Kattoremontit, huollot ja korjaukset kaikille pelti-, tiili ja huopakatoille
Kattoekspertit palveluksessasi kaikissa pelti-, tiili -ja huopakattotöissä

Kattoikkunan tai kattovalokuvun poisto katolta onnistuneesti ammattityönä

Onko mietinnässä kattoikkunan tai kattovalokuvun poisto? Kattoikkuna tai kattovalokupu voidaan syystä tai toisesta haluta poistaa katolta. Vaikka ne parhaassa tapauksessa toimivat niin tunnelmallisina valontuojina, tuuletuksen parantajina kuin tilantunnun lisääjinäkin, on myönnettävä, että kyseessä on kuitenkin riskirakenteeksi luokiteltu elementti katolla. Suurikokoisissa kattoläpivienneissä on aina monta puolta, niin omat vahvuutensa kuin haasteensakin.  Niinpä vanhan kattoikkunan tai -kuvun tullessa tiensä päähän saatetaankin päätyä rakennuttamaan läpivienti umpeen sen uusimisen sijasta. Näin on usein etenkin siinä tapauksessa, että kattoikkuna tai kattokupu on aiheuttanut elinkaarensa aikana merkittäviä vuoto-ongelmia asuintiloihin tai kattorakenteisiin, sillä tilanteen ei ymmärrettävästikään haluta toistuvan.

Käytännön syiden lisäksi kyse voi olla yksinkertaisesti mieltymyksistä: ehkä kattoikkuna tai -kupu on edellisten asukkaiden perua eikä tunnu merkittävältä piirteeltä julkisivussa, vaan sen koetaan ennemminkin aiheuttavan lisähuolta ja vaivaa. Läpiviennille ei ehkä enää ole käyttöä, tai sisätiloissa on tehty muutoksia, joihin se ei enää istu – esimerkiksi kattokupu jäisi väärään paikkaan ja sitä pitäisi alkaa joka tapauksessa vähintään siirtämään. Myös pohjoismainen talvi aiheuttaa kattoikkunoille ja -kuvuille omat riskinsä ja rasituksensa, ja ne vaativat lisäksi säännöllisesti huolto- ja puhdistustöiden toteutukset vesivuotojen, kondenssiongelmien sekä muiden haastekohtien välttämiseksi. Katon huoltotöitä voidaan haluta helpottaa ja tiiviinä säilymistä varmentaa tarpeettomiksi koetut läpiviennit sieltä poistamalla.

Onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kattoikkunan tai kattovalokuvun poisto teetetään aina asiantuntevalla ammattilaisella. Kyse on monipuolista taituruutta vaativasta kokonaisuudesta, sillä rakennettaessa läpivientiä umpeen on kaikki katon kerrokset saatava kuntoon sekä vesikatteen että aluskatteen osalta. Jos työssä ei olla huolellisia niin materiaalien kuin työtapojenkin suhteen, saattavat ikävät ja kalliit kosteusvauriot yllättää katolla myöhemmin. Meiltä Plus Kattopalvelulta löytyy tarvittava ymmärrys ja osaaminen kattorakenteiden suhteen, ja niinpä pystymme rakentamaan taatusti tiiviin katteen poistetun kattotuotteen kohdalle. Lopputulos on paitsi teknisesti oikein toteutettu, myös hyvännäköinen, niin että korjaus sointuu muun katteen kanssa yhteen niin hyvin kuin mahdollista. Työllemme saat aina kattavan laatutakuun. Toteutamme kattoikkunoiden ja kattovalokupujen poistot niin erillistöinä kuin laajempienkin kattosaneerausten yhteydessä.

Palvelemme sinua ja kattoasi aina kokonaisvaltaisesti. Meillä katon tarkistus kuuluu aina hintaan kattotyön koosta riippumatta. Tulimmepa siis piipunhattua asentamaan tai rännejä siivoamaan, niin samalla havainnoimme katon läpi ja tarkastamme, että kaikki on kunnossa. Jos läpivientien tiivistyksissä on puutteita tai pellitykset repsottavat, kerromme tällaisista seikoista sinulle ja saat edullisen tarjouksemme asioiden hoitamisesta kuntoon. Kotisivujemme kautta sinulla on myös mahdollisuus hakea joustavampaa rahoitusta kattotöiden kuluihin, ja lisäksi meillä teetetyt työt saa yksityisasiakas hyödyntää verotuksessa kotitalousvähennyksen yhteydessä. Olennaista on, että katostasi pidetään hyvää huolta ja että se pystyy aina täyttämään tehtävänsä, sillä onhan se avainroolissa rakennuksen hyvinvoinnin varjelijana. Älä siis tingi kattosi kunnosta vaan varmista sille täysi toimivuus – kun tarvitset huoltoa, korjausta tai muita kattotöitä, ota meihin yhteyttä!

Kattoikkunan tai kattovalokuvun poisto katolta
Kun kattoikkuna on tullut tiensä päähän, voi se joissakin tapauksessa olla mielekkäämpää jopa poistaa kuin uusia.

Uuden katon rakentaminen poistetun kattoikkunan tai kattokuvun kohdalle

Kun kattoikkuna tai kattovalokupu poistetaan katolta, täytyy kohtaan, jossa se ennen sijaitsi, luonnollisesti rakentaa uutta kattoa tilalle. Tämä on tärkeää toteuttaa aina yksilöllisesti, kohdekaton materiaalit ja rakenteet huomioiden, sillä sopivimmat korjaus- ja paikkaustavat tutkitaan aina kattokohtaisesti. Me Plus Kattopalvelulla aloitammekin työn aina kartoittamalla katon tilanteen tarkkaan, jotta pystymme löytämään sitä eniten hyödyttävät ratkaisut. Koska katetta on yleensä purettava jonkin verran poistettavan kattotuotteen ympäriltä, huomioimme myös sään aiheuttamat riskit ja huolehdimme kuntoon muun muassa tarvittavat säävaraukset. Kattoikkunan tai kattovalokuvun katteeseen jättämä aukko on yleensä kohtuullisen iso, joten tarvitaan tarkkaa suunnittelua työn suhteen, jotta kosteusvauriot varmasti vältetään.

Ensin läpiviennin jättämään avonaiseen kohtaan on saatava aluskate tai umpilaudoitus. Kuten todettua, usein tämä vaatii vesikatteen aukaisua tietyltä alueelta, niin että aluskate saadaan ongelmitta rakennettua. Työalueen laajuus riippuu pitkälti katemateriaalista ja katon yleisestä kunnosta. Esimerkiksi peltikatolla pelkkä täsmäkorjaus ei isomman paikattavan aukon kohdalla ehkä riitä, vaan saatetaan joutua vaihtamaan uuteen kattopelti tai -pellit, joissa kattoläpiviennin reikä on ollut. Tiilikatossa oleva reikä paikataan vesikatteen osalta latomalla siihen vastaavanlaiset tiilet kuin millä katto muutenkin on toteutettu. Huopakaton kohdalla täytyy kartoittaa aina kulloisenkin katon mukaan, mikä on paras ratkaisu: riittääkö paikkapala vai onko syytä vaihtaa huopaa hieman suuremmalta alalta.

Katon korjauksessa käytöstä poistetun kattotuotteen kohdalta tarvitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä katosta ja sen rakenteesta, niin että aukkokohtaan rakennetaan asianmukainen katto kerros kerrokselta viimeisen päälle. Esimerkiksi eristeiden sopivuus ja toimivuus on huomioitava, eikä aluskate saa jäädä vaillinaiseksi kohdista, joissa kattoikkuna tai kattovalokupu aiemmin sijaitsi. Jos alusrakenteista löytyy työn yhteydessä vaikkapa jälkiä kosteudesta, täytyy selvittää, johtuiko vuoto nimenomaan poistettavasta läpiviennistä vai kyteekö ongelmia vielä syvemmällä. Kun aluskatteen ja alusrakenteiden kunnosta on varmistauduttu, asennetaan käytöstä poistetun läpiviennin kohdalle muuta kattoa vastaava rakenne niin alusrakenteiden, aluskatteen, ruodelaudoituksen kuin vesikatteenkin osalta. Meiltä Plus Kattopalvelulta löytyy vankka osaaminen tällaisiin vaativiinkin töihin, ja pystymme takaamaan katollesi tiiviin ja tyylikkään lopputuloksen.

Kattoikkunan tai valokuvun poiston hinta muodostuu kohteen mukaan

Mitä kattoikkunan tai kattovalokuvun poisto sitten maksaa? Kattoikkunan tai -kuvun poiston hinta on pitkälti kiinni katon tilanteesta, tarpeista ja ominaisuuksista. Käytännössä työn hintaan vaikuttaa siis kaikki: katemateriaali, talo- ja ikkunatyyppi, katon jyrkkyys, työtekniikka, ikkunan koko, projektin laajuus, tarvittavien työtuntien määrä ja niin edelleen. Onko katto vaikeakulkuinen tai tarvitaanko työssä esimerkiksi henkilönostimia tai rakennustelineitä? Korjataanko tasa- vai harjakattoa? Suoritetaanko kattotuotteen poisto erillistyönä vai laajemman saneerauksen yhteydessä? Esimerkiksi aluskatteen tekeminen poistetun läpiviennin kohdalle vie enemmän aikaa ja materiaaleja sekä vaatii laajempaa vesikatteen aukaisua. Siinä missä tiilikatolle voi löytyä katemateriaali jemmaan laitetuista tiilistä, saatetaan peltikatolla joutua uusimaan parikin kokonaista peltiä. Koska muuttuvia tekijöitä on niin paljon, on vaikea sanoa mitään tiettyä listahintaa työlle. Tarkemman hinta-arvion saat pyytämällä meiltä tarjouksen, jolloin tutustumme kohteen tilanteeseen tarkemmin ja teemme kustannusarvion saamiemme tietojen pohjalta.

Projektin vaikeustasoa kasvattaa, mikäli katto on kärsinyt vaurioita, jotka täytyy samalla laittaa kuntoon. Ei ole ennenkuulumatonta, että kattoikkuna tai kattovalokupu vuotaa asuintiloihin, tai ikävimmillään vesi on voinut päästä niiden kohdalta myös kattorakenteisiin. Kosteus rakenteissa etenee helposti home- ja lahovaurioiksi, ja nämä täytyy luonnollisesti viipymättä kunnostaa. Osa vuoto-ongelmista on hyvinkin paikallisia ja osa taas laajalle levinneitä, joten katon kunto vaikuttaa suuresti työn määrään ja urakan lopulliseen hintalappuun. Katon korjaustyöt ovat joka tapauksessa aina hintansa väärti, sillä turvallinen, toimiva katto on rakennukselle mittaamattoman arvokas elinehto. Meillä Plus Kattopalvelulla kattoikkunan poiston hinta sisältää avaimet käteen- palveluna kaikki työn vaiheet ja materiaalit sekä annamme kaupan päälle kattavan työtakuun.

Kun kattotyöt tehdään kerralla huolellisesti ja hiotusti osaavan kattoammattilaisen toimesta, vältetään monet ongelmat ja korjaustarpeet tulevaisuudessa. Vahva, vedenpitävä katto palvelee säiltä ja sateilta suojellen ja edesauttaa koko rakennuksen hyvinvointia. Kaipasi kattosi sitten puhdistusta, huoltoa tai saneerausta, olet tullut oikeaan osoitteeseen. Tee paras palvelus katollesi ja kutsu meidät se katsastamaan – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme kattotöistä!

Kattoremontit

Katon korjaukset

Kattohuolto

Kattotyöt