Kattoremontit, huollot ja korjaukset kaikille pelti-, tiili ja huopakatoille
Kattoekspertit palveluksessasi kaikissa pelti-, tiili -ja huopakattotöissä

Räystäslaudoitukset – Laudoitusten asennus ja huolto

Myös katon laudoitukset vaativat huolenpitoa. Säännöllinen huoltomaalaus pitää räystäiden laudat kunnossa pitkään. Plus Kattopalvelun kattoammattilaiset tarkastavat räystäslaudat, räystäiden aluslaudat, päätylaudat ja tuulilaudat kattotarkastusten yhteydessä. Laudoitukset huoltomaalataan tai uusitaan aina tarvittaessa.

Räystäslaudoitusten uusiminen

Räystäslautojen asennus

Räystäslaudat ovat katon lappeiden alaosiin sopivaan kulmaan asennettu lauta, johon mm. vesikourut kiinnitetään. Räystäslaudan asennuskulma on suunniteltava niin, että vesikourujen asentaminen on mahdollisimman helppoa ja että vesikourun kulma vesikatteen alareunan kanssa on optimaalinen. Räystäslaudan kulma määräytyy pitkälti asennettavan sadevesijärjestelmän mukaan. Kun kulma on oikea, räystäiltä valuva vesi päätyy mahdollisimman tarkasti vesikouruun eikä roisku yli tai ohi räystäskourusta.  Räystäslaudan avulla voidaan säädellä myös vesikourujen etäisyyttä vesikatteen alareunasta.

Räystäslaudat joutuvat melko kovalle rasitukselle, kun ne altistuvat vesiroiskeille ja kondenssin aiheuttamalle kosteudelle. Myös vesikouruihin kerääntyvä lumi ja jää aiheuttavat rasitusta räystäslautoihin.

Räystään aluslaudoitus

Räystään alaosaan asennetaan aluslaudoitus. Räystään aluslaudat suojaavat omalta osaltaan lappeen alapuolisia rakenteita. Räystään aluslaudoitusta ei saa asentaa liian tiivisti. Räystään aluslautojen väliin jätetään tuuletusraot, jotta ilma pääsee kulkemaan raoista ja tuulettamaan yläpohjan rakenteita. Räystäsverkoilla voidaan estää lintujen, hyönteisten ja roskien pääsy yläpohjarakenteisiin tuuletusrakojen kautta.

Räystäslaudat ovat yksi vuosittaisen kattotarkastuksen kohteista. Jos räystään laudoitukset eivät ole lahonneet, riittää yleensä lautojen säännöllinen huoltomaalaus pitämään räystäslaudoituksen kunnossa.  Useimmiten räystäslaudat kuitenkin uusitaan aina kattoremontin yhteydessä. Jos sadevesijärjestelmä uusitaan, on myös räystäslautojen uusiminen perusteltua. Jos räystäslaudat ovat huonossa kunnossa, Plus Kattopalvelu voi asentaa uudet räystäslaudat myös erillistyönä. Samalla tarkastetaan sadevesijärjestelmän kaadot ja yleiskunto.

Päätylaudat – tuulilaudat

Harjakaton päädyissä olevat päätylaudat eli tuulilaudat peittävät lappeen päätyjen aukot. Päätylauta estää lumen, veden ja roskien kulkeutumisen kattorakenteisiin. Usein tuulilauta suojataan vielä reunapellillä, joka suojaa tuulilaudan ja katteen välisen sauman. Päätylautojen kuntoon on syytä kiinnittää huomiota kattotarkastuksissa. Usein päätylaudat kannattaa vaihtaa tai maalata räystäslautojen huollon tai sadevesijärjestelmän uusimisen yhteydessä. Jos tuulilaudat hapertuvat tai menevät muuten huonoon kuntoon ennen muita räystään laudoituksia, on syytä tarkastaa myös tuulilaudan suojapellitykset ja varsinkin suojapellitysten saumakohdat. Syynä ennenaikaiseen lahoamiseen voi olla vesivuoto päätylaudan suojapellityksessä.

Kattoremontit

Katon korjaukset

Kattohuolto

Kattotyöt