Peltikaton aluskate tyylikkäänä ja toimivana kokonaisuutena Plus Kattopalvelulta

Peltikaton aluskate on välttämätön osa toimivaa kattoa. Varsinkin kun otetaan huomioon maamme suuresti vaihtelevat sääolosuhteet, korostuu aluskatteen merkitys, sillä peltikatteet itsessään eivät ole vesitiiviitä. Poikkeuksen tekee konesaumakatto, joka sekin ehdottoman pitävistä saumoistaan huolimatta tarvitsee aluskatteen ongelmatilanteiden varalle sekä kondenssivettä poistamaan. Peltikaton aluskatteella onkin tyypillisesti kaksi tehtävää: estää ulkoapäin tulevaa kosteutta pääsemästä rakenteisiin ja kuljettaa rakennuksen sisältä höyrystyvä kosteus sieltä pois niin, etteivät esimerkiksi eristeet pääse kastumaan. Asianmukainen peltikaton aluskate pitää siis rakenteet terveinä ja kuivina, kun taas puutteellisesti toimiva aluskate aiheuttaa pahimmillaan ikäviä kosteushaittoja ja kalliita lahovaurioita.

Peltikaton aluskate täyttää tehtävänsä tietysti vain siinä tapauksessa, että se on oikeaoppisesti asennettu. Peltikaton alusrakenne koostuu aluskatteen lisäksi ruodelaudoituksesta ja tuuletusrimoista, ja aluskate tuleekin peltikatolla pystylaudoituksen ja ruodelaudoituksen väliin. Asennus vaatii kautta linjan huolellisuutta: saumoihin ei saa jäädä vuotokohtia, limitykset on tehtävä riittäviksi, asennus on suoritettava oikeasta suunnasta aloittaen ja esimerkiksi läpivienteihin ja jiirikohtiin on panostettava erityisen paljon. Myös riittävän tuuletuksen varmistaminen on kriittisen tärkeää katon toimivuuden kannalta.

Me Plus Kattopalvelulla asennamme peltikaton aluskatteet kattavalla ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella. Saat meiltä aina asiantuntevaa palvelua rakennustyypistä, kattoprofiilista sekä katemateriaalista riippumatta. Meiltä löytyy tarvittavat telineet, työkoneet, pressut, hihnat ja liinat, ja asentamamme tuotteet ovat kestäviä ja korkealaatuisia. Suoritamme toimenpiteet turvallisuus edellä ja asianmukaisia putoamissuojaimia käyttäen. Hoidamme purkutyöt, teemme tarvittavat korjaukset ja muutokset kattorakenteisiin, sekä asennamme ja uusimme tarvittaessa aluskatteiden lisäksi myös vesikatteet. Tapauskohtaisesti teemme myös aluskatteiden korjaukset ja paikkaukset, silloin kun se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti järkevää.

Tarjoamme katollesi kokonaisvaltaisen palvelun: esimerkiksi aluskatteen asennuksen yhteydessä havainnoimme katon tilannetta samalla kattavasti läpi, ja tarkistamme muun muassa kattoturvatuotteiden sekä vesikatteen kunnon, rännien kiinnitykset ja toimivuuden sekä yläpohjan rakenteet ja eristeet. Mahdollisista epäkohdista kerromme sinulle ja hoidamme ne edullisesti kuntoon niin halutessasi. Tekemistämme kattotöistä voi yksityisasiakkaana hyödyntää kotitalousvähennyksen verotuksessa, ja isompiin projekteihin on olemassa joustavampi rahoitusmahdollisuus. Ammattitaitoisesti asennettu peltikaton aluskate maksaa itsensä takaisin katon pidempänä käyttöikänä, parempana toimintavarmuutena sekä terveinä, kuivina rakenteina. Tee siksi viisas sijoitus peltikattoosi ja asennuta sille varma ja vedenpitävä aluskate. Ota yhteyttä jo tänään – pyydä tarjouksemme peltikaton aluskatteesta!

Peltikaton aluskatteen asennus

Peltikaton aluskatteissa on varaa valita – asennetaanko hengittävä vai kondenssisuojattu aluskate?

Kuten alussa totesimme, on aluskatteella pääasiallisesti kaksi tuiki tärkeää tehtävää: ohjata vesikatosta läpi tihkuvat sade- ja sulamisvedet turvallisesti pois katolta, ja päästä eroon rakennuksen sisältäpäin nousevasta kosteudesta. Peltipinnalle on vieläpä luontaista kondensoida kosteutta, joten myös alapinnaltaan toimivaa aluskatetta todella tarvitaan. Aluskatetyyppejä on toimintaperiaatteiltaan karkeasti jaoteltuna kahdenlaisia: kondenssisuojattuja eli diffuusiotiiviitä, sekä hengittäviä eli diffuusioavoimia. Molemmat täyttävät loistavasti tarkoituksensa sekä ylhäältä että alhaalta päin tulevan kosteuden eliminoimisen suhteen, käytännön toteutus vain vaihtelee aluskatetyypin mukaan. Kondenssisuojattu aluskate on perinteisempi ja hengittävä aluskate taas uudempi vaihtoehto. Peltikatolle voimme tilanteesta riippuen asentaa kumman tahansa näistä kahdesta.

Kondenssisuojatussa eli diffuusiotiiviissä aluskatteessa on yläpinnassa tiivis kalvopinnoite, joka estää ulkopuolelta tulevan kosteuden päätymisen rakenteisiin: kosteus ei pääse läpäisemään pintaa, vaan se ohjautuu aluskatteelta asianmukaista reittiä alaräystäille ja sitä myötä poistuu katolta. Rakennuksen sisältäpäin höyrystyvää kosteutta varten kondenssisuojatussa aluskatteessa on alapuolella nukkapinta, joka kerää höyryn itseensä. Nukasta höyry haihtuu tuuletuksen edesauttamana, joten kondenssisuojattu aluskate vaatii ehdottomasti, että riittävä tuuletus toteutuu – muuten höyry ehtii tiivistyä nukassa takaisin pisaroiksi ja tippuu siitä vetenä suoraan eristeisiin.

Myöskään hengittävä eli diffuusioavoin aluskate ei päästä ylhäältä tulevaa kosteutta läpi. Kondenssisuojatusta aluskatteesta se kuitenkin poikkeaa siten, että rakennuksen sisältä nouseva kosteus kyllä läpäisee hengittävän aluskatteen – kuten “hengittävä” jo terminäkin kertoo. Tietysti kosteus pääsee kulkemaan aluskatteessa vain yhteen suuntaan, ylöspäin. Näin katon alapuolisia rakenteita ja eristystä kuivatetaan tehokkaasti, ja kosteus saadaan ohjattua ripeästi ulos yläpohjasta. Erityisen rakenteensa ansiosta hengittävä aluskate antaa myös helpommin anteeksi, mikäli esimerkiksi katon tuuletuksessa on puutteita.

Kondenssisuojattu ja hengittävä aluskate eivät ole lähtökohtaisesti toisiaan parempia tai huonompia vaihtoehtoja, vaan on aina rakennuskohtaista, mihin ratkaisuun päädytään. Aluskatetyyppien toimintaperiaatteet poikkeavat hieman toisistaan, mutta molemmat pääsevät eri reittejä samaan maaliin. Katon rakenne, katemateriaali ja rakennusta ympäröivät olosuhteetkin vaikuttavat siihen, mitä aluskatetta lähdetään asentamaan. Esimerkiksi kondenssisuojattua aluskatetta hyödynnetään usein rakennuksissa, joissa katon alla sijaitsee kylmä ullakko. Helpoiten saat katollesi soveltuvan ratkaisun pyytämällä Plus Kattopalvelun paikalle. Kartoitamme tarkoin kattosi tilanteen ja autamme sinua valitsemaan sille parhaiten istuvan aluskatteen, jonka sitten ammattitaidolla ja asiantuntemuksella asennamme paikoilleen.

Peltikaton aluskate täytyy asentaa oikeaoppisesti yksityiskohtia myöten

Peltikaton aluskatteen asennuksen on tapahduttava varmatoimisesti ja kerralla viimeisen päälle. Toimiva aluskate on elinehto koko rakennuksen toimivuudelle ja pitkälle käyttöiälle, joten väärin asennetusta aluskatteesta seuraa vastaavasti paljon ikävyyksiä – ja todennäköisesti kalliita kustannuksia, kun aluskatetta joudutaan korjaamaan tai vaihtamaan jälkikäteen. Aluskatteen asennus tulee aloittaa aina tietystä suunnasta ja kireys on säädettävä juuri oikeaksi, niin että aluskatteessa on elämisvaraa esimerkiksi pakkaskutistumista silmällä pitäen, mutta ettei kate kuitenkaan ole liian kireällä tai liian löysällä.

Liian löysästi asennettu aluskate poimuttuu ja alkaa roikkumaan, ja kun vettä kerääntyy katteelle tarpeeksi, voi se antaa periksi. Liian kireälle asennetulla aluskatteella puolestaan on riski revetä, ja se ohjaa valumisveden helposti väärin kattoruoteisiin. Ehkä pahin katastrofi kaikista on aluskate, joka on asennettu väärinpäin: katon toiminta kirjaimellisesti vesittyy, kun aluskatteen alapinta blokkaakin sisältä nousevan kosteuden takaisin rakenteisiin ja eristeisiin, tai diffuusioavoimen aluskatteen yläpuoli päästääkin yhtäkkiä kaiken ulkoapäin tulevan kosteuden lävitseen. Jos aluskate on asennettu väärin, on riski kosteusvauriolle korkea, ja ennen pitkää mukana seuraa muitakin ikäviä ongelmia, kuten hometta ja sisäilmaongelmia. Väärin asennettu aluskate on hankala korjattava enää jälkikäteen, ja se tulisikin katon toimivuuden takaamiseksi vaihtaa mahdollisimman pian uuteen ja ammattitaitoisesti asennettuun.

Peltikaton aluskatteen asennus ei ole yksinkertainen läpihuutojuttu, vaan onnistunut lopputulos vaatii taitoa ja tietoa monista katon haastavista yksityiskohdista. Aluskatteen varsinaisen kiinnityksen lisäksi on huolehdittava muun muassa läpiviennit ja jiirit kuntoon, jotta vedenpitävä ja muutenkin kaikin puolin toimiva lopputulos voidaan taata. Läpivienneille on tehtävä tiiviit ylösnostot ja asennettava asianmukaiset tiivistekappaleet, sekä esimerkiksi savupiippuihin juuri- ja pystypellitykset. Jiirit ovat haastava paikka kokeneellekin kattotyöläiselle, ja muun muassa umpilaudoituksista, sisätaitepelleistä sekä kahdensuuntaisten aluskatteiden oikeaoppisista asennuksista on huolehdittava jokaisen taitteen kohdalla. Aluskate muutenkin vaatii esimerkiksi riittävät ja teknisesti hyvin toteutetut limitykset kautta linjan. Peltikaton aluskatteen asennus kannattaa siis antaa ammattilaisen käsiin, jotta vältytään virheasennuksilta ja muilta ikäviltä yllätyksiltä.

Plus Kattopalvelu asentaa, huoltaa, korjaa ja vaihtaa peltikattosi aluskatteen taidolla ja tyylillä. Käytämme aina ensiluokkaisia materiaaleja, joille valmistaja on myöntänyt laatutakuun, ja luonnollisesti saat meiltä takuun myös itse asennustyölle. Toimiva aluskate tuo sekä mielenrauhan että aivan konkreettisenkin turvan talon tulevia käyttövuosia ajatellen. Panosta siksi peltikattoosi ja tilaa sille laadukas aluskatteen asennus Plus Kattopalvelulta. Pyydä meidät ilmaiselle kartoituskäynnille – ota yhteyttä ja kysy tarjouksemme peltikaton aluskatteesta!