Kattoremontit, huollot ja korjaukset kaikille pelti-, tiili ja huopakatoille
Kattoekspertit palveluksessasi kaikissa pelti-, tiili -ja huopakattotöissä

Yläpohjan lisälämmöneristys

Eniten lämpöä pyrkii haihtumaan rakennuksen yläpohjan eli välikaton kautta. Siksi yläpohjan hyvä eristys on tärkeää. Yläpohjan lisäeristyksellä voidaan lisätä talon energiatehokkuutta ja säästää selvää rahaa lämmityskuluissa. Yläpohjan lisäeristysremontti voi maksaa itsensä takaisin jopa 2-3 vuodessa säästyneinä lämmityskuluina. Yläpohjan riittävän eristyksen lisäksi on tärkeää huolehtia myös yläpohjan tuulettumisesta jättämällä vesikaton ja yläpohjan väliin riittävä tuuletusrako. Yläpohjan höyrysulkukerros tulee tarkistaa ennen lisäeristystyön aloittamista. Samoin ilmanvaihtoputkien lämmöneristys pitää tarkistaa ennen lisälämmöneristyskerroksen lisäämistä. Pyydä tarjous lisälämmöneristysremontista Plus Kattopalvelusta.

Yläpohjan lämmöneristys

Vanhan eristeen kunto yläpohjassa

Kattotarkastuksessa tutkitaan vanhan yläpohjan eristyksen kunto. Jos yläpohjaan on päässyt kosteutta esimerkiksi vuotavista läpivienneistä, toimimattoman höyrysulun tai huonosti toimineen yläpohjan tuuletuksen vuoksi, voi vanhassa eristeessä olla mikrobikasvustoa tai hometta. Silloin vanhojen eristekerrosten poistaminen, ennen yläpohjan eristysremonttia, voi olla ainoa vaihtoehto.

Erityyppiset yläpohjat vaativat erilaisen eristyksen

Yläpohjan eristykseen on olemassa monia tuotteita. Yläpohjan rakenne asettaa omat vaatimuksensa yläpohjan lämmöneristykseen. Talon räystäillä tulisi olla toimivat tuulenohjaimet, jotta yläpohjan eristeet eivät tukkisi tuuletusvälejä.

Ristikkorakenteisen yläpohjan eristämien

Ristikkorakenteisiin yläpohjiin suositellaan käytettäväksi levyvillan ja puhallusvillan yhdistelmää. Jos lisälämmöneristämiseen päädytään, voidaan puhallusvillaa lisätä vanhan eristyksen päälle. Edellyttäen, että vanha eriste on kuivaa ja hyväkuntoista.

Palkkirakenteisen yläpohjan eristäminen

Palkkirakenteisen yläpohjan eristämiseen ja lisäeristämiseen käytetään erilaisia eristelevyvilloja. Levymäinen lämmöneristys tehdään yleensä kolmella tai neljällä eristekerroksella. Loivilla katoilla levyeristeeksi sopii hyvin kestävät ja kosteutta sietävät kivivillat. Koska palkkirakenteinen yläpohja on ristikkorakenteista ahtaampi, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vesikaton ja yläpohjan eristeiden väliin jää riittävä tuuletusrako.

Lisälämmöneristeen lisääminen vanhan eristeen päälle

Yleensä ristikkopohjaisissa yläpohjissa lisälämmöneriste asennetaan vanhan eristeen päälle. Silloin on otettava huomioon, että uuden eristeen on oltava harvempaa, kuin alapuolella olevan vanhan eristeen. Muuten on vaarana, että kosteutta alkaa kertymään uuden eristeen alapintaan. Yläpuolinen lisälämmöneristys lämmittää alapuolella olevaa vanhaa eristettä. Tämä auttaa omalta osaltaan pitämään yläpohjan kuivana.

Alapuolinen lisälämmöneristys

Kattolappeen suuntaisissa vinoissa yläpohjissa lisälämmöneriste lisätään vanhan eristeen alapuolelle. Samoin tapauksissa, joissa yläpohjan tuuletustila on niin ahdas, että yläpuolista lisälämmöneristystä ei voida asentaa, voidaan eristys lisätä vanhan eristekerroksen alapuolelle. Alapuolisen lisälämmöneristyksen huono puoli on, että se mataloittaa ullakkotilan huonekorkeutta. Ongelmia voi aiheuttaa myös se, että yläpuolella olevan vanhan eristekerroksen lämpötila saattaa laskea, mikä voi vaikeuttaa sen kuivumista.

Yläpohjan lämmöneristeen vaihtaminen kokonaan

Vanhoissa rakennuksissa on usein käytetty yläpohjan eristeenä pelkästään sahanpurua. Sahanpurueristeen päälle ei kannata lisätä uutta lisäeristettä, vaan silloin yläpohjan eristystyö aloitetaan poistamalla vanha eriste kokonaan. Samalla voidaan tarkastaa eristeen alapuolisten rakenteiden kunto. Yläpohjan ryömintätilassa joudutaan kulkemaan ainoastaan tarkastus- ja huoltokäyntien aikana. Koska eristeiden päällä ei voi kulkea, kannattaa yläpohjaremontissa asentaa yläpohjan ryömintätilaan pitkospuut. Niitä pitkin yläpohjassa voidaan ryömiä eristeitä vahingoittamatta. Yläpohjan eristyksen vaihtaminen kokonaan on perusteltua myös silloin, kun vanha eriste on kostunut ja homehtunut. Myös silloin, kun yläpohjan rakenteet vaativat perusteellisempaa remonttia, vaihdetaan yleensä kaikki yläpohjan eristeet uusiin.

Kattoremontit

Katon korjaukset

Kattohuolto

Kattotyöt