Kattoremontit, huollot ja korjaukset kaikille pelti-, tiili ja huopakatoille
Kattoekspertit palveluksessasi kaikissa pelti-, tiili -ja huopakattotöissä

Kattomuodon muuttaminen

Talon kattomuotoa voidaan tietyin edellytyksin muuttaa. Yleisimmin muutos tehdään tasakattoiselle talolle, joka halutaan muuttaa harjakattoiseksi. Myös pulpettikattoisia taloja muutetaan harjakattoisiksi silloin tällöin. Samoin harjakattoisten talojen harjakulman muuttaminen on mahdollista. Plus Kattopalvelu tekee kaikkia kattomuodon muutostöitä kattoremonttien yhteydessä.

Kattomuodon muuttaminen

Tasakaton muuttaminen harjakatoksi

Tasakattoisen talon kattomuodon muuttaminen harjakatoksi kohentaa rakennuksen julkisivua ja lisää usein asunnon arvoa. Monet asunnonostajat karsastavat tasakattoisia taloja niiden huonon maineen vuoksi. Tasakattoisen talon muuttamiseen harjakattoiseksi on monia syitä. Usein syy on tasakatossa ilmenevät rakenteelliset heikkoudet tai suunnitteluvirheet.

Veden poistuminen katolta

Vanhemmissa tasakattoisissa taloissa voi ongelmia olla esimerkiksi veden poistumisessa katolta. Kattorakenteisiin saattaa olla muodostunut painautumia, joihin vesi jää seisomaan. Jos tasakaton kattohuopa on vanha, voi siinä olla käytetty huonosti Suomen sääolosuhteita kestävää lasikuituvahvisteista kattohuopatyyppiä. Lasikuidulla  vahvistettua kattohuopaa asennettiin varsinkin 60-luvulla rakennettuihin tasakattoisiin rakennuksiin. Huopakaton käyttöikä on tyypillisesti 20-30 vuotta. Käyttöikä tosin vaihtelee paikallisten olosuhteiden ja käytettyjen materiaalien mukaan. Jos kattohuopaa ei vaihdeta ajallaan, voi katolle muodostua vettä vuotavia repeämiä, reikiä tai saumavaurioita, joista vesi pääsee läpi kattorakenteisiin.  Katon muuttaminen harjakatoksi parantaa oleellisesti veden poistumista katolta.

Suunnitteluvirheet tasakatoissa

Ongelmia tasakattoisissa rakennuksissa ovat aiheuttaneet myös kattorakenteiden väärä suunnittelu tai toteutus. Ongelmia on ilmennyt esimerkiksi höyrysuluissa, lämmöneristyksissä ja kattorakenteiden tuulettumisessa. Suunnitteluvirheet voivat ilmetä esimerkiksi painautumina katolla. Usein tasakaton rakenteellisia puutteita tai rakennusvirheitä on kuitenkin vaikea havaita päältäpäin ennen kun ongelmia ilmenee. Kun tasakatto muutetaan harjakatoksi ja kattorakenteita puretaan, voidaan kattorakenteet tarkastaa ja tehdä uudesta katosta oikein toimiva ja määräysten mukainen harjakatto.

Lumen aiheuttama rasitus tasakatoilla

Runsaslumisina talvina lumi kerääntyy varsinkin tasakatoille. Lumi ei pääse putoamaan vapaasti, kuten harjakatoilta. Varsinkin vanhojen rakennusten kattorakenteiden kantokyky voi olla ajan myötä tai huonon suunnittelun vuoksi heikentynyt. Silloin katon lumikuorma runsaslumisina talvina voi ylittää katon rakenteellisen kantokyvyn ja aiheuttaa kattovaurioita. Harjakattoiselle katolle lunta kertyy vähemmän ja se on myös helpompi pudottaa alas katolta. Tasakaton muuttaminen harjakatoksi helpottaa siis myös katon talvikunnossapitoa.

Pulpettikatto harjakatoksi

Myös pulpettikaton muuttaminen harjakatoksi on mahdollista. Harjakatto mahdollistaa monessa tapauksessa talon käyttöullakon paremman hyödyntämisen. Pulpettikatolta kaikki katolle satava vesi ja lumi putoaa katon lappeen puoleiselle sivulle. Jos rakennuksen ulko-ovi ja kulkuväylät ovat räystään puolella, voi pulpettikattoisen rakennuksen pihalla kulkeminen vaikeutua talvisin. Harjakattoisen talon lumi- ja vesikuormat valuvat tasaisesti rakennuksen molemmille puolille.

Kattokulman muuttaminen

Kun katto muutetaan tasakatoksi on päätettävä katon harjakulman suuruus. Kattoremontin yhteydessä voidaan harjakattoiseenkin taloon tehdä harjakulman muutos kumpaankin suuntaan. Harjakulman valintaan vaikuttaa paitsi esteettiset syyt, myös ennen kaikkea katon rakenteelliset ominaisuudet ja ullakon käyttötarkoitus. Katon kaltevuus vaikuttaa mm. ullakkokerroksen huonekorkeuteen ja sisäkaton kaltevuuteen. Sisäkaton kaltevuus taas vaikuttaa mm. ullakon reunatilojen käyttöön ja mahdollisten ullakon asuinhuoneiden väliseinien suunnitteluun. Loivakattoisia taloja ovat rakennukset joiden katon kattokaltevuus on 1:10 tai loivempi. Suhdeluku kertoo katon kaadon. Esimerkiksi kattokaltevuus 1:3 tarkoittaa, että katto kaataa yhden metrin kolmen metrin matkalla.

Kattoremontit

Katon korjaukset

Kattohuolto

Kattotyöt