Kattoremontit, huollot ja korjaukset kaikille pelti-, tiili ja huopakatoille
Kattoekspertit palveluksessasi kaikissa pelti-, tiili -ja huopakattotöissä

Rännien asennuksen hintaan vaikuttavat katon ominaispiirteet

Rännien asennusprojekti on usein talon kohdalla yksilöllinen ja asennuksen hintaan vaikuttavat muutamat eri tekijät. Rännien asennuksen hintaan oleellisesti vaikuttavia tekijöitä ovat mm. katon koko ja rännein tyyppi. Myös kattomateriaalilla ja -muodolla on oma vaikuksensa lopullisen hinnan määrittelyssä, jos esimerkiksi katto on jyrkkä ja tarvitaan telineitä tai henkilönostimia työn toteuttamiseen. Myös kohteen sijainnilla on merkitystä, esim. onko hankalassa paikassa metsän keskellä tai vaikkapa saarella. Kaikki katon ominaispiirteet yhdessä siis muodostavat lopulliseen rännien asennuksen hinnan.

Sadevesikouruilla, eli ränneillä on tärkeä tehtävä sekä talon katolla kuin maantasossa. Plus Kattopalvelun kattopeltiseppien asentamat vesikourut takaavat sen, että vedet ohjautuvat katolta alas hallitusti, eivätkä pahimmillaan valu talon ulkoseiniin ja rakenteisiin. Maantasossa sadevesijärjestelmän tehtäviin kuuluu ohjata sadevedet pois talon perustuksien läheisyydestä.

Monipuolisesta ja talon rakenteiden suojaamisen kannalta välttämättömän tehtävänsä ansiosta rännien ja sadevesijärjestelmän asentaminen tulisikin aina teettä kattotöihin erikoituneen ammattilaisen tekemänä. Vesikourujen asentamisen ollessa ajankohtaista, ei pelkästään asennuksen hinta tulisi olla ratkaisevassa asemassa urakoitsijaa valittaessa. Asennusta tai korjausta suunniteltaessa huomio kannattaisikin kiinnittää ennen kaikkea siihen, että toteuttajan ammattitaito riittäisi pitkäikäisten ja toimivien rännien asentamiseen.

Plus Kattopalvelun kattotöihin erikoistuneet ammattilaisemme tekevätkin kaikki rännien ja sadevesijärjestelmien asennustyöt pitkällä ammattitaidolla. Laadukas työn jälki yhdistettynä asiantuntevaan osaamiseen ja vuosien varrella karttuneeseen kokemukseen, takaavat asiakkaillemme parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Plus Kattopalvelun kaiken tekemisen lähtökohta on se, että asiakas on aina tyytyväinen lopputulokseen. Tarjoammekin siis rännien ja sadevesijärjestelmän asennuksen yhteydessä ammattilaistemme suorittaman katon kokonaisvaltaisen kuntotarkastuksen.

Siis aina katolla käydessämme meiltä tilatun kattotyön yhteydessä, tarkastamme katon koko yleisilmeeseen. Katsastamme kokonaisvaltaisesti katon kunnon, sekä muiden osien toimivuuden. Jos havaitsemme katon yleiskunnossa puutteita, keskustellemme mahdollisista korjaustarpeista reilusti asiakkaan kanssa ja teemme tarvittaessa korjausehdotuksista tarjouksen.

Plus Kattopalvelu tarjoaakin kattavan palvelukokonaisuuden kaikkien kattotöiden hoitamiseen. Meidän kauttamme hoituvatkin rännien asennuksen lisäksi myös kaikki kattotyöt, aina täydellisistä kattosaneerauksista pienempiin kunnossapito- huolto- ja korjaustöihin.

Rännien ja sadevesikourun asennus tai korjaus saattaa joskus tulla yllättäen ajankohtaiseksi. Tällöin asennus- tai korjaustyöt olisi hyvä päästä tekemään heti, jotta mahdollisten lisävahinkojen syntymiset pystyttäisiin estämään. Kotisivujemme kautta on mahdollista hakea kattotöille rahoitusta, jolloin kattotyön teettäminen onnistuu yllättävässäkin tilanteessa, vaikka sitä ei olisi talousrahastoon budjetoitu.

Tilattaessa kattotöitä yksityishenkilönä on myös hyvä huomioida, että kaikki kotona tai vapaa-ajan asunnolla tehdyt kunnossapito- ja perusparannustyöt kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin.

Rännien asennuksen hinta

Miten ja mistä rännien asennus hinta koostuu sekä muodostuu?

Rännien asennuksen hintaa ja niistä syntyviä kustannuksia koostaessa, huomio kiinnittyy erityisesti rakennuksen pinta-alaan ja muotoon, josta selviää katon koon lisäksi myös räystäskourujen tai sadevesikourujen sekä pystykourujen määrä. Lisäksi taloon asennettavien rännien tyyppi vaikuttaa koko urakan hintaan.

Asennuksen hintaa määriteltäessä huomioidaan räystään korkeus suhteessa maahan, sillä syöksyputkien korkeus määrittyy niiden perusteella. Katon materiaali ja jyrkkyys vaikuttavat myös siihen, tullaanko asennuksen yhteydessä tarvitsemaan esimerkiksi henkilönostimia tai erityisiä turvatoimenpiteitä.

Kaikkien muiden kattotöiden tavoin, jokaisen katon erityisominaisuudet vaikuttavat lopullisen hinnan muodostumiseen. Kattojen toisistaan poikkeavien ominaisuuksien vuoksi, jokainen kattotyö toteutetaankin omana projektina.

Tilatessasi Plus Kattopalvelun sadevesijärjestelmän ja rännien asennuksen voit luottaa siihen, että lopputuloksena saat itsellesi laadukkaat ja kestävät rännit vuosikausiksi.

Meiltä toimivat rännit ja sadevesijärjestelmät valmiiksi asennettuna

Plus Kattopalvelun kautta hoituvat kaikki rännit ja sadevesijärjestelmät takuutyönä ja valmiiksi asennettuna kaikkiin kiinteistöihin. Moniammatillisella tiimillämme on monipuolista katto- ja kattopeltitöistä vuosien kokemus, minkä ansiosta haastavankaan asennustyön toteuttaminen ei ole meille ongelma.

Oikein ja ammattimaisesti asennettu sadevesijärjestelmä turvaa tehokkaasti kokonaisuudessaan rakennuksen ja suojaa sen rakenteita kuljettamalla sade- ja sulamisvedet hallitusti pois katolta.

Vuotavatko rännit? Onko sadevesijärjestelmäsi puutteellinen?

Huomatessasi puutteita rännien tai sadevesijärjestelmän toimimattomuudessa, kannattaa puutteisiin reagoida välittömästi. Huomioin arvoista on, että vuotavien ja huonokuntoisten rännien tai puutteellisesta sadevesijärjestelmästä johtuvien kosteusvaurioiden kulut eivät kuulu tavallisesti kotivakuutuksen piiriin. Tämän vuoksi lisävahinkojen minimoiminen ja ongelmien korjaaminen ovatkin järkevä sijoitus niin kukkaron, kuin myös rakennuksen laadun ja säilymisen kannalta. Ränneissä ja sadevesijärjestelmässä ilmeneville vuodoille ja puutteille on usein hyvin moninaisia syitä. Vesikaton tavoin, myös sadevesikourut joutuvat koetukselle Suomen vaihtelevissa ja muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Lämpötilojen aiheuttama vaihtelu rasittaa rännien liitoskohtia, jonka vuoksi ajan saatossa ne alkavat hoitamattomina myös vuotamaan. Myös jään, lumen ja bioroskan aiheuttaa aiheuttama painolasti vesikouruissa vääntää ja rasittaa kouruja.

Tavallinen ja hyvin yleinen syy ongelmille sadevesijärjestelmässä ja rännien toimivuudessa on yksinkertaisesti sadevesikourujen puhdistuksen ja huoltamisen laiminlyönti. Yhtenä talon tärkeimmistä ja säännöllisesti tehtävistä huoltotöistä on rännien eli vesikourujen puhdistaminen.

Vesikouruja kuormittava ja tukkiva bioroska lyhentää rännien käyttöikää ja aiheuttaa vesivahinkoja vuotaessaan talon perustuksiin ja rakenteisiin. Puhdistamattomana vesikouruun tulee ennen pitkään korroosiovaurioita. Sadevesijärjestelmän kunto ja rännien puhdistaminen tulisikin tehdä puolivuosittain, tavallisesti keväällä ja syksyllä. Puhdistamisen yhteydessä tulisi tarkistaa kokonaisuudessaan rännien ja syöksyputkien toimintakunto sekä koko sadevesijärjestelmä. Plus Kattopalvelun kautta hoituvat kaikki rännien asennukset, vaihdot ja puhdistukset alusta loppuun asti. Plus Kattopalvelun kattava palvelu pitää sisällä myös kaikki muut mahdolliset katolle tehtävät työsuoritteet – aina pienemmistä kattopeltitöistä kokonaisiin kattoremontteihin.

Kattoremonttehin erikoitunut rakennusalan ammattilaisemme pystyvät hoitamaan kaikki haasteellisimmatkin kattotyöt alusta loppuun avaimet käteen -periaatteella.

Kattoremontit

Katon korjaukset

Kattohuolto

Kattotyöt