Katon korotus

Katon korottamisella saadaan talon yläkerrokseen lisää tilaa, esimerkiksi asuinhuoneisiin. Katon korotuksen jälkeen yläpohjaan saadaan myös tarvittaessa lisätilaa yläpohjan eristeille. Näin voidaan talon energiatehokkuutta parantaa. Kattoa voidaan korottaa jopa täyden kerroksen verran. Useimmiten kuitenkin riittää pienempikin katon korottaminen, jotta ullakkokerros saadaan esimerkiksi asuinkäyttöön. Katon korottaminen vaatii tarkan suunnitelman ja yleensä myös rakennusluvan. Katon korottaminen vaatii myös koko vesikaton uusimisen. Katon korotusta kannattaakin harkita viimeistään silloin, kun katon käyttöikä alkaa olla lopullaan ja kattoremontti on väistämättä edessä. Plus Kattopalvelusta saat katon korotukset kokonaispalveluna, joka sisältää suunnittelun, piirustukset ja kaikki tarvittavat luvat.

Katon korotus

Mitä katon korottamisella saavutetaan

Ullakkotilojen käyttämisen asuintarkoituksiin estää usein liian matala huonekorkeus. Myös asuintilojen vaatimukset lämmöneristysten suhteen vaatii yleensä lisätilaa ullakkokerroksessa. Kun kattoa korotetaan, voidaan ullakkokerrokseen rakentaa esimerkiksi kylpyhuone / wc, makuuhuoneita, aulatilaa, tai muuta oleskelutilaa. Jos ullakkoa halutaan käyttää edelleen varastotilana, voidaan katonkorotuksen yhteydessä parantaa ullakon lämmöneristystä, ilmanvaihtoa ja lämmitystä, jolloin ullakolla säilytettävät tavarat eivät vahingoitu esimerkiksi kosteuden vuoksi. Myös kulkuväylää ullakolle voidaan samalla parantaa esimerkiksi normaaleilla portailla tai kierreportailla. Tasakattoisissa taloissa katon korotus tarkoittaa yleensä myös kattomuodon muuttamisen harjakatoksi. Tämä helpottaa jatkossa kattohuoltotöitä, kuten vaikkapa lumenpudotusta. Myös muut tasakattoihin liittyvät ongelmat poistuvat. Esimerkiksi veden poistuminen katolta paranee kattomuodon muutoksen myötä.

Lisätilaa kattoremontin yhteydessä

Katon korotus on taloudellista tehdä kattoremontin yhteydessä, koska katon rakenteita puretaan joka tapauksessa kattoa remontoitaessa. Samalla kun katto uudistuu saavutetaan katon korotuksessa ullakolle lisätilaa vaikkapa asuinkäyttöön. Katon korotuksella saavutetaan riittävä huonekorkeus asuintiloihin ja yläpohjan eristyksille saadaan lisää tilaa. Ullakko voidaan myös jakaa kylmään varastotilaan ja lämpimään käyttötilaan. Kylmänä varastona voidaan käyttää esimerkiksi harjakattoisen talon molempia matalia reunatiloja. Silloin asuintilan lämmöneristeet asennetaan huonetilaa rajaaviin seiniin. Ratkaisu on taloudellinen siksikin, että näin lämmitettävän huonepinta-alan osuus ullakolla pienenee.

Katon korottamisen suunnittelu ja tarvittavat luvat

Kun kattoa korotetaan, vaaditaan urakkaan aina rakennuslupa. Edellytyksenä rakennusluvan saamiselle on se, että tontilla on jäljellä olevaa rakennusoikeutta. Jos ullakko otetaan asuinkäyttöön, tulee ullakkoremontista olla riittävät suunnitelmat. Suunnittelua vaatii mm. huonejärjestys, kulkuväylän toteuttaminen ullakolle. Lisäksi tarvitaan rakennesuunnitelmat, LVI-suunnitelmat ja sähkösuunnitelmat. Vasta kun kaikki suunnitelmat ovat valmiita, voidaan rakennuslupa projektille myöntää. Plus Kattopalvelu tekee puolestasi kaikki tarvittavat suunnitelmat, piirustukset ja rakennuslupahakemukset. Plus Kattopalvelu toteuttaa katon korotuksen, yläpohjan eristystyöt ja halutessasi kaikki ullakkotilan rakennustyöt.

Mitä muuta katon korottaminen vaatii?

Katon korottaminen aiheuttaa yleensä myös tarpeen katon läpivientien korottamisista tai uusimisista. Lisäksi ullakkotilan käyttöön liittyviä uusia läpivientejä, kuten ilmanvaihtoputkia täytyy usein asentaa. Rakennuksen tiilisavupiippua joudutaan katon korotuksen yhteydessä korottamaan muuraamalla. Plus Kattopalvelun ammattitaitoiset muurarit tekevät piipun korotustyön ja hormien vaatimat palovillaeristykset. Myös katon sadevesijärjestelmään voidaan joutua tekemään muutoksia. Esimerkiksi syöksytorvien korkeutta joudutaan usein korottamaan.