsittää aluskatteen lisäksi myös muut katon osa-alueet, ja minkä tahansa kattotöiden yhteydessä saatkin meiltä samalla veloituksettoman katon kuntotarkastuksen. Koska olemme kattoalan rekisteröity ammattitoimija, ovat meillä teetetyt kattotyöt myös yksityisasiakkaalle kotitalousvähennyskelpoisia verotuksessa. Suurempiin projekteihin voit lisäksi halutessasi hakea sivujemme kautta joustavampaa rahoitusmahdollisuutta.

Huopakaton aluskatteesta ei kannata tinkiä, sillä mitä kosteammiksi ja leudommiksi sääolot maassamme muuttuvat, sitä tärkeämpää on varmistaa kaikin tavoin katon vedenpitävyys ja rakenteiden kuivana pysyminen. Huopakaton alushuovan alapuolinen puurakenne tasaa hyvin rakennuksesta päin tulevaa kosteusrasitetta, ja tiivis kermi estää saumoista ja muista katon epäjatkuvuuskohdista läpi tulevan veden etenemisen yläpohjaan. Pelasta kattosi kosteusvauriolta ja asennuta siihen ensiluokkainen aluskate ammattilaisen tekemänä, niin kattosi kiittää. Ota yhteyttä ja pyydä tarjousta laadukkaasti asennetusta huopakaton aluskatteesta!

Aluskatteen, aluskermin asennus huopakattoon

Alushuopakate valitaan kattokohtaisesti katon profiilin, materiaalin ja alapuolisten rakenteiden mukaan

Aluskatetta tarvitaan huopakatolle ja bitumikatolle monesta eri syystä. Tietysti aluskatteen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu kattorakenteiden suojaaminen kosteudelta, ja huopakaton alushuopakatteen eli aluskermin asennus tekeekin katosta entistä kestävämmän. Niin loivilla kuin jyrkemmilläkin huopakatoilla sade- ja sulamisvesiä voi patoutua lumen ja jään vaikutuksesta katolle, ja seisova vesi aiheuttaa erityistä rasitusta katteen saumakohdille. Alushuopakate on oiva lisäturva tällaisissa tilanteissa, niin ettei kaikki ole yhden huopakerroksen varassa. Tietysti huopakaton aluskermi toimii osaltaan myös äänieristyksen parantamisessa hiljaisuudestaan kiitellyllä huopakatolla.

Huopakatteet eivät useinkaan ole itsessään vesitiiviitä; esimerkiksi rimakiinnitteinen bitumikermi, bitumiaaltolevyt sekä kattolaatoista asennettu huopakatto pitävät yleensä kyllä juoksevaa vettä, mutta täysin tiiviitä ne eivät ole. Tiivissaumainen bitumikermi ja useampikerroksiset bitumikatteet voivat oikein asennettuina olla jopa seisovan veden vesitiiviitä, mutta niillekin aluskate on hyödyllinen mahdollisia ongelmatilanteita varten. Joissakin huopakatoissa on rakennusvaiheessa päätetty jättää aluskate pois – itse katteen on ehkä ajateltu olevan täysin vesitiivis tai kattoprofiilin riittävän jyrkkä. Pelkkää umpilaudoitusta emme kuitenkaan hyvällä omallatunnolla voi suositella toimivaksi aluskatteeksi, vaan erillinen aluskermi varmistaa katon pitkää käyttöikää ja täyttä toimintakykyä jo ihan eri tavalla. Aluskermin asennus on kuitenkin suhteessa hyvin pieni kustannuserä, kun ajatellaan, minkälaista vauriota kosteus ja vesivuodot voivat pahimmillaan saada kattorakenteissa aikaan.

Huopakaton aluskate toteutetaan aina kattokohtaisesti ja niinpä variaatioita aluskateratkaisuissa löytyykin kiitettävästi. Ensin rakennetaan umpilaudoitus tai vanerointi, jonka päälle asennetaan aluskermi – usein kumibitumista ja polyesteristä tai lasihuovasta, toisinaan myös muovista valmistettu alusmateriaali. Huopakaton aluskatetta suunniteltaessa täytyy huomioida kattorakenteet kokonaisuutena: mistä materiaaleista katto on tehty, kuinka jyrkkä katto on kyseessä, millaiset ovat olosuhteet katon ympäristössä, entä millaisia ratkaisuja on tehty katon alapuolisten rakenteiden suhteen? Huopakaton aluskate vaatii myös moitteettomasti toimivan tuuletuksen yläpohjassa, niin että kosteus pääsee katolta haihtumaan aiheuttamatta vahinkoa eristeille tai kattorakenteille. Plus Kattopalvelu toteuttaa kaikki tarvittavat välikaton kunnostustoimet sekä muut huopakattotyöt ja etsii katollesi toimivimman aluskatteen asentaen sen nappisuorituksena paikoilleen.

Hyväkuntoinen vanha kate voidaan ehkä jättää uuden katteen aluskatteeksi

Entäpä voiko vanha huopakatto toimia uuden katon aluskatteena? Joissakin tapauksissa tämä on mahdollista, mutta toteutuskelpoisuus riippuu aina kohdekaton tilanteesta ja senhetkisestä kunnosta. Vanhan huopakaton käyttämisessä aluskatteena on se hyvä puoli, että säästytään aikaa vievältä ja tavallisesti työläältä purkutyöltä. Lisäksi, mikäli katolta on jostain syystä aiemmin puuttunut aluskate, korjaantuu tilanne hyödynnettäessä vanhaa kattoa kyseiseen tarkoitukseen.

On kuitenkin huomioitava, että vanha huopakatto tulee käydä huolellisesti läpi sekä tiivistää, paikata ja tasoittaa tarvittavilta osin, jotta sillä on mahdollisuudet palvella toimivana aluskatteena uudelle katolle. Myös rakenteiden kunto ja kestävyys täytyy varmistaa, sillä mitä useampi kattokerros, sitä enemmän painoa ja sitä kautta rasitusta katosta koituu. Samoin huopakaton purku tulevaisuudessa käy entistä haastavammaksi, kun siinä on monta kerrosta tiiviisti päällekkäin. Kaikkia näitä näkökulmia on punnittava harkittaessa vanhan huopakaton jättämistä uuden alle, ja ratkaisu tehdään aina kattokohtaisesti. Tavallisimmin päädytään purkamaan vanha katto käytännön syistä, mutta suhteellisen usein tulee vastaan myös kohteita, joissa vanhan katon paikalleen jättäminen on mahdollista ja jopa kannattavaa.

Ennen uuden katon asennusta Plus Kattopalvelu käy tarkasti läpi vanhan katon kunnon. Tietysti havainnoimme itse katepintaa: onko se tasainen vai näkyykö painumia, ryppyjä tai pullistumia? Missä määrin katteeseen on kiinnittynyt sammalta? Tutkimme myös, kuinka lujasti kate on kiinni alustassa, tai löytyykö kohtia, joista se repsottaa? Myös huopakaton alla oleva umpilaudoitus täytyy tarkastaa: onko se tiivis vai löytyykö rakoja, ovatko laudat terveet ja vahvat, vai onko puu päässyt kastumaan? Jos huopa painuu jalan alla tai jos katto muuten on kauttaaltaan selkeän huonokuntoinen, on kannattavinta ryhtyä purkutöihin – mahdollisesti umpilaudoitusta ja rakenteita myöten – ja asentaa katolle myös uusi perusta ja aluskate puhtaalta pöydältä. Samoin pahasti sammaloitunutta kattoa emme suosittele jätettäväksi uuden alle, sillä ei aikaakaan, niin pohjatöissä oikaiseminen tällaisissa tapauksissa näkyy lahovaurioina ja vuoto-ongelmina, jopa homeena.

Jos taas vanha katto on hyväkuntoinen, tai jos siinä olevat ongelmat ovat luonteeltaan vain paikallisia, voidaan vanha katto hyvinkin jättää uuden alle aluskatteeksi. Vanha katepinta täytyy puhdistaa huolellisesti, ja mahdolliset epäkohdat hoitaa kuntoon ennen kuin uusi kate asennetaan paikalleen. Jos katteessa näkyy esimerkiksi kupruja eli höyrypusseja, on ne leikattava auki ja tasoitettava. Samoin, jos huopa repsottaa tai on osittain irti alustasta, on se naulattava asianmukaisesti kiinni. Huopakaton korjaustyöt on syytä teettää kokeneella ammattitekijällä, sillä huopakattotöistä ei haastetta puutu – jos esimerkiksi huopaa joudutaan leikkaamaan auki, vaaditaan erityisosaamista, jotta katteesta saadaan jälleen vesitiivis ja teknisesti toimiva. Tavoitteena on mahdollisimman tasainen alusta uutta vesikatetta varten, jotta katto on sataprosenttisen käyttökelpoinen.

Huopakaton aluskatteen asennukset, korjaukset ja vaihdot saat asiantuntevasti ja kattavasti Plus Kattopalvelulta. Hoidamme myös muut huopakaton huollot ja korjaukset sekä laajemmat huopakattoremontit. Toimiva huopakatto on hiljainen, kaunis ja kestävä suoja niin kesämökeille kuin kivihuviloillekin. Varmista katollesi pitkä käyttöikä ja tinkimätön tiiveys – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme huopakaton aluskatteesta!

Kattoremontit

Katon korjaukset

Kattohuolto

Kattotyöt