Aluskatteen korjaus ja paikkaus uudistaa katon toimintakyvyn

Aluskatteen korjaus ja paikkaus palauttaa katolle sen toimivuuden ja mahdollistaa näin aluskatteen pidemmän käyttöiän. Aluskatteen merkitys katon ja koko rakennuksen hyvinvoinnille on korvaamaton, etenkin maamme vaihtelevissa sääoloissa. Aluskate paitsi ohjaa ylhäältä päin tulevat sade- ja sulamisvedet asianmukaisesti pois katolta, myös tekee rakennuksen sisältä höyrystyvän kondenssikosteuden vaarattomaksi. Vesikatteet itsessään eivät ole täysin vesitiiviitä, joten aluskatetta tarvitaan pelastamaan yläpohjan eristeet ja puurakenteet tihkuvalta vedeltä. Aluskate on täysin välttämätön myös monien vuodoille alttiiden katon yksityiskohtien, kuten läpivientien ja jiirien, tiivistämisessä.

Mikäli aluskate puuttuu tai mikäli se ei ole sataprosenttisen toimiva, ovat riskinä kosteusvauriot ja sitä myötä ennen pitkää myös homeongelmat. Jos siis aluskate vuotaa, on tarvittavat korjaukset suoritettava viipymättä. Aluskatteen korjaus vaatii ammattitaitoa ja kokemusta, eikä korjaustoimiin tulisi ryhtyä ilman vakaata tietämystä aluskatoista. Aluskatetta voidaan usein korjata laadukkaasti ja kestävästi. Korjauksen tai paikkauksen käytännön toteutus määräytyy aina kattokohtaisesti kohteen materiaalin ja muiden yksilöllisten ominaisuuksien pohjalta. Vuodon sijainti ja syyt täytyy ensin paikantaa: jo pitkään palvellut aluskate voi olla vanhuuttaan reikiintynyt ja kosteuden haperruttama, kun taas toisaalta ongelmat uudessa aluskatteessa viittaavat tavallisesti virheelliseen asennukseen.

Se, vaihdetaanko aluskate uuteen vai korjataanko vanhaa, katsotaan tapauskohtaisesti ja vastaus riippuu katon kunnosta ja iästä. Läpivientien kohdalla aluskatetta pystytään helpommin täsmäkorjaamaan, kun on tiedossa, että vauriot ovat vain paikallisia. Aluskatteen käyttöikä noudattelee tavallisesti vesikatteen vastaavaa, joten kun kattoremontti on ajankohtainen, menee aluskatekin yleensä samalla vaihtoon.

Meiltä Plus Kattopalvelulta saat aluskatteen korjaukset täsmäpaikkauksista täydellisiin aluskatteen uusimisiin. Työnjälkemme on siistiä, teemme aina riittävät limitykset ja huolelliset tiivistykset, suoritamme läpivientien ensiarvoisen tärkeät ylösnostot ja toimitamme laadukkaat piipun pellitykset. Katolle noustessamme katsomme aina kokonaisuutta, eli esimerkiksi aluskatetöiden yhteydessä varmistamme samalla, että muutkin katon elementit ovat täydessä toimintakunnossa. Sivujemme kautta voi tarvittaessa hakea remontille joustavampaa rahoitusta, ja meillä teetetyistä kattotöistä kannattaa muistaa hyödyntää kotitalousvähennys verotuksessa. Toimiva aluskate on katon hyvinvoinnille erinomainen henkivartija, jonka ansiosta katon käyttöikä kasvaa ja remonttitarve pysyy vähäisenä. Hoida siksi aluskate ajoissa kuntoon ja nauti laadukkaasta lopputuloksesta – ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme aluskatteen korjauksesta ja paikkauksesta!

Aluskatteen korjaus ja paikkaus

Aluskatteen korjausta tarvitaan usein läpiviennin kohdalla – ilmanvaihtoputket, liesituulettimet ja savupiiput tarkastelun kohteena

Aluskatteen korjaus läpiviennin kohdalta on melko tavallinen kattotyö. Jos aluskate vuotaa, on hyvin tyypillistä, että se tapahtuu juuri läpiviennin kohdalta. Läpiviennit ovat koko katon terveyden kannalta kriittisiä kohtia, joten niiden on oltava sataprosenttisen tiiviit sekä vesikatteen että aluskatteen molemmin puolin, ja niiden kunto tulisikin tarkistaa säännöllisesti aina katon kausihuollon yhteydessä. Katon läpivientejä on monia, ja niihin voivat kuulua esimerkiksi ilmanvaihtoputket, viemärintuuletusputket, savupiiput ja liesituulettimet. Hyvin yleinen toimenpide on myös aluskatteen korjaus kattoluukun tai kattoikkunan kohdalta. Aluskatteen korjaus ja paikkaus läpiviennin kohdalta on verraten helposti toteutettavissa. Jos syynä on esimerkiksi läpiviennin alkuperäisessä asennuksessa tehty virhe tai puutteellinen tiivistys, on tällaiset asiat vaivattomampi korjata kuin esimerkiksi reikä keskellä aluskatetta.

Läpivientien ehdoton tiiveys saavutetaan ammattimaisella aluskatteen asennuksella. Kun läpivientejä asennetaan katolle, on niistä jokaisen kohdalla suoritettava niin kutsuttu aluskatteen ylösnosto. Tämä tarkoittaa, että aluskate nostetaan läpivientiä vasten siten, ettei se päästä vettä rakenteisiin. Jokaiseen läpivientiin on asennettava myös asianmukaiset läpivientitiivisteet, joilla osaltaan estetään kosteuden siirtyminen aluskatteesta rakenteisiin. Kun nämä toimenpiteet tehdään ammattitaitoisesti jo asennusvaiheessa, vältytään vuotavilta läpivienneiltä ja falskaavilta tiivistyksiltä.

Jos aluskate vuotaa läpiviennin kohdalta, kutsu Plus Kattopalvelu avuksesi. Kartoitamme tarkan vuotokohdan ja mahdollisesti syntyneet vauriot sekä selvitämme vuodon syyn: onko sauma pettänyt, tiiviste hapertunut, läpiviennin ylösnosto jätetty tekemättä vai toimiiko itse läpivienti, esimerkiksi liesituulettimen poistohormi, puutteellisesti? Mikäli alkuperäisessä asennuksessa on laiminlyöty aluskatteen ylösnostojen suorittaminen, hoidamme asian kuntoon, ja vaihdamme aikansa eläneet tiivisteet toimiviin. Kun korjaamme aluskatetta savupiipun kohdalta, uusimme poikkeuksetta myös piipun pysty- ja juuripellitykset vedenpitävyyden takaamiseksi, ja voimme samalla asentaa katolle tuiskulumelta ja vedeltä suojaavan piipunhatun. Läpivientien korjauksen lisäksi suoritamme tarvittavat uusimiset ja asennustyöt, esimerkiksi vaihdamme huonokuntoiset ja kuluneet läpiviennit uusiin ja taatusti tiiviisiin.

Aluskatteen korjaus jiirin eli sisätaitteen kohdalta kuuluu kattotöistä vaikeimpiin

Aluskatteen korjaus jiirin eli sisätaitteen kohdalta on erittäin vaativa mutta äärimmäisen tarpeellinen työ. Katon jiirit ovat kohtia, joissa kaksi eri lapetta kohtaavat, esimerkiksi päälappeesta ulkonee erillinen lippa vaikkapa parvekkeen tai kattoikkunan vuoksi. Jiireistä puhutaan myös kulmaliitoksina tai kulmataitteina. Katon jiirit ovat haastavia niin toteutuksen, huollon kuin korjauksenkin osalta ja niihin liittyy erittäin suuri vuotoriski: jiireissä liikkuvat yleensä katon suurimmat lumi-, jää- ja vesimäärät, ja lisäksi katon lämpötila saattaa vaihdella vuoden mittaan yli satakin astetta, joten taitteiden kohtaama rasitus on kova. Tiiviit, vedenpitävät liitokset jiireissä ovat katolle kuitenkin elinehto.

Kun jiiri on toteutettu oikein, on sen alla kaksi päällekkäistä aluskatetta, jotta jiiristä mahdollisesti läpi tihkuva vesi saadaan varmasti pois katolta eikä se päädy aiheuttamaan kosteushaittoja rakenteisiin. Jiiristä heti seuraavana on harjansuuntainen aluskate, jonka alle tuodaan vielä molemmilta lappeilta jatketut aluskatteet. Jiiri vaatii yleensä alleen tukevan umpilaudoituksen taitteiden molemmin puolin. Pelti- ja tiilikaton tapauksessa asennetaan tavallisesti jiiripellit eli jiirilistat ohjaamaan vesi pois sisätaitteista ränneihin, huopakaton jiiriin tarvitaan pinta- ja aluskermi.

Aluskatteen korjaus jiirin kohdalta vaatii onnistuakseen laajaa asiantuntemusta – ja mielellään runsasta kokemusta – kattotöistä. Jiiritöissä on huomattava riski rakennusvirheille, joten läpi koko projektin täytyy tietää tarkasti, mitä on tekemässä ja miksi: muuten tulee äkkiä aiheuttaneeksi katolle enemmän haittaa kuin hyötyä, ja jälkiä voidaan joutua kalliilla korjailemaan. Jiirin ja aluskatteen korjauksessa on hallittava suvereenisti niin peltityöt, laudoitukset, saumaukset, aluskatteet kuin monet muutkin taituruutta vaativat kattotöiden osa-alueet. Mikäli katon rakennustyöt eivät ole kaikilta osin raudanlujaa osaamisaluetta, suosittelemme lämpimästi jättämään jiirien asennukset ja korjaukset ammattilaiselle – osaava tekijä suorittaa työn kerralla nappiin ja antaa työlle kattavan takuun, ja näin säästät sekä aikaa, rahaa että hermoja.

Täsmäpaikkaus auttaa ensi hätään, mutta pidemmän aikavälin ratkaisu on aluskatteen korjaus ruodeväli kerrallaan

Aluskatteen korjaus tulee suorittaa tietyin ehdoin, jotta lopputulos on kestävä ja todella jatkaa katon käyttöikää. Jos toteutetaan aluskatteen täsmäpaikkaus, on kyse yleensä varsin väliaikaisesta ratkaisusta, etenkin, jos paikkaus on tehty yläpohjasta käsin alakautta. Paikkaus alkaa helposti roikkumaan ja pussittamaan, jolloin se ei kauaa kestä vaan antaa periksi. Vaikka aluskatteen paikkaus olisi kuinka hyvin tehty, ei sillä todennäköisesti ole kovin pitkää käyttöikää edessä. Tietysti osa paikkauksista tehdäänkin nimenomaan niin sanotusti hätäpaikkauksina, esimerkiksi teipataan aluskatetta sen verran, että saadaan se kestämään lähikuukausille tilattuun kattoremonttiin saakka.

Monissa tilanteissa aluskate on mahdollista palauttaa takaisin toimintakuntoon osittaisella aluskatteen korjauksella sekä uusimisella. Esimerkiksi jos aluskatteesta löytyy yksittäisiä reikiä tai venymiä, mutta aluskate kokonaisuutena on hyvässä kunnossa, riittää tavallisesti reikiintyneen vuodan tai kaistaleen vaihto. Aluskatteen kestävä korjaus tulee suorittaa aina ylhäältä katolta käsin, ei koskaan katon alapuolelta yläpohjan kautta. Korjaus tai osittainen uusiminen toteutetaan siten, että vanha aluskate poistetaan kattoruodeväli kerrallaan ja uusi asennetaan tilalle, saumakohdat huolellisesti limittäen. Vesikaton kattotiilet tai -pellit on siis poistettava korjattavalta alueelta, ja purettavan alan täytyy olla riittävän suuri, niin että on teknisesti mahdollista tehdä vesitiiviit limitysliitokset aluskatteeseen tarpeellisilta osin.

Tietysti aluskatteen korjauksen yhteydessä toteutamme tarpeen mukaan muutkin olennaiset kattotyöt. Kartoitamme ensin korjaustarpeiden laajuuden ja katsomme, onko vuotava aluskate tai heikon tuuletuksen aiheuttama kondenssivesi jo saanut aikaan tuhoa rakenteissa tai eristeissä. Vaihdamme kastuneet villat ja korjaamme lahovauriot kattorakenteissa. Jos läpivientien ylösnostot on alkuperäisessä asennuksessa jätetty puolitiehen, hoidamme asian kuntoon. Samalla varmistamme, että riittävä tuuletus kattorakenteisiin on järjestetty, ja tarpeen tullen voimme esimerkiksi parantaa katon energiatehokkuutta eristystä lisäämällä. Plus Kattopalvelun käynnin jälkeen kattosi on kaikin puolin kunnossa ja valmiina torjumaan kosteuden ja kylmyyden hyökkäykset talon hyvinvointia vastaan.

Vanhan aluskatteen korjaus voi osoittautua kustannustehottomaksi – toisinaan järkevin ratkaisu on aluskatteen vaihto uuteen

Aluskatteen korjaus ja paikkaus ei ole aina automaattisesti kustannustehokkain vaihtoehto. Jos aluskate roikkuu kauttaaltaan tai jos se on jo huomattavan kulunut, kostunut tai reikiintynyt, voi olla, että kun yksi paikkausprojekti saadaan valmiiksi niin uusi korjaustarve ilmaantuu aina sitä mukaa – ja kierre on valmis. Suositeltavin vaihtoehto on aina aluskatteen vaihto tai uusiminen kokonaan, koska vain siten saavutetaan ehdoton vedenpitävyys ja takuuvarma toimivuus aluskatteelle myös pitkällä aikavälillä. Joskus korjaus tehdään nimenomaan väliaikaisesti, kattoremontin ollessa pian käsillä. Aluskatteen laskennallinen käyttöikä kulkee yleensä käsi kädessä vesikatteen vastaavan kanssa, joten kun tulee kattoremontin aika, vaihdetaan yleensä samalla aluskatekin.

Aluskatteen korjaus on kuitenkin erinomainen vaihtoehto silloin, kun aluskate on pääosin hyvässä kunnossa. Jos aluskate on suurialainen ja suhteellinen uusi, ja siinä on vain lieviä ja paikallisia vaurioita, kannattaa kate korjauttaa asiantuntevalla ammattilaisella koko aluskatteen uusimisen sijaan. Kyse voi olla yksittäisistä rei’istä tai venymistä aluskatteessa, jotka saadaan kyllä hoidettua kuntoon. Jos aluskatteesta sen sijaan tavataan vaikkapa kohtalokkaita asennusvirheitä, on tilanne toinen. Aluskate on saatettu asentaa liian löysälle, liian kireälle, tai pahimmassa tapauksessa väärinpäin. Väärin asennettu aluskate on aina vaihdettava uuteen, jotta asianmukainen vedenpoisto varmasti toteutuu katolla.

Kunnollinen aluskate oikeaoppisesti ylhäältä alaspäin tehtynä on katolle ja koko rakennukselle edullinen henkivakuutus. Aluskatteen huolto, korjaus ja kunnossapito auttavat pitämään kosteuden poissa ja remonttitarpeet kurissa. Huolehdi siksi siitä, että katolle tehdään asianmukaiset kausihuollot ja että myös aluskatteen sekä kattoläpivientien ja jiirien tilanne tarkastetaan säännöllisesti – näin kattosi kukoistaa ja menestyy tärkeässä tehtävässään vuodesta toiseen. Tilaa Plus Kattopalvelun ammattitekijöiltä ilmainen kattotarkastuskäynti, niin turvataan kattosi kunto myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme kattotöistä!