Kattoremontti Hyvinkää

Plus Kattopalvelun kokeneet kattoasentajat tekevät Hyvinkäällä kattoremontit kaiken tyyppisille katoille. Meillä on laaja kokemus erilaisten peltikattojen, tiilikattojen ja huopakattojen remonteista. Teemme niin pienet kattokorjaukset kuin koko katon uusimista vaativat kattoremontitkin. Plus Kattopalveusta saatte myös kattovauriokorjaukset ja kattovuotokorjaukset nopeasti. Palvelumme sisältävät myös kattavat kattohuollot, joiden ansiosta katon käyttöikä muodostuu mahdollisimman pitkäksi.

Katon käyttöikä – milloin kattoremontti on ajankohtainen?

Katon tekninen käyttöikä on monen tekijän summa. Vesikaton tyyppi ja katemateriaali ovat merkittäviä tekijöitä katon käyttöiän suhteen. Erilaisilla kattomateriaaleilla on eripituinen elinkaari. Paikalliset olosuhteet ja varsinkin katon hoito ja kattohuollot ovat merkittävässä roolissa katon käyttöiän suhteen. Jos kattoa ei puhdisteta säännöllisesti saattaa vesikatolle muodostua paksu kerros lehdistä ja neulasista muodostunutta biomassaa, joka estää veden luonnollisen virtauksen alas katolta. Katon huoltomaalauksilla voidaan katon käyttöikää kasvattaa vähintäänkin vuosilla. Jos katto vaurioituu esimerkiksi myrskyssä tai lumen ja jään painosta, kannattaa katon korjaustoimiin ryhtyä viipymättä, jotta pahemmilta vaurioilta ja vesivahingoilta vältytään. Kattotarkastukset ovat avainasemassa katon elinkaarisuunnittelussa. Kun kattohuollot ja kattokorjaukset tehdään oikea-aikaisesti, saavutetaan katolle mahdollisimman pitkä elinkaari. Kattotarkastukset auttavat kattohuoltojen ja kattoremonttien ajoittamisessa. Kattoremonttiin on syytä ryhtyä, kun katon elinkaari on lopussa, eikä huoltotoimenpiteillä saavuteta enää pitkäaikaista suojaa katolle. Kattoremontti suojaa talosi kosteusvaurioiden riskiltä. Samalla rakennuksen ulkonäkö kohenee ja asunnon arvo kasvaa.

Peltikattoremontti Hyvinkää

Plus Kattopalvelu toteuttaa Hyvinkäällä peltikattoremontit kaiken tyyppisille peltikatoille. Asennamme niin profiilipeltikatot, rivipeltikatot kuin konesaumakatotkin. Peltikattoremontti voidaan toteuttaa usein myös vanhan huopakaton päälle rakentamalla, jolloin säästetään kustannuksissa vanhan vesikaton purkutöiden osalta. Tällöin vanhan huopakaton aluslaudoituksen on kuitenkin oltava hyvässä kunnossa. Vanhan huopakaton päälle asennetaan uusi aluskate tuuletusrimat ja kattoruoteet. Vanha huopakatto toimiin tällöin uuden aluskatteen alla ikään kuin tuplavarmistuksena, jos uusi vesikate ja aluskate jostakin syystä vaurioituisi.

Profiilipeltikate ja konesaumakate

Peltikattoprofiileja on saatavana monen mallisina. Suosittu tiilikuvioinen kattopeltiprofiili jäljittelee perinteisten kattotiilien muotoja. Poimukatot ja aaltopeltikatot ovat taas valmistettu kattoprofiilista, joiden poimut muodostavat yhtenäisen uran kattopellin koko pituudelle. Profiilipeltikatto voidaan tehdä myös ajattoman tyylikkäistä suorista kattoprofiileista. Lukkopontilliset pystysaumakatot jäljittelevät muodoltaan perinteisiä saumattuja rivipeltikattoja. Ero pystysaumakatteen ja konesaumakatteen välillä on kuitenkin saumauksessa, joka toteutetaan konesaumakatoilla erikoistyökaluilla tehtävällä kaksinkertaisella saumauksella. Saumattava rivipeltikatto voidaan asentaa muista peltikattotyypeistä poiketen myös monimuotoisille katoille. Konesaumattuja peltikattoja näkeekin usein vanhoissa arvotaloissa. Konesaumakatto sopii kuitenkin kaikkiin muihinkin rakennustyyppeihin. Konesaumakatot valmistaan yleensä sinkitystä eli galvanoidusta teräspellistä. Galvanoitu kattopelti on erittäin pitkäikäinen katemateriaali. Sinkitystä kattopellistä rakennetun peltikaton voi ensimaalata vasta 2-3 vuoden kuluttua asennuksesta, jolloin se on hapettunut riittävästi. Huoltomaalausta konesaumakatolle suositellaan noin viidentoista vuoden välein.

Tiilikattoremontti Hyvinkää

Tiilikattoremontilla varmistat pitkäikäisen kattoratkaisun asuntoosi. Jos tiilikattoa hoidetaan ja huolletaan oikein sen käyttöikä voi nousta reilusti yli viidenkymmenen vuoden. Olennaista tiilikaton hoidossa on pitää se puhtaana sammaleesta ja muusta kasvustosta, jotka voivat aiheuttaa kattotiilien rapautumista ja ennenaikaista hapertumista. Tiilikattoremontti voidaan toteuttaa joko betonitiilillä tai savitiilillä. Betonikattotiilet ja savikattotiilet eroavat hieman toisistaan ulkonäön ja ominaisuksiensa suhteen.

Betonikattotiilen ja savikattotiilen erot

Molempia kattotiilityyppejä on saatavana erilaisin profiilimuodoin varustettuina. Kattotiilet voivat olla yksi- tai kaksikouruisia, tasapohjaisia tai sileitä. Niin ikään molemmista kattotiilistä on saatavana sekä vesilukollisia eli lukkoreunallisia että vapaasti asennettavia tiilimalleja. Lukkopontillisia kattotiiliä käytettäessä ruodejakoa voidaan hieman säätää sopimaan täysille tiilille. Betoniset kattotiilet eli sementtikattotiilet valmistetaan nimensä mukaisesti betonimassasta. Betonimassa voidaan värjätä, jolloin betonitiilestä saadaan läpivärjätty. Läpivärjätty betonitiili kuitenkin haalistuu vuosien myötä auringon uv-säteilyn ansiosta. Betonitiilikatto voidaan kuitenkin huoltomaalata ja näin palauttaa betonikattotiilien alkuperäinen väri. Huoltomaalaus myös hidastaa sammaleen kasvua katolla ja suojaa tiilikattoa uv-säteilyn vaikutuksilta. Savitiilikatoilla käytettävät kattotiilet ovat poltettua terrakotta-keramiikkaa. Tiilen väri muodostuu polton aikana saven luonnollisesta väristä. Savikattotiilen perusväri on terrakotanpunainen. Savikattotiilistä rakennettua tiilikattoa ei tarvitse huoltomaalata. Savitiilikaton väri ei haalistu, vaan ennemminkin saven punainen väri vain syvenee vuosikymmenten kuluessa. Savitiilten värisävyyn vaikuttaa kuitenkin jonkin verran käytetyn saven laatu. Savitiilinkin saadaan muita värisävyjä ruiskuttamalla tiilen pintaan mineraalioksideita, jotka muodostavat kiinteän ja haalistumattoman väripinnan. Vaikka savitiilikattoa ei tarvitse huoltomaalata, voidaan se kuitenkin käsitellä värittömällä suojapinnoitteella, joka estää kasvustojen muodostamista ja veden kulkeutumista kattotiilen huokosiin.

Tiilikattoremontin ajankohta

Vaikka tiilikatot ovat pitkäikäisiä, alkavat ne elinkaarensa lopussa haurastua. Haurastumista aiheuttaa kattotiilien huokosiin imeytyvä vesi, joka vuoroin jäätyy ja sulaa vuodenaikojen vaihtuessa. Tiilikatoille muodostuva sammalkasvusto ja levät edistävät veden kulkeutumista kattotiilien sisään. Kun kattotiilet ovat haurastuneet vuosikymmenten saatossa tarpeeksi, alkavat ne helposti lohkeilemaan ja halkeilemaan. Jos rikkoutuneita kattotiiliä alkaa esiintymään säännönmukaisesti esimerkiksi talven jälkeen, kannattaa tiilikattoremonttiin ryhtyä. Lohkeilevat kattotiilet altistavat vesikaton alapuoliset rakenteet vesivaurioille, jolloin tiilikattoremontin laajuus ja kustannukset voivat kasvaa.

Huopakattoremontti Hyvinkää

Huopakatot voivat olla erimuotoisista kattohuopalaatoista koottuja palahuopakattoja tai pitkistä bitumikermeistä tehtyjä tiivissaumakattoja. Huopakatemateriaaleja on lisäksi erityyppisiä, niiden kiinnitystavan suhteen. Osa huopakatoista tehdään itseliimautuvista kattohuopapaloista tai rullatavarana toimitettavista itseliimautuvista kattohuopakermeistä. Liimapinnan lisäksi kattohuopien kiinnitys varmistetaan huopanauloilla. Toinen tapa kattohuopien kiinnityksessä on bitumiliimalla kylmäliimattavat kattohuovat. Kolmantena asennustapana tiivissaumakattoja asennetaan kuumaliimaamalla tai hitsaamalla. Kuumaliima- ja hitsauskiinnityksessä kattohuovat kiinnittyvät katon pintaan kaasuliekillä kuumennetulla bitumiliimalla. Huopakattojen kuuma-asennukseen vaaditaan aina kattotulitöihin oikeuttava tulityökortti ja alan koulutus. Kaikilla huopakattoja asentavilla kattoasentajillamme on kattotulitöihin tarvittava pätevyys. Plus Kattopalvelu toteuttaa Hyvinkäällä huopakattoremontteja kaikenlaisissa rakennuksissa. Huopakatto sopii mainiosti kerrostalojen, rivitalojen, omakotitalojen ja myös pienten piharakennusten katemateriaaliksi.

Huopakattoremontin pohjatyöt

Yleensä vanha huopakate puretaan alushuopaa myöten huopakattoremontin alussa. Silloin voidaan varmistaa, että katon aluslaudoitus on kunnossa. Tarvittaessa aluslaudoitus korjataan osittain tai kokonaan laudoituksen kunnosta riippuen. Vanhasta aluslaudoituksesta poistetaan huolellisesti kaikki vanhat huopanaulat, jotta ne eivät vaurioita uutta aluskatetta. Aluskatteena huopakatoilla käytetään erityistä aluskermiä eli alushuopaa. Aluskermi on yleensä materiaaliltaan vedenpitävää, kumibitumilla kyllästetyllä lasikuitukerroksella vahvistettua vesitiivistä huopaa. Alushuovan asennuksen jälkeen kiinnitetään katon ala- ja päätyräystäille tippapellit, jotka siis jäävät aluskermin ja pintakermin väliin. Katon läpivientien, kuten savupiipun kohdalla aluskermi nostetaan ylös piipun varttavasten läpivientien vesitiiviyden varmistamiseksi.

Kattokorjaukset Hyvinkäällä

Plus Kattopalvelu tekee Hyvinkään alueella myös kaikenlaisten kattovaurioiden korjauksia ja vesivuotokorjauksia. Kattovaurioita voi syntyä esimerkiksi kovissa myrskyissä. Myrskytuulet voivat repiä peltikatteita, kattohuopia tai irrottaa kattotiiliä tiilikatoilta. Vesikatto voi vaurioitua myös tuulen kuljettamien oksien paiskautuessa katolle tai puiden kaatuessa. Kivien myrskyjen jälkeen katto tulisi aina tarkastaa vaurioiden varalta. Talvella kattovaurioita voi syntyä esimerksiksi silloin, jos painavat jää- ja lumimassat kasautuvat kattotuotteita vasten tai vyöryvät vauhdilla kattosiltoja tai lumiesteitä päin. Silloin on vaarana, että kattotuotteiden kiinnikkeet pettävät ja rikkovat samalla vesikattoa. Lumenpudotustöissä kannattaa olla varovainen, jotta lumikola tai lumilapio ei osuisi kateruuveihin ja aiheuttaisi näin kattovaurioita. Lumenpudotustyöt olisi hyvä jättää myös turvallisuussyistä kattoalan ammattilaisille. Jos kattovaurioita on syntynyt, kannattaa kattokorjaaja kutsua mahdollisimman pian Plus Kattopalvelusta. Mitä nopeammin katon vauriokohdat suojataan ja korjataan, sitä pienemmillä vaurioilla yleensä selvitään.

Vesivuotokorjaukset Hyvinkäällä

Vesivuoto voi syntyä katolle joko äkillisen kattovaurion seurauksena tai salakavalasti pikkuhiljaa esimerkiksi läpivientien tiivisteiden vuosien varrella hapertuessa. Läpivientien vesitiiviyden tarkastaminen on yksi tärkeimmistä kattotarkastuskohteista. Vesivuotokorjauksien aluksi kartoitetaan aina vahinkojen laajuus. Kun vesivuotokorjaus aloitetaan pian kattovaurion syntymisen jälkeen, selvitään yleensä paikallisilla korjauksilla. Jos vettä on päässyt valumaan pikkuhiljaa vuosien ajan yläpohjarakenteisiin, voi edessä olla suurempi kattoremontti ja rakenteiden kuivattaminen.

Rikkinäisten kattotiilien vaihtaminen Hyvinkää

Vanhoilla tiilikatoilla kattotiilet voivat olla niin hauraita, että niitä halkeaa esimerkiksi talvisin lämpötilavaihteluiden johdosta. Myös myrskytuulet tai katolla liikkuminen voi saada kattotiilen lohkeamaan. Plus Kattopalvelun kattoasentajat vaihtavat nopeasti ja ammattitaitoisesti irronneet tai rikkoutuneet kattotiilet. Rikkinäiset kattotiilet olisi hyvä vaihdattaa mahdollisimman pian siitä, kun tiilivaurio havaitaan, jotta katolle ei pääse muodostumaan pitkäaikaista vesivuotoa.

Kattohuolto Hyvinkää

Katon maksimaalisen eliniän voi varmistaa vain oikealla kattohoidolla ja kattohuolloilla. Plus Kattopalvelu tekee Hyvinkäällä kaikkia kattohuoltotöitä kaikenlaisille katoille. Katon harjaus ja kattopesu säännöllisesti pitää pahimmat kasvustot poissa katoilta. Varsinkin tiilikatoille muodostuu helposti sammalkasvustoa, joka yhdessä veden kanssa pikkuhiljaa rapauttaa kattotiiliä.

Sammaleentuhokäsittely

Vesikatot kannattaakin kattopesun yhteydessä käsitellä myös kattosuojapinnoitteilla, jotka estävät kasvustojen syntyä. Jo kasvaneesta sammalpeitteestä pääsee eroon niin sanotulla sammaleentuhokäsittelyllä. Sammaleentuhoaineet ovat turvallisia ja täysin biohajoavia aineita, jotka eivät rasita ympäristöä. Kasvustontuhoaineen levityksen jälkeen, kasvusto irtoaa ja poistuu katolta sateiden ja tuulien vaikutuksesta. Suoja-aineet pitävät kasvustot kurissa katolla jopa 4-5 vuoden ajan käsittelyn jälkeen.

Vesikourujen puhdistus Hyvinkää

Vesikourujen puhdistus on tärkeä syksyinen kattohuoltotoimi. Jos räystäskourut tukkeutuvat, voivat sadevedet valua sadevesijärjestelmän sijasta talon rakenteisiin ja aiheuttaa kosteus- ja homeongelmia. Puhdistamme Hyvinkäällä myös korkeiden talojen vesikourut. Henkilönostimilla ulotumme helposti ja turvallisesti korkeidenkin rakennusten hankalasti tavoitettaviin räystäskouruihin. Pientalojen vesikourut voidaan yleensä puhdistaa katolta käsin. Räystäskourujen puhdistuksen yhteydessä tarkastamme ja korjaamme tarvittaessa myös vesikourujen kiinnitykset.

Lumen pudotukset Hyvinkäällä

Jos katolle kertyy talven aikana paljon lunta, voivat painavat lumi- ja jäämassat vaurioittaa kattorakenteita. Putoamisvaarassa oleva lumi ja jää ovat vaaraksi myös talon vierustoilla kulkeville ihmisille. Lumenpudotusten ammattilaiset tekevät lumenpudotukset oikeilla menetelmillä ja turvallisesti. Saamme lumet ja jäät alas myös korkeilta katoilta nopeasti käyttämällä nostolava-autoja tai henkilönostimia.

Kattotuotteiden huolto Hyvinkää

Talven jäljiltä kattotarkastuksen yhteydessä on syytä käydä läpi kaikkien kattoturvatuotteiden ja sadevesijärjestelmän kiinnitykset ja läpivientien tiivistykset. Kevään kattohuollossa kiristetään kaikki löystyneet kattotuotteiden kiinnikkeiden ruuvit. Samoin kateruuvit ja niiden tiivisteet tarkastetaan ja kiristetään tai vaihdetaan tarvittaessa. Samalla voidaan säätää vesikourujen kaadot ja tarkistaa räystäskourujen ja syöksyputkien kiinnitykset.

Kattotuotteiden asennukset Hyvinkäällä

Plus Kattopalvelu toimittaa ja asentaa kaikki kattoturvatuotteet, kuten kattosillat, lumiesteet, talotikkaat ja lapetikkaat Hyvinkäällä. Teemme myös läpivientejä vaativien kattotuotteiden asennukset ammattitaidolla. Asennamme mm. ilmanvaihtoputket, huippuimurit, antennit, aurinkopaneelit ja aurinkokeräimet. Kattotuoteasentajamme tekevät myös kattoluukkujen ja kattoikkunoiden asennukset ja niihin liittyvät pellitystyöt.

Muut kattotyöt Hyvinkäällä

Katon korotukset

Plus Kattopalvelun palvelukokonaisuuteen kuuluvat myös kaikki muutkin kattotyöt, edellä mainittujen lisäksi. Myös vaativat katon korotukset ja kattomuodon muutokset kuuluvat kattopalvelutarjontaamme. Kun kattoa korotetaan, saadaan lisätilaa talon ullakkokerrokseen, jolloin sen muuttaminen asuinkäyttöön mahdollistuu.

Yläpohjan lisälämmöneristys

Katon korotus mahdollistaa usein myös yläpohjan lämmöneristysten lisäämisen. Yläpohjan lisälämmöneristys parantaa huomattavasti rakennuksen energiatehokkuutta, koska suurin osa talosta karkaavasta lämmöstä kulkeutuu ulos yläpohjan läpi.

Kattopeltisepän työt

Kattopeltiseppämme tekevät kaikki katon pellitystyöt, kuten piipunpellitykset, jiiripeltien, harjapeltien tippapeltien ja myrskypeltien muokkaukset ja asennukset. Teemme myös vaativat monimuotoisten rivipeltikattojen vaativat erikoispellitykset.

Laudoitukset

Asennamme, korjaamme ja huoltomaalaamme myös kaikki räystäisiin ja päätylaudoituksiin liittyvät laudoitukset, kuten räystäslaudat, räystäiden aluslaudat, katon päätylaudat ja myrskylaudat.

Kattotarkastus erillispalveluna

Plus Kattopalvelusta voit pyytää kattotarkastuksen myös erillispalveluna. Jos katolla on jotakin, joka huolestuttaa, kannattaa tilata ammattitaitoisen kattoasiantuntijamme kattotarkastus. Kattotarkastuksessa selviää kaikki katon ongelmakohdat ja kattohuolto tai kattoremonttitarpeet. Kattotarkastusraporttia voi käyttää kiinteistön elinkaarisuunnitteluun ja kattoremonttien ajoittamiseen.